jamee

راز جنایتی که قاتل در آن با کشتن دختر دانشجو اقدام به رها نمودن جسد در مسیل رودخانه خشایار کرده بود، کشف شد.