life

امام خمینی (س) در دیدار با بانوان گفت: یک تناسب لازم است بین روح آن کسى که جبرئیل مى‏ خواهد بیاید و مقام جبرئیل که روح اعظم است.

جی پلاس: امام خمینی (س) در دیداری که با جمعی از بانوان جامعه الزهرا (س)، دانشگاه الزهرا (س) و دیگر ارگان ها در حسینیه جماران داشت با اشاره به نزول حضرت جبرئیل امین بر حضرت فاطمه (س) گفت: من راجع به حضرت صدیقه- سلام اللَّه علیها- خودم را قاصر مى ‏دانم که ذکرى بکنم، فقط اکتفا مى ‏کنم به یک روایت که در کافى شریفه است و با سند معتبر نقل شده است و آن روایت این است که حضرت صادق- سلام اللَّه علیه- مى ‏فرماید: فاطمه- سلام اللَّه علیها ـ بعد از پدرش ۷۵ روز زنده بودند در این دنیا، بودند و حزن و شدت برایشان غلبه داشت و جبرئیل امین مى ‏آمد خدمت ایشان و به ایشان تعزیت عرض مى ‏کرد و مسائلى از آینده نقل مى ‏کرد. ظاهر روایت این است که در این ۷۵ روز مراوده ‏اى بوده است؛ یعنى، رفت و آمد جبرئیل زیاد بوده است و گمان ندارم که غیر از طبقه اول از انبیاى عظام درباره کسى این طور وارد شده باشد که در ظرف ۷۵ روز جبرئیل امین رفت و آمد داشته است و مسائل را در آتیه ‏اى که واقع مى ‏شده است، مسائل را ذکر کرده است و آنچه که به ذریه او مى ‏رسیده است در آتیه، ذکر کرده است و حضرت امیر هم آنها را نوشته است، کاتب وحى بوده است حضرت امیر، همان طورى که کاتب وحى رسول خدا بوده است- و البته آن وحى به معناى آوردن احکام، تمام شد به رفتن رسول اکرم- کاتب وحى حضرت صدیقه در این ۷۵ روز بوده است. مسئله آمدن جبرئیل براى کسى یک مسئله ساده نیست. خیال نشود که جبرئیل براى هر کسى مى‏ آید و امکان دارد بیاید، این یک تناسب لازم است بین روح آن کسى که جبرئیل مى‏ خواهد بیاید و مقام جبرئیل که روح اعظم است، چه ما قائل بشویم به اینکه قضیه تنزیل، تنزل جبرئیل، به واسطه روح اعظم خود این ولى است یا پیغمبر است. او تنزیل مى‏ دهد او را و وارد مى‏ کند تا مرتبه پایین یا بگوییم که خیر، حق تعالى او را مأمور مى‏ کند که برو و این مسائل را بگو. چه آن قسم بگوییم که بعض اهل نظر مى‏ گویند و چه این قسم بگوییم که بعض اهل ظاهر مى‏ گویند، تا تناسب ما بین روح این کسى که جبرئیل مى‏ آید پیش او و بین جبرئیل که روح اعظم است نباشد، امکان ندارد این معنا و این تناسب بین جبرئیل که روح اعظم است و انبیاى درجه اول بوده است مثل رسول خدا و موسى و عیسى و ابراهیم و امثال اینها، بین همه کس نبوده است، بعد از این هم بین کسى دیگر نشده است. حتى درباره ائمه هم من ندیده ‏ام که وارد شده باشد این طور که جبرئیل بر آنها نازل شده باشد، فقط این است که براى حضرت زهرا- سلام اللَّه علیها- ست که آنکه من دیده‏ ام که جبرئیل به طور مکرر در این ۷۵ روز وارد مى‏ شده و مسائل آتیه‏ اى که بر ذریه او مى‏ گذشته است، آن مسائل را مى ‏گفته است و حضرت امیر هم ثبت مى ‏کرده است.

صحیفه امام؛‌ج ۲۰، ص ۴-۵

کدخبر: 471859
ارسال نظر

اخبار مرتبط
موضوعات داغ