jamee

یک دستگاه خودروی سمند در جاده مخصوص کرج آتش گرفت و راننده آن دچار مصدومیت شد

یکی از اشرار سنگین‌ وزن تهران که متهم است طلبکار خود را با شلیک گلوله به قتل رسانده‌، بازداشت شد.

یکی از اعضای سابق شورای شهر ورامین که طی جنایتی هولناک همسر دومش را با خودرو زیر گرفته و به قتل رسانده است، در دادگاه…

راز جنایتی که قاتل در آن با کشتن دختر دانشجو اقدام به رها نمودن جسد در مسیل رودخانه خشایار کرده بود، کشف شد.