life

گزارش جی پلاس؛

اندی بلاتی متخصص تغذیه از 14 ماده غذایی به ظاهر سالمی که برای بدن مفید نیست، صحبت می کند.