اخبار مرتبط

به گزارش ایرنا علی اعطا روز یکشنبه در هشتاد و ششمین جلسه شورا عنوان کرد: در روزهای اخیر از طریق رسانه‌ها از تغییراتی در ساختار سازمانی شهرداری تهران مطلع شدیم و سازمان نوسازی شهر تهران که با معاونت شهرسازی و معماری شهرداری ارتباط دارد از این حوزه منفک و به حوزه شهردار انتقال یافته است.
وی گفت: همچنین مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه شهری ذیل معاونت مالی و اقتصاد شهری ایجاد شده است.
اعطا ادامه داد: مطابق ماده 54 قانون شهرداری (اصلاحی1345/11/27)، سازمان اداری شهرداری‌ها باید به نسبت بودجه، درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر ( شورای شهر) تهیه و پس از تصویب وزارت کشور بموقع به اجرا گذاشته شود.
این عضو شورا تاکید کرد: بعد از این قانون، قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قوانین مربوط به شهرداری و نوسازی و عمران شهری در سال 1351 به تصویب رسید که بند 2 این قانون به صراحت اعلام می‌کند که شهرداری پایتخت مجاز است موارد مذکور در بند 8 ماده 55 و ماده 84 قانون شهرداری مصوب سال 1334 و مواد 54 و 111قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 را پس از تصویب انجمن شهر بموقع به اجرا بگذارد.
سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: بر اساس این قانون وزارت کشور می‌تواند به هر یک از شهرداری‌ها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی از مواد و تبصره‌های مندرج در این بند را پس از تصویب انجمن شهر مربوط بموقع به اجرا بگذارد.
اعطا با بیان اینکه در قانون اخیر به صراحت و دو مرتبه تأکید کرده که تصویب انجمن شهر لازم و شرط اجرای قانون است تاکید کرد: آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب سال 58 هیأت وزیران که شورای اداری شهرداری نیز به استناد مواد 74 و 75 آن تشکیل شده در ماده 4 به صراحت اعلام می‌کند که سازمان تفصیلی شهرداری با قید پست سازمانی با رعایت ماده 112 قانون استخدام کشوری به تصویب انجمن شهر خواهد رسید.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه خاطرنشان کرد: شورای اداری شهرداری تهران مطابق بند 4 ماده 75 آیین‌نامه استخدامی صرفاً وظیفه «بررسی و تأیید سازمان تفصیلی شهرداری تهران و مؤسسات تابعه» را بر عهده دارد.
تهرام/7244/ 1008
انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.