اخبار مرتبط

راضیه علیرضایی روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: در سال گذشته 443 فقره پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری 42 هزار و 136 میلیارد ریال و اشتغالزایی برای 9 هزار و 500 نفر در این استان صادر شد.
وی افزود: این در حالی است که تعداد پروانه های بهره برداری صنعتی صادر شده سال 1396 در این استان 348 فقره با سرمایه گذاری 37 هزار و 991 میلیارد ریال و اشتغالزایی برای هشت هزار و 730 نفر بود.
وی اظهار داشت: سهم استان خراسان رضوی در حوزه پروانه های بهره برداری صنعتی سال 1397در کل کشور از نظر تعداد 6 درصد، از نظر سرمایه گذاری هفت درصد و از نظر اشتغالزایی آنها 9 درصد است.
علیرضایی گفت: جایگاه خراسان رضوی در عملکرد سال 97 کشور از نظر تعداد پروانه های بهره برداری صادر شده بعد از استان های اصفهان، تهران و آذربایجان شرقی، رتبه چهارم، از نظر میزان سرمایه گذاری آنها بعد از استان های هرمزگان و منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، رتبه سوم و از نظر اشتغالزایی آنها بعد از استان های اصفهان و البرز نیز رتبه سوم است.
وی افزود: هم اکنون پنج هزار و 706 واحد صنعتی در استان خراسان رضوی با سرمایه گذاری 193 هزار و 761 میلیارد ریال و اشتغالزایی برای 196 هزار و 541 نفر وجود دارد که سهم آن از تعداد واحدهای صنعتی کشور و سرمایه گذاری صنعتی هفت درصد و اشتغال این بخش هشت درصد است.
وی اظهار داشت: جایگاه کنونی خراسان رضوی در کشور از نظر تعداد پروانه های بهره برداری صنعتی پس از استان های تهران و اصفهان، رتبه سوم، از نظر میزان سرمایه گذاری آنها بعد از استان های هرمزگان، اصفهان، تهران و خوزستان، رتبه پنجم و از نظر اشتغالزایی آنها بعد از استانهای تهران و اصفهان رتبه سوم است.

* رشد سرمایه گذاری در جوازهای تاسیس و طرحهای توسعه صنعتی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در سال گذشته هزار و 671 فقره جواز تاسیس واحد و طرحهای توسعه صنعتی با سرمایه گذاری 81 هزار و 762 میلیارد ریال و اشتغالزایی برای 35 هزار و 604 نفر در این استان صادر شد.
وی افزود: این در حالی است که در سال قبل از آن هزار و 759 فقره جواز تاسیس و طرحهای توسعه صنعتی با سرمایه گذاری 56 هزار و 87 میلیارد ریال و اشتغالزایی برای 41 هزار و 631 نفر صادر شده بود.
وی اظهار داشت: مقایسه این ارقام نشان دهنده کاهش 6.9 درصدی تعداد جوازهای تاسیس و طرحهای توسعه صنعتی، افزایش 45.8 درصدی سرمایه گذاری و کاهش 14.5 درصدی اشتغالزایی آنهاست.
علیرضایی گفت: تعداد کنونی جوازهای تاسیس و طرحهای توسعه صنعتی این استان 2 هزار و 837 فقره با سرمایه گذاری 300 هزار و 773 میلیارد ریال و اشتغالزایی برای 79 هزار و 864 نفر می باشد.
وی افزود: سهم خراسان رضوی از جوازهای تاسیس و طرحهای توسعه سال گذشته در کشور از نظر تعداد 6.9 درصد، از نظر سرمایه گذاری 3.1 درصد و از نظر اشتغالزایی آنها 6.5 درصد است.
وی اظهار داشت: جایگاه کنونی این استان از نظر تعداد جوازهای تاسیس و طرحهای توسعه پس از استان های اصفهان، یزد، مازندران، سمنان و فارس رتبه ششم، از نظر میزان سرمایه گذاری آنها پس از منطقه ویژه اقتصادی خوزستان، هرمزگان، اصفهان، فارس، یزد، کرمانشاه و بوشهر رتبه هشتم و از نظر اشتغالزایی آنها بعد از استان های اصفهان، یزد، مازندران، البرز و سمنان نیز رتبه ششم است.

* وضعیت طرحهای صنعتی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: طرحهای صنعتی با پیشرفت بیش از 60 درصد در این استان شامل 310 طرح با پیش بینی سرمایه گذاری 59 هزار و 241 میلیارد ریال و اشتغالزایی برای 13 هزار و 646 نفر است.
وی افزود: طرحهای صنعتی با پیشرفت 40 تا 59 درصد در این استان نیز 132 طرح با پیش بینی سرمایه گذاری 25 هزار و 603 میلیارد ریال و اشتغالزایی برای چهار هزار و 427 نفر است.
وی طرحهای صنعتی با پیشرفت 10 تا 39 درصد را نیز 171 طرح با پیش بینی سرمایه گذاری 80 هزار و 384 میلیارد ریال و اشتغالزایی برای 12 هزار و 191 نفر و طرحهای صنعتی با پیشرفت صفر تا 10 درصد را هم 2 هزار و 226 طرح با پیش بینی سرمایه گذاری 135 هزار و 577 میلیارد ریال و اشتغالزایی برای 49 هزار و 788 نفر ذکر کرد.
7489 / 6053
انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.