life

در پیام رادیو تلویزیونی امام به مناسبت روز زن آمده است: «مربى انسانها زن است. سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است.».

به گزارش خبرنگار تاریخ و اندیشه جی پلاس، امام خمینی در بیست و ششم اردیبهشت ماه 1358 در پیامی رادیو تلویزیونی خطاب به ملت مسلمان ایران با اشاره به میلاد حضرت صدیقه طاهره(س) فرمود: «فردا روز تولد صدیقه طاهره، فاطمه زهرا- سلام اللَّه علیها- است؛ روز زن است. تمام ابعادى که براى زن متصور است و براى یک انسان متصور است در فاطمه زهرا سلام اللَّه علیها- جلوه کرده و بوده است. یک زن معمولى نبوده است؛ یک زن روحانى، یک زن ملکوتى، یک انسان به تمام معنا انسان، تمام نسخه انسانیت، تمام حقیقت زن، تمام حقیقت انسان. او زن معمولى نیست؛ او موجود ملکوتى است که در عالم به صورت انسان ظاهر شده است؛ بلکه موجود الهى جبروتى در صورت یک زن ظاهر شده است. پس، فردا روز زن است. تمام هویتهاى کمالى که در انسان متصور است و در زن تصور دارد- تمام- در این زن است. و فردا همچو زنى متولد مى‌ شود؛ زنى که تمام خاصه‌ هاى انبیا در اوست. زنى که اگر مرد بود، نبى بود؛ زنى که اگر مرد بود، به جاى رسول اللَّه بود. پس، فردا روز زن است؛ تمام حیثیت زن و تمام شخصیت زن فردا موجود شد. معنویات، جلوه‌ هاى ملکوتى، جلوه‌ هاى الهى، جلوه‌ هاى جبروتى، جلوه‌ هاى مُلکى و ناسوتى- همه- در این موجود مجتمع است. انسانى است به تمام معنا انسان؛ زنى است به تمام معنا زن.»

 

ایشان در بخش دیگری از پیام خود با برشمردن ابعاد مختلف وجودی زن گفت: «از براى زن ابعاد مختلفه است؛ چنانچه براى مرد، و براى انسان. این صورت طبیعى نازلترین مرتبه انسان است و نازلترین مرتبه زن است و نازلترین مرتبه مرد است؛ لکن از همین مرتبه نازل، حرکت به سوى کمال است. انسان، موجود متحرک است؛ از مرتبه طبیعت تا مرتبه غیب، تا فنا در الوهیت. براى صدیقه طاهره این مسائل، این معانى حاصل است. از مرتبه طبیعت شروع کرده است، حرکت کرده است؛ حرکت معنوى؛ با قدرت الهى، با دست غیبى، با تربیت رسول اللَّه- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- مراحل را طى کرده است تا رسیده است به مرتبه‌ اى که دست همه از او کوتاه است. پس، فردا تمام جلوه زن تحقق پیدا کرده است؛ و زن به تمام معنا متحقق است. فردا روز زن است.»

 

امام خمینی به مظلومیت زن در تاریخ اشاره کرده و افزود: «مع الأسف زن در دو مرحله مظلوم بوده است؛ یکى در جاهلیت. در جاهلیت، زن مظلوم بود، و اسلام منت گذاشت بر انسان، زن را از آن مظلومیتى که در جاهلیت داشت بیرون کشید. مرحله جاهلیت مرحله‌ اى بود که زن را مثل حیوانات- بلکه پایینتر از او [مى‌ شمردند]. زن در جاهلیت مظلوم بود. اسلام زن را از آن لجنزار جاهلیت بیرون کشید. در یک موقع دیگر، در ایران ما، زن مظلوم شد؛ و آن دوره شاه سابق بود و شاه لاحق؛ به اسم اینکه زن را مى‌ خواهند آزاد کنند ظلم کردند به زن، ظلمها کردند به زن؛ زن را از آن مقام شرافت و عزت که داشت پایین کشیدند. زن را از آن مقام معنویت که داشت شى‌ء کردند به اسم آزادى آزاد زنان و آزاد مردان. آزادى را از زن و مرد سلب کردند. زنها و جوانان ما را فاسد الاخلاق کردند. شاه براى زن این خاصیت را قائل بود که شاه مى‌ گفت زن باید «فریبا» باشد! البته با آن نظر حیوانى که او داشت؛ با آن نظر جسمانى، مادى، حیوانىِ پست که او داشت، زن را نظر مى‌ کرد. باید «فریبا» باشد! از مقام انسانیت، زن را فرو کشید به مرتبه یک حیوان؛ به اسم اینکه براى زن مى‌ خواهد مقام‌ درست کند زن را از مقام خودش پایین آورد. زن را مثل یک عروسک درست کرد؛ در صورتى که زن انسان است؛ آن هم یک انسان بزرگ.»

 

ایشان با تاکید بر اینکه سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است، گفت: «زن مربى جامعه است، از دامن زن انسانها پیدا مى‌ شوند. مرحله اولِ مرد و زن صحیح، از دامن زن است. مربى انسانها زن است. سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است. زن با تربیت صحیح خودش انسان درست مى‌ کند؛ و با تربیت صحیح خودش کشور را آباد مى‌ کند. مبدأ همه سعادتها از دامن زن بلند مى‌ شود. زن مبدأ همه سعادتها باید باشد. و مع الأسف زن را به صورت یک لعبه در آوردند این پدر و پسر؛ و خصوصاً این پسر. آن قدر جنایات که به زن کردند به مردان نکردند.».

 

صحیفه امام؛ ج 7، ص 337-339

 

کدخبر: 877254
ارسال نظر

اخبار مرتبط
موضوعات داغ