sport

تبعیض و سفارش در کمیته المپیک جایی ندارد

رئیس کمیته ملی المپیک در روز خبرنگار در رابطه با نقش رسانه ها در جامعه اظهار نظر کرد.

به گزارش جی پلاس، سید رضا صالحی امیری در روز خبرنگار با اشاره به اهمیت رسانه در جوامع اظهار کرد: مدیران ورزشی باید در ارتباط با رسانه ها باشند و از حرکت بر روی مرزهای خطرناک که می تواند جبران ناپذیر باشد دوری کنند و کمی تسامح به خرج دهند. رسانه ابزار قدرت نیست بلکه عامل ضروری برای پیشرفت است لذا رسانه زبان قدرت نرم است و برای افزایش قدرت نرم و تولید در این زمینه باید رسانه ها را توانمندتر کرد.

وی همچنین گفت: در گذشته شفافیت با افشاگری و نقد با تخریب مترادف بود و منافع دولت در رسانه ها مقدم بر منافع مردم بود اما این روز ها کاملا شرایط عوض شده است. محدودسازی قدرت مدیران باعث قانونمندی و عملکرد صحیح سیستم می شود و رسانه مهمترین تاثیر را در هدایت آنها دارد. در ایران رسانه نقش حزبی دارد چرا که به مطالبه گری می پردازد. در واقع رسانه ها در راستای افزایش آگاهی عمل می کنند. برای اینکه یک نظام سیاسی نیز از فساد دور باشد باید در همه جا رسانه ها حاضر باشند و شفاف سازی صورت گیرد. باید باور داشته باشیم که مردم حق دارند بدانند و مسئولان باید پاسخگو باشند. مردم مرجع قدرت هستند و نظام سیاسی و مدیران امانتدار  قدرت هستند.

صالحی امیری ادامه داد: مصوبه شنبه ما این است که در مورد هزینه ها و بودجه صرف شده شفاف سازی صورت گیرد و کلیه بودجه و هزینه ها برای بازی های آسیایی بر روی سایت کمیته ملی المپیک قرار می گیرد.

او در ادامه صحبت هایش گفت: امیدوارم از تقدیس گرایی در رسانه ها دوری شود و وای بر آن روزی که قلم و نوشته فردی مورد خرید و فروش قرار بگیرد. متاسفانه رسانه ها کمی دچار روزمرگی شده اند و از رسانه ها انتظار می رود تا بیشتر به تحلیل و نقد بپردازند. یکی از دغدغه های من روزمرگی در رسانه ها است.

رئیس کمیته ملی المپیک در ادامه به برنامه هایش اشاره کرد و افزود: در حال حاضر به دنبال تصویب شورای راهبردی هستیم که در المپیک ۲۰۲۰ و در نهایت ۲۰۲۴ به چه نقطه ای می خواهیم برسیم و برای همین کار ۱۵ کمیسیون متشکل از ۱۰ نفر در هر کمیسیون با حضور افراد شاخص در هر حوزه جلساتی را تشکیل می دهیم.

وی در مورد حمایت دولت برای بازیهای آسیایی گفت: در حال حاضر ۷۵ درصد از بودجه را به ما تخصیص داده اند که رقم بسیار خوبی است و از فروردین ماه ارز لازم برای بازیهای آسیایی را تامین کردیم. در نهایت سعی می کنم از تجربیات افراد شناخته شده در ورزش استفاده شود و هیچ چالشی درباره بازی های آسیایی نداریم.

صالحی امیری تاکید کرد که سفارش افراد و تبعیض در کمیته المپیک جایی ندارد و ادامه داد: سعی کردیم تا تبعیض را از بین ببریم و حتی نسبت به اعزام یکی از شمشیربازان بانو که دختر یکی از روسای فدراسیون ها بود انتقاداتی بود که ثابت کردیم آن فرد لیاقت حضور را دارد و در دو مورد دیگر نیز در حال بحث و بررسی هستیم تا حقی از ورزشکاران برای بازیهای آسیایی تضییع نشود.

رئیس کمیته ملی المپیک در پایان از انتخاب الهه احمدی به عنوان پرچمدار دفاع کرد و گفت: اینکه در افتتاحیه بازی های آسیایی که یک میلیارد بیننده دارد یک بانوی ایرانی در جلوی مردان پرچمدار شود بسیار غرور انگیز است و نشان از عدم تبعیض دارد. ضمن اینکه وی یک مادر قهرمان است که بسیار ارزش دارد.

او در پایان گفت: هیچ وجه تمایزی بین ورزشگاه و دانشگاه از لحاظ سلامت و توسعه نیست و قطعا حضور بانوان در ورزشگاه ها باعث پیشرفت می شود و عدم حضور نوعی توهین به عزت بانوان است.

کدخبر: 984453
ارسال نظر

اخبار مرتبط
موضوعات داغ