life

یکی از برگزیدگان جشنواره خوارزمی موفق به تجزیه و تحلیل مواد اولیه خورشیدی شدند که برای آزمایشات کاربردی است.

به گزارش جی پلاس، پروفسور ماجد شرگی برگزیده سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی موفق به تجزیه و تحلیل مواد اولیه خورشیدی شد.

این محقق با استفاده از ابزارهای آزمایشگاهی نوین و پیشرفته طیف سنجی بسیار سریع که این گروه پیشگام آن هستند، ویژگی های فوتوفیزیکی هر یک از اجرای تشکیل دهنده سلول های خورشیدی حساس شده و تجهیزات فوتوکاتالیستی را با تفکیک عنصری و بزرگنمایی زمانی از مرتبه ده فمتوثانیه بررسی کرده اند.

حساس گرهای مولکولی که به درک کامل چرخه فوتونی آنها دست یافته اند، حساس گرهای حالت جامد نظیر پروسکایت ها، که درک ویژگی عنصری آنها فراهم شده است ودر پایان ماده انتقال دهنده الکترون که اکسیدهای فلزات واسطه را شامل می‌شود، اجزای مختلفی هستند که بوسیله این ابزارهای پیشرفته بررسی شده اند.

در خصوص مورد اخیر به سطحی از جزئیات دست یافته اند که درک عمیق سرنوشت حامل های بار در این مواد را محقق می سازد. در حال حاضر نتایج تحقیقات این گروه به مرحله مهندسی مواد خورشیدی برای دستیابی به بازده بیشتر تبدیل انرژی رسیده است.

پروفسور ماجد شرگی پیشگام روش طیف  سنجی پرتو ایکس بسیار سریع با تفکیک زمانی در ناحیه پیکو و فمتوثانیه است.

وی حد حساسیت این آزمایش ها را با هدف مطالعه سامانه های بسیار رقیق مانند نمونه های زیستی، به میزان قابل ملاحظه ای بهبود داده است.

همچنین وی برای توسعه روش طیف سنجی لیزر فوق سریع به ناحیه فرابنفش عمیق (کمتر از سیصد نانومتر) نیز شناخته شده است. وی پیشگام روش طیف سنجی فرابنفش عمیق دوبعدی فوق سریع نیز هستند. وی با استفاده از این ابزارهای نوین جزئیات بنیادی فوتوفیزیکی تمامی اجزای قطعات خورشیدی شامل اکسیدهای فلزات واسطه، مواد پروسکایت و حساسگرهای کمپلکس فلزات واسطه را مطالعه کرده است. فعالیت های وی فهم و درک نوینی از پدیده های فوتونی و الکترونی را در مواد خورشیدی ایجاد کرده است.

پروفسور شرگی برای مطالعه در زمینه حالت های ریدبرگ در فازهای چگال و سامانه های زیستی حساس و فعال به نور مشهور است.

کدخبر: 899856 منبع: مهر
ارسال نظر

اخبار مرتبط
موضوعات داغ