jamee

بولتن خبری پایگاه ریس: دانشجو بابایی[۱] ساعت ۲ نیمه شب می دود تا شیطان را از خودش دور کند.

جی پلاس ـ منصوره جاسبی: مطلبی با تیتر «دانشجو بابایی ساعت ۲ نیمه شب می دود تا شیطان را از خودش دور کند»، در بولتن خبری پایگاه ریس امریکا که به صورت هفتگی منتشر می شد، توجه همه را به خود جلب کرد. من[۲] که با عباس هم اتاق بودم، ماجرا را از او پرسیدم که گفت: همین چند شب پیش که بی خوابی به سرم زده بود به میدان چمن پایگاه رفتم و شروع به دویدن کردم. بر حسب اتفاق کلنل «باکستر»، فرمانده پایگاه که با همسرش از مهمانی بر می گشتند، با دیدن من شگفت زده شدند و کلنل مرا صدا کرد و پرسید: این موقع شب برای چه می دوی؟ گفتم: خوابم نمی آمد، خواستم کمی ورزش کنم. عباس ادامه داد: کلنل که با استدلال من قانع نشد، آنقدر اصرار کرد تا واقعیت را بداند. گفتم: راستش را بخواهید، مسائلی در اطراف من می گذرد که گاهی موجب می شود شیطان با وسوسه اش مرا به گناه بکشاند و در دین ما توصیه شده که در چنین مواقعی بدویم یا دوش آب سرد بگیریم. با شنیدن این پاسخ، کلنل و همسرش تا دقایقی خندیدند چون با ذهنیت آنها نسبت به اینگونه مسائل، نمی توانستند رفتارم را درک کنند.

  1. سرلشکر شهید خلبان عباس بابایی.
  2. این خاطره به نقل از امیر اکبر صیاد بورانی بود.
کدخبر: 337649
ارسال نظر

موضوعات داغ