jamee

چند روزی همقدم با همسر شهید روزی طلب-5

حاصل زندگی چهارساله محمدجواد و بانو سه فرزند پسر بود که پشت سر هم به دنیا آمدند.

جی پلاس ـ منصوره جاسبی: خدا سه فرزند پسر به آنها عنایت کرد که هر سه نام شهیدان خانواده را به خود گرفتند اولین پسر که سوم مرداد 62 آمد شد حسن[1] دومی عبدالحمید[2] و سومی هم محمد محسن[3].

وقتی حسن به دنیا آمد، محمدجواد[4] هنوز به خانه برنگشته بود که خبرش را در جبهه با بیسیم به او دادند اما نگفتند فرزند دختر است یا پسر که او خود گفته بود بله می دانم دیشب خدا حسن دیگری به ما داده است. سه روز بعد از تولد نوزادش به خانه آمد تا سختی های نبودنش را جبران کند.

محمدجواد عادت داشت تا در موقع به دنیا آمدن فرزندانش همه کارها حتی قنداق کردن آنها را هم خود انجام دهد و اجازه نمی داد کسی به خاطر فرزندان او به سختی بیفتد و خیلی هم خوب از پس کارها برمی آمد و همان هفته اول فرزندانش را عقیقه می کرد و سه روز برای سلامتی شان روزه می گرفت.

بانو[5] می گوید محمد جواد با این کارها می خواست علاقه اش را به من ثابت کند و همیشه هم همینطور بود.

او آنقدر به زندگی علاقه داشت که بانو هیچ گاه در این چند سال چه اولین آشنایی تا آخرین دیدار پیش از شهادتش حرفی از شهادت و رفتن نزد و با فرزندانش طوری رفتار می کرد که انگار همیشه سایه سرشان است.

 

 
  1. نام او را از نام عموی شهیدش محمد حسن روزی طلب گرفتند که در عملیات فتح المبین به شهادت رسید.
  2. نام او را از نام دایی شهیدش عبدالحمید حسینی گرفتند که در عملیات آزادسازی خرمشهر در اردیبهشت سال 61 در منطقه فکه به شهادت رسید.
  3. نام او از نام عموی شهیدش محمد محسن روزی طلب گرفته شده است.
  4. شهید محمدجواد روزی طلب، مسئول پرسنلی تیپ امام حسن(ع) شیراز که در بیست و پنجم دی ماه سال 65 به شهادت رسید.
  5. بانو جمیله حسینی، همسر شهید محمدجواد روزی طلب.
  6. برگرفته از گفت و گوی همسر شهید.

 

کدخبر: 1139026
ارسال نظر

اخبار مرتبط
موضوعات داغ