tech

بررسی جی پلاس؛

پیام رسانی که گفته می شود این روزها تعداد کاربراش به ده میلیون نفر رسیده و جمعیت زیادی را به خود جلب کرده، ایرادهای…