اخبار مرتبط

دومین کنفرانس رؤسای مجالس شش کشور برای مقابله با چالش‌های تروریسم و ارتباطات منطقه‌ای از صبح امروز (شنبه، 17 آذر) در هتل آزادی تهران در حال برگزاری است.در جریان این کنفرانس بیانیه‌ای قرائت شد.

به گزارش جماران؛ در بیانیه دومین کنفرانس رؤسای مجالس شش کشور برای مقابله با تروریسم بر ضرورت عاجل برای پایبندی و اجرای کامل تعهدات برجام تأکید شد.

دومین کنفرانس رؤسای مجالس شش کشور برای مقابله با چالش‌های تروریسم و ارتباطات منطقه‌ای از صبح امروز (شنبه، 17 آذر) در هتل آزادی تهران در حال برگزاری است.در جریان این کنفرانس بیانیه‌ای قرائت شد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: با توجه به نقش مؤثر و سازنده دستگاه‌های قانونگذار در ایجاد بسترهای قانونی به منظور مبارزه با تروریسم، بر حمایت از افزایش تبادلات و همکاری‌های بین پارلمانی در سطوح و زمینه‌های مختلف به منظور استفاده از تجربیات یکدیگر با هدف تحقق جهان عاری از تروریسم تأکید کردیم.

متن بیانیه به شرح زیر است:

1- ما روسای مجالس و سران هیأت‌های مجالس ملی جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی پاکستان، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه، دومین کنفرانس روسای مجالس برای مقابله با تروریسم و ارتباطات درون منطقه ای را در تاریخ 8 دسامبر 2018 در تهران با شعار نقش پارلمان در جنگ علیه تروریسم و توسعه همکاری‌های بین‌المللی برگزار نمودیم.

2- در دیدارهای خود به مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی نظیر تروریسم و تاثیر آن بر صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی پرداختیم. ما همچنین بر تاثیرات منفی یکجانبه‌گرایی بر منطقه خود و فراتر از آن نیز به بحث پرداختیم، ما عملکرد و پیشرفت‌های به دست آمده از زمان اجلاس اسلام آباد تاکنون و چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو را مورد بررسی قرار دادیم و بار دیگر به نقش صلح و توسعه پایدار به عنوان پیش شرط ارتقای روابط، یکپارچگی و هم افزایی در بین کشورها تاکید نمودیم. در این راستا بر لزوم تعامل و گفتگوی بیشتر میان مجالس و ملت‌ها تاکید کردیم.

3-  از تلاش‌های مجالس کشورهایمان در راستای توسعه همکاری‌ها بر مبنای بیانیه اسلام آباد تحت عنوان مشارکت به نام صلح، توسعه و همکاری" مورخ 24 دسامبر 2017 استقبال کردیم.

 4- بر نقش مرکزی سازمان ملل در تسهیل همکاری‌های بین المللی به منظور پیشگیری و مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی و همچنین نیاز به اتخاذ تمامی اقدامات منطبق با حقوق بین الملل و اصول منشور ملل متحد تاکید کردیم.

5- نگرانی عمیق خویش را از اثرات مخرب تمامی اشکال و مظاهر تروریسم بر صلح، امنیت و توسعه بیان داشته و تاکید کردیم که تروریسم نباید به هیچ گونه دینی، تمدنی، ملتی با قومیتی نسبت داده شود و به همین دلیل مصمم هستیم تا در جهت ریشه کن کردن تملى اشکال تروریسم در منطقه، ابتکارات و تلاش های جمعی خویش را تحکیم بخشیم و بر نیاز به پیگیری امنیت مشترک، جامع، همکاری جویانه و پایدار، تقویت همکاری های برد- برد، کنار گذاشتن معیارهای دوگانه و منافع خودخواهانه ، ژئوپلیتیکی در مقابله با تروریسم و تقویت گفتگو و همکاری میان تمدن‌ها و مذاهب مختلف، ایجاد و بهبود سازوکارهای دوجانبه و چندجانبه ضدتروریسم و تقویت همکاری‌های ضدتروریسم در سطح منطقه تاکید نمودیم.

 6- اقدامات تروریستی در کشورهای عضو افغانستان، چین، پاکستان، فدراسیون روسیه، ترکیه و ایران، ازجمله حادثه تروریستی اخیر در چابهار مورخ 7 دسامبر 2017 را با شدیدترین لحن محکوم کردیم و به همین علت، در خشکاندن ریشه تروریسم و محکومیت حمایت از تروریسم و نیز حمایت از تلاش‌ها در این راستا مصمم هستیم.

7- با توجه به نقش موثر و سازنده دستگاههای قانونگذاری در ایجاد بسترهای قانونی به منظور مبارزه با تروریسم، بر حمایت از افزایش تبادلات و همکاریهای بین پارلمانی در سطوح و زمینه های مختلف به منظور استفاده از تجربیات یکدیگر با هدف تحقق جهان عاری از تروریسم تاکید کردیم.

 8- سازمان های امنیتی اعضای شرکت کننده را به ایجاد یک ساز و کار ویژه برای تبادل اطلاعات آشکار وپنهان و رویه‌های خوب و درس‌های آموخته شده برای جلوگیری و مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی تشویق کردیم.

 9- به منظور مبارزه با تروریسم بخصوص آن دسته از کشورهایی که قربانی تروریسم هستند، منطبق با تعهدات خود ذیل حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد در اجتناب از فراهم نمودن مأمن برای تروریست ها و نیز اجرای عدالت مبتنی بر اصل استرداد با تعقیب قانونی هر شخصی که اقدامات تروریستی را مورد حمایت قرار داده یا آن ها را تسهیل کرده یا در آن اقدامات مشارکت کرده یا تلاش برای مشارکت در تامین مالی، برنامه‌ریزی، آمادگی یا اجرای آن داشته است، کشورها را برای همکاری کامل فراخواندیم.

10- بر نیاز به پیشبرد همکاری‌های بین المللی در افراطی‌زدایی، دستیابی به بهترین رویه‌های یکدیگر تاکید نمودیم. در این حوزه و بررسی فعالانه رویکردهای افراطی زدایی نظیر قانونگذاری، ارتباطات عمومی و فقرزدایی تأکید نمودیم.

11-  توافق شد به منظور مبارزه با تروریسم، ضرورت دارد تا به منظور پیشرفت هماهنگ در همکاری توسعه‌ای تلاش نموده و امنیت از طریق توسعه باید به مجرایی جدید از همکاری های ضد تروریسم در بین کشورهای منطقه مبدل گردد.

 12- از پیشنهادات منطقه‌ای و وابسته به مناطق و همچنین پروژه‌ها و همکاری های مشترک در راستای دستیابی به توسعه پایدار و تلاشهای جهانی برای مقابله با چالش ها و امنیت بین‌المللی حمایت کردیم.

13- از تلاش‌های مشترک برای تحقق ابتکار کمربند و جاده با هدف تقویت ارتباطات بین کشورها و مناطق برای توسعه به هم پیوسته استقبال کرده و مورد حمایت قرار دادیم.

 14- تاکید کردیم که بهبود روابط درون منطقه ای با تقویت ظرفیت ها در عرصه تجارت، سرمایه گذاری، زیرساخت ها، گردشگری، روابط مردم با مردم و تبادلات فرهنگی برای همه ملت‌ها سودمند خواهد بود.

15- از هرگونه تلاشی در راستای دست یابی به توسعه اقتصادی پایدار در سطوح ملی و منطقه‌ای و نیز بهبود ارتباطات و نزدیکی هرچه بیشتر کشورها، جوامع و مردم خود حمایت کردیم.

16- تاکید نمودیم که توافق جامع هسته ای (برجام) مورد توافق جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 به همراه اتحادیه اروپا که مورد تأیید قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل می باشد، دستاوردی مهم در دیپلماسی چندجانبه به شمار می آید و ضرورت عاجل برای پایبندی و اجرای کامل تعهدات ذیل این قطعنامه مورد تصریح قرار گرفت.

17- توافق کردیم که مبارزه با تروریسم صرفا نباید به حذف تروریست‌ها و سازمانها و شبکه‌های تروریستی محدود شود بلکه ریشه‌ها و شرایط نشو و نمای تروریسم در جهت مقابله با آن باید بطور کامل مورد توجه قرار گیرد.

18- نسبت به پیامدهای منفی پیوند شبکه های تروریستی با قاچاقچیان مواد مخدر و دست اندرکاران جرایم سایبری که تهدیدی برای امنیت کشورهای ما تلقی می شوند، ابراز نگرانی کردیم.

19- از ابتکارهای فرآیند مسکو مرتبط با ابعاد پارلمانی تلاش ها در راستای مقابله با مشکل جهانی مواد مخدر، مصرح در بیانیه کنفرانس بین‌المللی پارلمانها علیه مواد مخدر (4 دسامبر 2017 - مسکو) و بیانیه مجمع بین المللی توسعه پارلمانتاریسم (6-4 ژوئن 2018 - مسکو) از جمله ضرورت گسترش گفتگوهای بین پارلمانی در خصوص بهبود سازوکارهای موجود برای مقابله با تروریسم بین‌المللی، قاچاق مواد مخدر و جرائم سایبری که با هدف کاهش تقابل‌ها و همچنین افزایش همکاری ها برای حل و فصل اختلافات و تقویت همکاری‌ها تنظیم شده‌اند، حمایت کردیم و از تمامی تلاش ها برای دستیابی به صلح در افغانستان از جمله فرایند مشورتی مسکو در خصوص افغانستان با هدف ایجاد ثبات در این کشور و حذف تهدیدات منطقه ای تروریسم، افراط گرایی و قاچاق مواد مخدر غیرقانونی استقبال کردیم.

20- توافق کردیم که به منظور تضمین صلح و ثبات جهانی و منطقه ای، موضوع جامو و کشمیر نیازمند راه حلی صلح آمیز از جانب پاکستان و هند منطبق با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است.

 21- از مردم فلسطین در استیفای حق مسلم خود بخصوص تشکیل دولت با حاکمیت مستقل حمایت نمودیم.

 22- پیشنهادات عملی برای ایجاد ساز و کارهای مقابله با تروریسم از جمله بطور مشخص ابتکار ایجاد تماس‌های منظم میان مراجع ملی مبارزه با تروریسم را مورد بررسی قرار داده و امکان تشکیل کمیته‌های تخصصی متشکل از نمایندگان کمیته‌های مرتبط پارلمان‌ها و نهادهای دولتی ذیربط را بررسی نمودیم.

 23- نسبت به اصول و هنجارهای حقوق بین الملل، مفاد قراردادها و موافقتنامه های بین المللی که بین کشورها به منظور تقویت همکاری ها و تعاملات با موضوع هموارسازی قانونگذاری ملی امضاء شده‌اند، پایبند ماندیم و همچنین تشکیل بانک بین‌المللی قوانین ملی در چارچوب همکاری های پارلمانی را جهت استفاده از تجربیات یکدیگر در حوزه مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری لازم دانستیم.

 24- حملات تروریستی علیه پارلمان ها را محکوم کرده و با قربانیان و همچنین دولت ها و مردم کشورهای قربانی ابراز همدردی کردیم. بر عزم خود در همراهی با جمهوری ترکیه به منظور سپردن عاملان کودتای ناموفق تروریستی 15 جولای و دیگر جرانم به دست عدالت تاکید کردیم.

25- دستاوردهای بزرگ اخیر را در شکست داعش در عراق و سوریه مغتنم شمرده و همچنان داعش و تمامی گروه های تروریستی فعال در کشورهای عضو بویژه گروه‌های تروریستی مصرح در شورای امنیت سازمان ملل را تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات کشورهای منطقه محسوب نموده، و در این راستا تلاش جمعی در جهت مقابله با این تهدید را خواستار شدیم.

 26- بر اهمیت چندجانبه گرایی تاکید کردیم و کلیه قوانین یکجانبه و فراسرزمینی و احکام قضایی هرکشور علیه کشور دیگر را که ناقض قوانین بین‌المللی، منشور ملل متحد، یا حاکمیت و استقلال کشورها باشد، نفی نمودیم و بر نیاز به حفاظت مشترک از نظام تجاری چندجانبه بین المللی قانون محور با هدف ارتقای سطح ارتباطات دوجانبه و چندجانبه در راستای هم پیوندی اقتصادها و ایجاد اقتصاد آزاد جهانی، تاکید کردیم.

 27- تعهدات تمامی کشورها در اجرای قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل در خصوص تروریسم بین المللی را یادآور شده تاکید نمودیم که تمامی کشورها باید از سیاسی کاری رژیم تحریم‌های سازمان ملل و فعالیت کارگروه اقدام مالی (FATF) پرهیز نمایند. تکامل متن کنوانسیون جامع تروریسم بین المللی را بر اساس اجماع نظر بار دیگر مورد تاکید قرار دادیم.

 28- موافقت نمودیم تا کنفرانس آتی در شهر استانبول جمهوری ترکیه در سال 2019 میلادی برگزار شود.

 29- رؤسای مجالس و سران هیئت‌های مجالس ملی جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی پاکستان، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه قدردانی خویش را از مهمان‌نوازی گرم و سخاوتمندانه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران از سران و اعضای هیئت‌ها در زمان حضور خود در ایران ابراز نمودند.

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
نفر این پست را پسندیده اند

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.