به گزارش ایرنا، سید حسن رسولی روز یکشنبه در یکصد و سی و سومین جلسه شورا درباره گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در دی و بهمن امسال و ارزیابی میزان انطباق آن با بودجه مصوب سال 1397، اظهار داشت:‌ در ارزیابی کلی شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی دو ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف 29 هزار میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند که در دو ماه دی و بهمن 1397 توانسته مبلغ 34 هزار میلیارد ریال یعنی معادل 117 درصد را تحصیل کند.
وی ادامه داد: همچنین شهرداری مبلغ 15هزار و 792 میلیارد ریال هزینه در دو ماه دی و بهمن یعنی معادل 59 درصد مصارف دو ماهه خود را منظور کرده است.
رسولی خاطر نشان کرد: ثبت میزان 59 درصد مصارف برای دو ماه، بیانگر فاصله زمانی در نحوه ثبت رویدادهای مالی شهرداری است.
خزانه دار شورای شهر تهران گفت: در بخش عملکرد منابع در دو ماه دی و بهمن ماه امسال، شهرداری تهران با مازاد عملکرد 5 هزار میلیارد ریال نسبت به بودجه مصوب مواجه بوده، که عمده این مازاد عملکرد مربوط به بخش درآمدهای نقدی است.
وی ادامه داد: در بخش منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه ای، که عمدتا مربوط به عوارض تغییر کاربری، واگذاری مازاد تراکم مجاز و فروش اموال و املاک شهرداری است، در دی و بهمن شاهد عملکرد 14هزار و 803 میلیارد ریالی در مجموع دو ماه هستیم که نسبت به مصوب شورا یعنی 12هزار و 420 میلیارد ریال با مازاد عملکرد 2هزار و379 میلیارد ریال یعنی معادل 119 درصد تحقق در این بخش مواجه هستیم.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد:‌ در بخش منابع حاصل از تملک دارائی های مالی، که تامین منابع ناشی از استقراض مبتنی بر وام و سایر شیوه های تامین مالی را شامل می گردد، در حالیکه شهرداری مکلف به تامین 10 درصد منابع از این محل بوده، شاهدیم مبلغ 2هزار و 124 میلیارد ریال یعنی 5/7 درصد از منابع خود را در دو ماه دی و بهمن از این محل تامین کرده به عبارتی در این دو ماهه در سرفصل مذکور نسبت به بودجه مصوب 5/2 درصد کمتر استقراض صورت گرفته است.
رسولی افزود: در بخش عملکرد مصارف در دی و بهمن ماه 1397، طبق رویدادهای ثبت شده در دفاتر مالی شهرداری تهران، کسری عملکردی 10هزار و 784 میلیارد ریالی یعنی 40 درصدی نسبت به بودجه مصوب وجود دارد.
رسولی گفت: عمده این کسری عملکرد مربوط به بخش تملک دارائی های سرمایه ای است، در حالی که شهرداری مکلف به هزینه 43 درصد منابع در این محل بوده است.
وی گفت: مبلغ 5هزار و 504 میلیارد ریال معادل 34 درصد از مصارف دو ماهه را در بخش تملک دارایی های سرمایه ای، که عمدتا به هزینه های توسعه شهر و اجرای پروژه های عمرانی اختصاص می یابد، هزینه کرده است.
خزانه دار شورای شهر تهران گفت:‌ در بخش مصارف هزینه ای شاهد عملکرد 9 هزار و 509 میلیارد ریال، معادل 77 درصد از بودجه مصوب، در دو ماه دی و بهمن هستیم.
وی افزود: این سرفصل 60 درصد کل مصارف شهرداری در دی و بهمن ماه 1397 را از آن خود کرده است.
رسولی اظهار داشت:‌ در بخش مصارف تملک دارائی های مالی یا همان هزینه های بازپرداخت وام ها، تسهیلات و دیون شاهد عملکرد 778 میلیارد ریالی در دو ماه دی و بهمن ماه هستیم، 6/26 درصد نسبت به دو دوازدهم بودجه مصوب تحقق یافته است.
خزانه دار شورای شهر تهران عنوان کرد: در این دو ماهه عملکرد این سرفصل علامت مثبتی مبنی بر تمایل کمتر شهرداری به تامین منابع از طریق وام است.
وی درباره عملکرد یازده ماهه امسال نیز گفت:‌ شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی یازده ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف 159هزار و 770 میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند.
رسولی ادامه داد: شهرداری تهران در برش عملکردی یازده ماهه سال 97 توانسته مبلغ 133هزار و 26 میلیارد ریال یعنی83 درصد را تحصیل کند.
خزانه دار شورای شهر تهران تاکید کرد: همچنین شهرداری تهران مبلغ 53هزار و 700 میلیارد ریال هزینه در یازده ماهه معادل 36 درصد مصارف خود را ثبت و به شورا ارائه کرده ، مطمئنا شهرداری هم اکنون مازاد درآمد بر مصارف معادل 79هزار و 326 میلیارد ریالی ناشی از این گزارش را در خزانه خود موجودی ندارد و هزینه کرده است و این مساله باید با ثبت و گزارشگری دقیق مصارف برطرف شود.
رسولی ابراز امیدواری کرد طی اسفندماه بودجه نقد و غیرنقد 17هزار و400 میلیارد تومانی امسال با جهش 17 درصدی نسبت به 11 ماهه اخیر تحقق یابد. تحقق این آرزو منوط به کسب درآمد 2هزار و 958 میلیارد تومان طی اسفند ماه است .

تهرام/7244//1348
انتهای پیام
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.