sport

نماینده دادستان تهران گفت: نقش حسین هدایتی در تبانی با مدیران بانک سرمایه برای اخذ وام و تسهیلات از این شرکت محرز است و نمی‌تواند بگوید هیچ کاره بوده است.

به گزارش جی پلاس، سیامک مدیر خراسانی، وکیل تسخیری حسین هدایتی روز دوشنبه در دومین جلسه دادگاه رسیدگی درباره اتهامات هدایتی معروف به عابر بانک تیم پرسپولیس گفت: اتهام هایی که نماینده دادستان در جلسه قبل درباره پولشویی به مبلغ 586 میلیارد تومان اعلام کرده با توجه به اینکه پولی که بانک ها در اختیار هدایتی گذاشته‌اند از راه حرام نیست بنابراین پولی که از بانک گرفته شده شامل جرم پولشویی نمی‌شود.

در دومین جلسه دادگاه گفت: منشاء پولشویی باید مال حرام یا مالی باشد که از راه غیر قانونی به دست آمده باشد بنابراین پول‌هایی که هدایتی گرفته مصداق پولشویی نیست.

وی اضافه کرد: موکل من در 5 شرکتی که از سوی نماینده دادستان اعلام شده مسئولیت داشته ولی نه به شدتی که نماینده دادستان تهران اعلام کرده بلکه این شرکت ها متعلق به علی اکبر یقینی است و او باید جوابگو باشد.

این وکیل دادگستری افزود: نماینده دادستان درباره وام دریافتی هدایتی به نظریه اداره حقوقی استناد کرده که بر اساس این نظریه اخذ وام اگر به کیفیتی باشد که تضمین های لازم داده نشده باشد جنبه کیفری ندارد اما اگر کارشناسان در مسیر کارشناسی گزارش خلاف داده باشند یا بزرگنمایی کرده باشند جنبه کیفری خواهد داشت.

مدیر خراسانی از ریاست دادگاه درخواست کرد که تعدادی از کارشناسان این پرونده به عنوان مطلع در جلسه دادگاه شرکت کنند تا مشخص شود که آنان به چه کیفیتی تطمیع شده و نظریه خلاف واقع درباره برخی املاک اعلام کرده‌اند.

اسدالله مسعودی مقام، رئیس دادگاه در پاسخ به اظهارات وکیل هدایتی درباره جرم پولشویی گفت: پولشویی یعنی اینکه عایدات حاصل از جرم را در مسیرهایی قرار دهیم که ظاهر مشروع داشته باشد و با توجه به اصلاحات صورت گرفته قانونی بعد از رسیدگی این دادگاه، قاضی دادگاه کیفری 2 اعلام نظر خواهد کرد.

نماینده دادستان نیز گفت: آنچه در جلسات گذشته اتفاق افتاده را بازگو می کنم، هدایی 8 شرکت برای ضمانت اخذ کرده بود که 4 شرکت برای تسهیلات بوده است.

وی اضافه کرد: هدایتی گفته است کل وثیقه برای آقای موسوی نژاد است که این مطلب درست نیست، هدایتی برای سه شرکت جاوید گشت هیرمند، پارمیدا و جاوید گشت پارمیدا تسهیلات گرفته است. چطور تسهیلات را از سه منبع و سه مجرا دریافت کرده است؟ سه منبع تسهیلاتی و مجرای مشترک را آقای علی اکبر یقینی اعلام کرده است.

رسول امیر قهرمانی، نماینده دادستان گفت: بانک سرمایه در شرایطی بود که نمی توانست تسهیلات زیادی بدهد. بر این اساس متهمان می خواهند بانک مرکزی را دور بزنند و به دنبال بالا بردن نقدینگی بانک سرمایه می روند. پول هایی می آورند تا در بانک سپرده گذاری کنند و از این راه به نفع آنها وام و تسهیلات دریافت کنند .در این باره تفاهمنامه ای می نویسند و بانک با امضای آقای موسوی تفاهمنامه را امضا می کند. تفاهنامه به این شرح بوده است که 300 میلیارد تومان بیاورند در بانک سرمایه برای مدت 5 سال سپرده گذاری کنند و بعد وام و تسهیلات دریافت کنند.

وی گفت: این سپرده گذاری انجام می شود اما بعد از دو ماه که تسهیلات را از بانک دریافت کردند سپرده ها را از بانک خارج می کنند و این یک نوع دور زدن بانک مرکزی و نهادهای دولتی است.

نماینده دادستان افزود: در این رابطه آقای هدایتی 21 میلیارد تومان حق دلالی می دهد در این رابطه حضور آقای شریعتی در تفاهمنامه، صوری بود در صورتی که شریعتی پیش از این اعلام کرده بود امضاء های تفاهمنامه همه با خود هدایتی بوده است و این هم به واسطه دوستی بود که با ایشان داشتم و تفاهمنامه را امضا کردم.

وی اضافه کرد: متهمان سپرده ها را تامین می کنند تا مصوبه سازی کنند و مصوبه اخذ می شود در این رابطه باید وثیقه ای بگذارند. وثیقه دو ملک در مسیر جهرم به شیراز به ارزش 453 میلیارد تومان اعلامی از سوی متهمان می گذارند در صورتی که ارزش این ملک ها به گفته کارشناسان دادگستری 32 میلیارد تومان بیشتر نبوده و با رقم اعلامی متهمان بزرگنمایی شده است.

نماینده دادستان گفت: در تاریخ هشتم خرداد 92 سند این دو ملک تحویل بانک می شود در صورتی که دو ملک را 142 میلیارد تومان می خرند و قیمت غیر واقعی 435 میلیارد تومان به بانک اعلام می کنند. 
وی ادامه داد: نقش آقای هدایتی در این واقعه کاملا مشخص است در مبایعه نامه آمده است طرفین ملک را دیده و خریداری کرده اند در صورتی که هدایتی پیش تر اعلام کرده بود ملک را ندیده و خریداری کرده است. در این رابطه

آقای هدایتی و موسوی نژاد در قالب 5 شرکت مبلغ 320 میلیارد تومان از بانک پول خارج کرده اند.
نماینده دادستان افزود: مهمترین نقش را در این قضایا هدایتی به همراه آقای یاسر داشته است و در 7 مرحله تسهیلات پرداخت شده است. ناصر ضیائی از اعضای هیئت رئیسه بانک گفته است تسهیلات را به هدایتی بدهید و بعد وثیقه ملکی را بیاورد اما تا به امروز وثیقه ملکی به بانک ارائه نشده است و به این صورت متوجه می شویم که برای دریافت تسهیلات از بانک سرمایه با همکاری هدایتی و ضیائی رقم خورده است.
وی ادامه داد: نماینده دادستان برای این منظور یک شاهد احضار کرد که ماشین پولشویی آقای ضیایی بوده است.

* هیچ پولی به تولید اختصاص داده نشده است

نماینده دادستان تهران با اشاره به ارتباط هدایتی با هشت شرکتی که تسهیلات دریافت کرده گفت: در یک مورد تسهیلات ارائه شده به شرکت سیویل سازه بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان بوده و شرکتی دیگر ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته، ما نتوانستیم برخی از این تبانی ها را به دلیل گستردگی آن به صراحت کشف کنیم ولی قرائنی بر تبانی وجود دارد چون مدیران آن دوره مانند حیدرآبادی یا خانی ناسالم بودند.

وی افزود: از طرف دیگر تسهیلات بدون وثیقه داده می‌شده است. همچنین شکایتی علیه بدهکاران بانکی صورت می گیرد که از جمله آنها هدایتی بوده اما در ۱۱ اردیبهشت سال ۹۵ می‌بینیم پرداخت ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات به هدایتی تصویب می شود و همان روز به حساب شرکت ها واریز می‌شود.

وی افزود: البته هدایتی می گوید این تسهیلات را برای کارهای تولیدی صرف کرده اما هیچ پولی از این تسهیلات برای تولید به کار نرفته است مثلا شرکت سروش تجارت سیمرغ فاکتورهایی برای خرید ده‌ها تن آلومینیوم صادر کرده ولی حتی یک کیلو آلومینیوم وجود ندارد و این پول‌ها به حساب اشخاص واریز شده است.

وی افزود: در شرکت ذوب نورد آبتین فاکتوری پیدا نشده است. در شرکت جاوید گشت هیرمند نیز دو گونه فاکتور صادر شده است. یکی این که فاکتورهایی برای خرید ده‌ها تن میل سیاه صادر شده و دیگر اینکه فاکتورهایی برای خرید ده‌ها تن کنجاله سویا صادر شده است اما هیچ جنسی خریداری نشده است.

وی افزود: از طرف دیگر می‌بینیم ۶۲ میلیون تومان فاکتور از سوی شرکت سیویل سازه برای جاوید گشت هیرمند صادر شده و در مواردی مستقیما به حساب شرکت خریدار صادر شده که این کار قانونی نیست.

نماینده دادستان یکی دیگر از ایرادهای این شرکتها را فرار مالیاتی دانست و گفت: افراد بی بضاعتی که این شرکت‌ها را به ثبت رساندند در آینده با بدهی مالیاتی روبه‌رو خواهند بود حال سوال این است که چه کسی باید مالیات های آنان را بدهد.

امیر قهرمانی هدایتی را مخاطب قرار داد و گفت: دفاتر مالی شرکتها کجاست. اگر دفتری دارید ارائه دهید.

*هدایتی هیچ ردپایی از خود به جا نگذاشته است 

نماینده دادستان تهران گفت: ردیابی حساب ها نشان می دهد که تسهیلات به حساب چند کارمند از شرکت های هدایتی واریز می‌شده و سپس به دستور هدایتی خرج می شده است.

وی افزود: شگرد هدایتی این بوده که هیچ وقت رد پایی از خود به جا نمی گذاشته است و زمانی که حساب ها را ردیابی کردیم متوجه شدیم هدایتی به یک باشگاه پول می دهد در حالی که هیچ ارتباطی وجود نداشته و سپس متوجه می‌شدیم که در بانک فعال بوده ولی اسمی از وی در میان نیست. بنابراین هیچ ملکی به نام او نیست و حتی یک سیم کارت به نامش ثبت نشده است.

قهرمانی درباره ضمانت نامه های تسهیلات ارائه شده از سوی بانک سرمایه گفت: در این تسهیلات قرارداد بدون امضا، منشاء ضمانت نامه شده است. از طرف دیگر ضمانت نامه حسن انجام تعهد در نهایت ۱۵درصد است ولی این قراردادها ۱۰۰ درصد بوده است.

* ۲۲ میلیارد تومان حق دلالی پرداخت شده است

نماینده دادستان درباره اینکه تسهیلات ارائه شده در کجا مصرف شده گفت: بخشی از این تسهیلات بابت سهم مدیران فاسد بانک بوده و درصدی به آنان اختصاص داده می‌شد که ضیائی و توللی از جمله آنها هستند.
وی افزود: بخشی از این تسهیلات نیز به موسوی‌نژاد داده می‌شد و حتی ۹۲ میلیارد تومان به حساب پسر موسوی‌نژاد ریخته شده است و حدود ۲۲ میلیارد تومان بابت حق دلالی ها بوده که البته هدایتی می گویند این حق دلالی ها ۵۶ میلیارد تومان است.

قهرمانی گفت: 9 میلیارد تومان بابت حق دلالی شرکت‌ها بوده ولی هدایتی می‌گوید ۲۰ میلیارد تومان به علی اکبر یقینی داده است.

* هدایتی در تولید فیلم سرمایه گذاری کرده است
 

وی افزود: بخشی از این تسهیلات نیز به حساب برخی اشخاص برای تهیه فیلم ریخته شده است متاسفانه عده ای وارد شبکه خانگی شدند و با پول‌های کثیف به تهیه فیلم پرداختند و هدایتی نیز در یک فیلم ورود کرده و چکهای آن موجود است.

* دلایلی برای تبانی هدایتی با شرکت ها

وی با اشاره به اسناد موجود در پرونده گفت: شرکت هایی که تسهیلات می‌گرفتند حتی گاهی چک برگشتی داشتند و ما می‌بینیم که در شب عید که همه حسابهای بانکی بسته می شود ۵۰ میلیارد تومان به حساب آنان ریخته می شود.
نماینده دادستان افزود: همه این شواهد نشان می‌دهد که تبانی وجود داشته است. تاییدیه نداشتن صورت‌های مالی از دیگر شواهد است و اسناد این شرکت‌ها نشان از صوری بودن آنها دارد. 

وی افزود: شرکتی که مسافر جابه‌جا می‌کرد به ورود آلومینیوم اقدام کرده یا شرکت سیویل سازه در حوزه برنج فعال بوده اما می بینیم به کارهای دیگر می‌پردازد. شرکت های هدایتی فاقد گواهی مالیاتی است. برخی از این شرکت‌ها کارت بازرگانی نداشتند یا کارت های آنان منقضی شده بود.

امیر قهرمانی با اشاره به ملک معرفی شده از سوی هدایتی برای پرداخت بدهی خود گفت: این ملک متعلق به شخص دیگری است و از طرف دیگر در هر زمان ارزش متفاوتی برای آن تعیین می‌شد مثلا در زمان ضیائی ۲۰۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد اما مدتی بعد ۴۰۰ میلیارد و سپس ۶۰۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد.

* انتقاد از بانک مرکزی

امیر قهرمانی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد بانک‌ها گفت: معاونت نظارت بانک مرکزی در این زمینه کوتاهی داشته است. برخی شرکت ها حتی هزار برابر سرمایه خود تسهیلات دریافت کرده‌اند در حالی که اگر نظارت بانک مرکزی به خوبی صورت می‌گرفت هدایتی این جا نبود و قوه قضاییه این گونه به زحمت نمی افتاد و این همه خسارت‌های مادی و معنوی وارد نمی شد.

قاضی دادگاه در خصوص کیفرخواست سید مهدی موسوی نژاد که او را به جایگاه متهمان فراخواند گفت: مستند به شکایت بانک سرمایه، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، گزارش حسابرسی بانک سرمایه، گزاش معاونت نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، گزارش ضابطان، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی و ... دال بر گران نمایی فاحش املاک لیان و کارسان توسط آقایان امیر هنرپیشه و همایون فیروزآبادی، اظهارات مطلعان و همچنین رونوشت توافقنامه میان حسین هدایتی دولابی با پرویز بخشایش و کاظمی برای رفع موانع پرداخت تسهیلات متهم هستید به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی پولی و بانکی کشور از طریق مبلغ 930 میلیارد ریال. آیا اتهام انتسابی را قبول دارید؟

که موسوی نژاد در پاسخ گفت: خیر قبول ندارم.

موسوی نژاد در ادامه دفاعیات خود گفت: از اینکه درباره فروش املاک کنار آقای هدایتی هستم متأسفم. هدایتی با ذکر افترا و اکاذیب نهایت تلاش خود را جهت تشویش اذهان عمومی و سعی در فریب دادگاه دارد. آقای هدایتی از ابتدا در تشکیل پرونده حاضر تاکنون با همین خصیصه با طرح ادعاهای بی اساس، افترا تلاش کرد تا مسئولان رسیدگی کننده را فریب دهد. همان طور که ملاحظه کردید او در ابتدای جلسه قبلی تلاش کرد شبهه فرمایشی بودن دادگاه را بیان کرد اما من به استدلال و پاکی دادگاه ایمان و اعتقاد راسخ دارم. می دانم دادگاه برای برقراری حق تشکیل شده است.

وی گفت: اینجانب به عنوان کسی که همانند آقای هدایتی توسط همان ضابطان بازجویی شده ام به قانونمندی پرونده موجود گواهی می‌دهم. کتمان حقیقت فاحش مبنی بر روابط غیر سالم او با مدیران ارشد بانک عمق اعتماد به نفس هدایتی بود.

موسوی نژاد ادامه داد: هر دفاعیاتی را مطرح می‌کنم در عین صداقت و همراه با مستندات است. از آقای هدایتی استدعا می‌کنم برای یک بار هم که شده صادقانه و با دلیل صحبت کند، بداند فرار از مسئولیت و عدم پذیرش آن مشکلی را حل نمی‌کند، بنده هم مانند آقای هدایتی از جوانی در جبهه‌ها بودم و یک برادرم هم شهید شده است اما این دادگاه تشکیل شده که با دستاویز قراردادن مقدسات و ایجاد شبهه در خصوص حاکمیت حاشیه سازی کنیم؟ یا اینجا اتکا به قانون با دلایل و مستندات است.

آقای هدایتی اینجا حاشیه فوتبال نیست که در قبال بذل سکه شاهد هورای طرفداران اجاره‌ای خود باشید. تمام تلاش آقای هدایتی سوء استفاده از صندلی خالی افرادی است که به عنوان متهم در ارتباط با وی بوده و در حال حاضر در دادگاه حضور ندارند. تکنیک دیگر ایشان حواله امر به امور مجهول است که ذهن دادگاه و ملت شریف ایران را مشغول امور غیر واقعی می کند.

* ماجرای فالورهای 1.5 میلیونی و کشاندنشان به خیابان

سید مهدی موسوی نژاد ادامه داد: شما ادعای تولیدکننده 40 ساله با سابقه هستید، آیا می‌توانید بگویید در کدام فعالیت اقتصادی خود بدون رانت موفقیت کسب کردید؟ در بازداشتگاه به بنده گفتید هزینه بازداشتم برای حاکمیت گران است چون من بیش از 1.5 میلیون نفر فالور دارم، این یک میلیون طرفدار فوتبالی را هم به خیابان می‌آورم، بنده فالوور ندارم اما دوران پدرخواندگی تمام شده که شما دایعه دار آن هستید. این کشور نیاز به سازنده و تولیدکننده دارد نه نیاز به وامخوار. امروز که از ارزش 600 میلیارد تومانی حداقل 3 هزار میلیارد تومانی است بیایید لطف کنید فقط همان مبلغ را برگردانید و سعی به یغما بردن سرمایه بانک سرمایه نکنید.

وی با اشاره به اظهارات جلسه قبل هدایتی علیه او گفت: اجازه می‌خواهم تک تک اظهارات ایشان را مستنداً تقدیم دادگاه کنم که دادگاه متوجه عدم تطابق عقلی و واقعی بودن این حرف‌ها شوند. آقای هدایتی در جلسه قبل اعلام کرد که 30 سال است که املاک را بدون بازدید خریداری می‌کند، صرفاً در خصوص دو مبایعه نامه که با بنده ثبت کردند عدم صدق ادعا اثبات شد.

موسوی نژاد ادامه داد: اولاً براساس اظهارات کتبی آقای سهامی در دادسرای ناحیه 2 شعبه 11 که اقرار کرد که قبل از انجام معامله و انعقاد مبایعه نامه وجهی به حساب آقای سهامی بابت خرید بلیت رفت و برگشت هواپیما واریز شد که آقای هدایتی و افراد او به محل پروژه‌ها بروند اما هدایتی با وجود ترس از هواپیما از پروژه‌های پارسان و لیان بازدید کرد و بعد از بازدید آنها آماده انعقاد مبایعه نامه شدند.

* قرائت یک مبایعه نامه توسط هدایتی آن هم 20 بار

موسوی نژاد افزود: در یکی از مبایعه‌ها حتی 20 بار بندهای مبایعه نامه را هدایتی مورد بازخوانی قرار داده است. ماده 5 مبایعه نامه مورد معامله توسط خریدار که خریدار از کمیت و کیفیت معامله مطلع بوده و نسبت به مبلغ آن اظهار رضایت کرد بناراین طرفین حق هرگونه دعوی را از خود سلب می کنند.
شهادت شهود همچنین آقای امیرهوشنگ محمدی است که مدیر آژانس مسکن و تنظیم کننده قرارداد اعلام می‌کند که هیچگونه نظریه معامله قرار نگرفته و بیش از 20 بار مبایعه نامه توسط آقای هدایتی بازخوانی و تغییر پیدا کرده و بعد تنظیم شده است.

وی بیان داشت: در جلسه قبل آقای هدایتی اعلام کرد که پروژه کارسان و لیان 10 درصد پیشرفت داشته اند. ادعای کذب قابل بررسی و کارشناسی است. آقای هدایتی صندلی خالی آقای حیدرآبادی که زمینه فرار او به خارج از کشور را فراهم کردید نمی‌تواند موجب نجات شما باشد. شما با گذشت 5 سال از اجرای آن متأسفانه به اجرای آن واقف نیستند، این پروژه در 3 فاز بوده است که فقط در فاز یک آن کار انجام گرفته است و در بقیه فازهای 2 و 3 کاری انجام نگرفته است که شما (هدایتی) گفتید. صحببت‌های شما فاقد وجاهت قانونی و عقلی است. 

* ماجرای وعده و وعید هدایتی به مدیران

موسوی نژاد گفت: در سوم اردیبهشت 95 که با مدیرعامل بانک و هیأت همراه از پروژه‌ها بازدید کردید گفتید، که مبلغ سرمایه گذاری در این پروژه 500 میلیارد تومان است و قول اتمام پروژه را به مسئولان شهر دادید. به منظور اخذ مجدد 260 میلیارد تومان دیگر از بانک سرمایه که با طراحی قبلی بوده است . این امر با مدیرعامل فراری فعلی انجام پذیرفته است این در حالی است که در 2 پروژه فقط 7 میلیارد تومان صرف این پروژه کردید. این امر نشان دهنده رابطه غیر متعارف با صندوق فرهنگیان و مدیران اسبق بانک سرمایه است.

وی افزود: آقای هدایتی به کذب عنوان کردید که پروژه‌های پارسان و لیان را با تسهیلات خریداری کردید، به صراحت معین است که در زمان مبایعه نامه‌ها هیچگونه تسهیلات قطعی وارد نیافته بود. مستندات مربوط به تسهیلات پرداختی به شرکت های شما و شخص شما همان طور که در کیفرخواست قرائت شد قطعی است.

موسوی نژاد گفت: امروز متوجه شدم که مدیران اسبق بانک سرمایه دو گزینه که باید جلوی پای من می گذاشتند همانند شرکت‌های تجاری شامل دفتر مالیاتی سالانه و سپرده‌گذاری بود که البته من این دو گزینه را نداشتم. من به این نتیجه رسیدم که مدیران بانک مرا به آقای هدایتی سوق دادند.

وی با ارائه نامه‌ای به قاضی مسعودی مقام اظهار داشت: آقای هدایتی می‌گوید شرکت‌ها متعلق به من نیست. این نامه های مدیرعامل شرکت‌ها به آقای هدایتی است.

موسوی نژاد با اشاره به ادعای ایجاد هزار شغل از سوی هدایتی در جلسه قبلی گفت: قبل از واگذاری پروژه توسط من به هدایتی 1500 نفر کار می‌کردند بدون اینکه هیچ تسهیلاتی از بانک اخذ کرده باشم. 
وی ادامه داد: با توجه به گذشت پنج سال از اخذ تسهیلات توسط هدایتی و عدم هزینه کرد در پروژه‌ها و عدم نظارت بانک سرمایه، مسئولیت این کار تنها به گردن آقای هدایتی نیست و بانک سرمایه باید به نحوه تسهیلات نظارت می‌کرد. 

موسوی نژاد افزود: عدم نظارت در هزینه کرد پروژه‌ها و عدم نظارت بانک مرکزی هم در این زمینه دخیل هستند. 1500 نفر به طور دائم و 700 نفر به صورت فصلی در آن دو کارخانه کار می‌کردند که سرجمع می‌شد 2200 نفر بدون تسهیلات از بانک. 70 هزار متر بنا ساخته شده که 57 هزار متر آن مسقف است و 13 هزار متر نیز غیرمسقف است. 

* مرثیه خوانی قاتل بر جنازه مقتول 
 

موسوی نژاد بیان داشت: پنج هزار نفر اشتغال مستقیم داشته اند اما امروز 2 نگهبان دارد شاید هم چهار نگهبان دارد و ادعای آقای هدایتی در خصوص اشتغالزایی مرثیه خوانی قاتل بر جنازه مقتول است. آن 2 پروژه مانند بچه های من بودند، 15 ماه در بانک سرمایه تلاش کردند که لیزینگ شوند. 

وی افزود: دلایل اینکه بانک سرمایه تسهیلات به متقاضیان نداده چه چیزی است؟ چرا همه تسهیلات را به آقای هدایتی داده است؟ من هم ناچاراً با عجز و ناتوانی پروژه را واگذار کردم که قیمت واقعی با قیمت کارشناسی زمین تا آسمان فاصله دارد، چون نمی‌توانستم تسهیلات بگیرم و ادامه دهم، 700 کارگر برای اینکه از کار بیکار شدند، شکایت کردند. 

موسوی نژاد گفت: بانک سرمایه بیشترین ظلم را انجام داده است، هدایتی ادعا کرده که قصد تسویه تسهیلات را داشته و در آخرین جلسه مسئولین بانک در دفتر خود گوشزد کردند که اگر از پذیرش املاک معرفی شده امتناع کنند (همان جاده مخصوص) بالاخره در یک طرح مجبور به قبول اراضی ایشان از شالیزارهای شمال خواهند شد. 
وی افزود: ایشان احساس می‌کند تافته جدابافته است. 600 میلیارد تومان که خود شما قبول دارید گرفته اید با همکاری هر کسی، مربوط به پنج سال پیش است. الان بعد از پنج سال ارزش 600 میلیارد سه هزار میلیارد است. خواهش می‌کنم لباس زندان را 2 بار بر تن من کنید که ایشان بیگناه است (با کنایه). 

موسوی نژاد افزود: ایشان علاوه بر وام خواری، به دنبال بانک خواری هم هست. همین الان اگر ایشان بخواهد تسویه کند، می‌تواند به راحتی تسویه کند، مشکل آقای هدایتی وام خواری نیست بلکه بانک خواری است. 
 

* اعلام تنفس پس از 3 ساعت رسیدگی

 قاضی مسعودی مقام پس از سه ساعت در دادگاه رسیدگی به اتهامات گروه هدایتی به مدت 20 دقیقه اعلام تنفس کرد و دادگاه تا ساعت 14:30 ادامه می یابد. 

موسوی نژاد درباره حضور خود در شعبه های بانک سرمایه گفت: من دو وظیفه به عهده داشتم یکی مربوط به اعلام وضعیت فنی و اقتصادی بودن پروژه بود که با عکس و فیلم اعلام می‌کردم و دیگر برای زودتر وصول کردن تسهیلات حضور داشتم.

وی افزود: در صورتی که هدایتی از اقدامات گذشته من در بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان منافع کسب کرده مسئولیت آن را به عهده دارد.

موسوی نژاد با اشاره به امضای سازش نامه با هدابتی و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن از سوی عوامل هدایتی گفت: بر اساس نامه دادسرای اوین در پانزدهم مهر ۹۳ مورد محافظت و حمایت قرار گرفتم.

* افتتاح ۲۴۲ حساب در دو روز

نماینده دادستان گفت: تا حدودی صحبت های موسوی نژاد را درباره هدایتی می پذیریم ولی او نمی تواند در فرآیند تسهیلات از خودش سلب مسئولیت کند.

وی افزود: توجیه اقتصادی یک پروژه نیازی به حضور مستمر شما در بانک نداشت ولی شما به شعبه برج فرمان بانک سرمایه مراجعه می کردید. شما با هانیه پهلوان و رفیعی و حدادان با هم برای افتتاح حساب به شعبه برج فرمان می‌رفتید.

قهرمانی افزود: از طرف دیگر علی بخشایش گفت که به ویلای شما در لواسان رفت و آمد داشته و جلساتی را برگزار کرده است. به نظر می رسد شرکت کوه آوران جیحون متعلق به موسوی‌نژاد بوده است و در مجموع وی اقدامات نامتعارفی داشته است.

نماینده دادستان به موسوی نژاد گفت: شما اگر از هدایتی طلبی داشتید باید از طریق قانونی اقدام می کردید ولی در شعبه برج فرمان طی دو روز ۲۴۲ حساب بانکی برای فرزندتان باز می‌کنید که ۱۴۱ حساب کوتاه مدت است. چرا باید چنین حساب‌هایی با این گستردگی باز کنید. شما همین نقش را در پرونده شاملویی داشتید. یعنی گران نمایی می کردید و نماینده بانک سرمایه می‌گفت شما مدیر شعبه هم عوض می کردید.

* ارتباط مالی هدایتی و قائم مقام بانک سرمایه

یاسر ضیایی، قائم مقام بانک سرمایه و مدیر یکی از شرکت های صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: هدایتی در جلسه قبل درباره مابه التفاوت ۷ میلیارد تومان به بنده اتهام اختلاس زدند که استفاده شخصی از این پول کرده‌ام البته هدایتی نمی تواند رابطه مالی میان من و خودش را منکر شود.

وی افزود: من و هدایتی از سال ۹۳ با هم ارتباط مالی داشتیم. هدایتی ۵۰ میلیارد تومان از مبلغ ۵۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را به شرکت سرمایه گذاری صندوق ذخیره فرهنگیان بازپرداخت داشته که قرار بود بقیه آن را نیز واریز کند.

وی افزود: هدایتی از فهرست ۵۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان یک واریزی به حساب خیریه داشته که نمی دانیم چه ارتباطی با این موضوع دارد.

* اشتباه های خود را قبول دارم

ضیایی گفت: چک بانک اقتصاد نوین به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در وجه حسین هدایتی برای تسویه همه حسابها صادر شد که با پشت نویسی فرزند هدایتی در زمانی که خودش در بازداشت بود به وکیل رشید نادری که نمایشگاه ماشین فرمانیه را داشت داده شد تا نسبت به تسویه مطالبات خود تا سقف ۳۰ میلیارد تومان اقدام کند و بنده بنا بر مستندات همه این مبلغ چک را پرداختنم.

وی در پاسخ به نماینده دادستان درباره علت پرداخت این چک گفت: من اشتباه های خودم را در تحصیل مال نامشروع در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه قبول می کنم و این چک را در حالت جبری دادم.

وی افزود: شرکت آرکا صنعت پرشیا یکی از شرکت‌های هدایتی است که مطالباتی را در دل شرکت نورد لوله اهواز به هدایتی پرداخت می‌کند که بابت جشن قهرمانی از آن استفاده می شود در حالی که نیروهای رسمی لوله اهواز ۴ ماه حقوق عقب افتاده داشتند.

ضیایی این مسئله را مربوط به دوران مسئولیت مهریزی در بانک سرمایه دانست و گفت: من بابت بدهی هدایتی یک چک به مبلغ ۱۱ میلیارد تومان صادر کردم و شما می‌توانید تفاوت آن را به عنوان اموال هدایتی بگیرید چون هدایتی تمام آن را بدهکار نبود ولی همه پول را گرفته است.

وی درباره آپارتمان واگذار شده به خود گفت: این آپارتمان در تیر سال ۹۴ به بانک اقتصادنوین واگذار شده بود در حالی که بنده در پاییز ۹۴ در بانک سرمایه مسئولیت داشتم. در واقع این ملک از ۱۶ مهر سال ۹۴ در تملک بانک اقتصادنوین درآمده و در تملک هدایتی نبوده است.

* اگر کادو هم گرفتید، پس بدهید

نماینده دادستان درباره دارایی های هدایتی گفت: اگر هدایتی رد مال نکند از تمام کسانی که بذل و بخشش کرده‌اند که در میان آنان افراد غیر ورزشی هم هستند همه را برمیگردانیم.

وی افزود: اخیراً برخی گفته‌اند که این اموال پرداخت شده از سوی هدایتی کادو بوده است ولی بدانید اگر کادو و کابین همسرانشان هم باشد باید همه را برگردانند.

وی افزود: ما تا آخر خواهیم رفت. کارمندان شما را می آوریم و تا پایان ردیابی می کنیم و هر مبلغ نامشروعی باشد آن را پیگیری و املاک را توقیف می کنیم. 

کدخبر: 1132497 منبع: ایرنا
ارسال نظر

اخبار مرتبط
موضوعات داغ