jamee

 در پاکت را که باز کردم انگشتر عقیقی بود با دستخطی که نوشته بود: برای تشکر از زحمت های تو. همیشه دعایت می کنم.

جی پلاس ـ منصوره جاسبی: روز زن و روزهای عید برایم هدیه می گرفت و در کل دنبال بهانه بود تا برایم هدیه بگیرد. یادم هست زمان جنگ که علی[۱] فرمانده نیروی زمینی ارتش بود، ماه ها به خانه نیامده بود و من بسیار دلتنگش بودم حتی برای یک لحظه شنیدن صدایش روزشماری می کردم تا اینکه یک روز، زنگ خانه را زدند. در را که باز کردم چند نفر را دیدم که یکی شان جلو آمد و گفت: منزل سرهنگ شیرازی؟ هول کردم و گفتم: من همسرش هستم؛ اتفاقی برایش افتاده؟ شهید شده؟ گفت: نه امانتی ای برای شما فرستاده و سپس پاکتی را به من داد. در را پشت سرشان بستم و همان جا پاکت را باز کردم. انگشتر عقیقی به همراه کاغذی در آن بود که رویش نوشته بود: برای تشکر از زحمت های تو. همیشه دعایت می کنم.[۲]

  1. شهید علی صیاد شیرازی که به تاریخ ۲۱ فروردین سال ۷۸ به دست منافقان به شهادت رسید.
  2. به نقل از همسر شهید.
کدخبر: 340257
ارسال نظر

موضوعات داغ