اخبار مرتبط

به گزارش ایرنا، روزگاری نه چندان دور استان ایلام نه به خاطر شرایط جغرافیایی که به دلیل نداشتن راه مناسب ، چنان انگ بن بست و به تبع ان فقدان توجیه هیچ طرح و برنامه فردی وعمومی توسعه بران چسبانده شدن بود که دیگر معلوم نمی شد صفت بن بست عامل محرومیت ان شده یا محرومیت از زیربناهای ارتباطی و نداشتن جایگاه در کریدور های ارتباطی علت توسعه نیافتگی ان شده است.
عموم جاده های استان ایلام خاکی، کوره راه، ایل راه و فاقد جاده های استاندارد بود و به علت دوری از مرکز در مسیر ترانزیت نبودن باعث کم توجهی سران رژیم پهلوی به امر جاده سازی این استان شده بود.
هرچند ایلام در منتهی الیه مرزهای غربی کشور قرار گرفته و به واسطه مرزی بودن باید از راه های دسترسی مناسبی برخودار می بود اما نگاه کم فروغ مسئولان وقت باعث شده بود که ایلام به خطه ای فراموش شده تبدیل شود.
کمترین بهره مندی از راه های آسفالت و تونل، نبود بزرگ راه و و آزاد راه، مسیرهای طولانی و پرپیچ و خم حدفاصل شهرستان های دور و نزدیک رنج سفرهای ولو کوتاه مدت را برای ساکنان این دیار سخت و طاقت فرسا کرده بود.
با فروپاشی رژیم پهلوی و آغاز جنگ تحمیلی و حمله عراق به ایران و درگیر شدن مستقیم استان ایلام در جنگ لزوم ایجاد راه های دسترسی بیشتر برای این استان محروم و توسعه نیافته را بیش از پیش در چشم مسئولان انقلاب هویدا کرد.
مردمان استان ایلام که سالیان دراز با رنج نداشتن کمترین امکانات خو گرفته بودند اما بعد از پیروزی انقلاب صبورانه چشم انتظار ایجاد تحول های شگرف در حوزه زیرساخت ها از جمله راه سازی شدند.
هرچند بی توجهی های حکومت پهلوی و سپس جنگ تحمیلی استان ایلام را از مسیر توسعه و پیشرفت به عقب راند اما این دیار نتوانست همپای دیگر استان های کشور رشد و ترقی کند و بعد از اتمام جنگ نیز کاستی ها و عقب ماندگی های استان ایلام بیشتر از گذشته شده بود.
اما با این وجود به مدد انقلاب اسلامی و نگاه توسعه محور نظام به همه استان ها حتی در دورترین و محروم ترین نقاط کشور، به تدریج آهنگ خوش نوای ایجاد و توسعه زیرساخت ها در استان ایلام هرچند دیرتر، اما شروع شد.
بعد از سقوط صدام و تبدیل مرز مهران از تهدید به فرصت نگاه همه مسئولان ارشد کشور به استان ایلام تغییر اساسی کرد و کنگره عظیم اربعین و حضور میلیونی زائران در استان ایلام و نیز مراودات تجاری با کشور عراق از طریق مرز مهران باعث شد روند توسعه استان ایلام شتاب فزاینده ای بگیرد.
می توان گفت، مرز مهران عاملی اصلی برای توسعه زیرساخت های استان ایلام به ویژه در زمینه راه های مواصلاتی و ارتباطی است که در واقع این مرز پاداش سالیان دراز صبوری و نجابت این مردم در برابر کمبودها و کاستی ها و نداشته ها بود.

** احداث راه ها در استان ایلام بعد از انقلاب 119 درصد افزایش داشته است
بر اساس مستندات و آمار مستدل عمده شاخص های راه سازی در استان ایلام قبل از پیروزی انقلاب اسلامی صفر یا نزدیک به صفر است اما به برکت شکل گیری انقلاب و توجه این نظام به مناطق محروم هم اکنون استان ایلام با وجود محصور بودن در دل کوه های زاگرس اما به یکی از مهمترین راه های ارتباطی کشور تبدیل شده است.
در قبل از انقلاب میزان مجموع راه های اصلی و فرعی احداث شده در استان ایلام یک هزار و 521 کیلومتر بوده که بعد از انقلاب تاکنون این رقم به سه هزار و 338 کیلومتر افزایش یافته است.
در مجموع می توان گفت؛ میانگین راه سازی در استان ایلام بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در مقایسه با رژیم پهلوی 119 درصد افزایش رشد داشته است هرچند در این راه نباید موانعی چون جنگ هشت ساله، شرایط جغرافیایی ایلام و تحریم ها نادیده گرفته شود.

** عمده شاخص های احداث راه برای ایلام در زمان پهلوی نزدیک به صفر است
اگر نگاهی به جدول آمار عملکرد حکومت پهلوی در زمینه احداث بزرگراه در استان ایلام بیاندازیم با عددی جز صفر مواجه نمی شویم و این بدان معنا است که رژیم پهلوی حتی یک متر بزرگرراه در ایلام احداث نکرده اما آمار عملکرد این شاهراه بعد از انقلاب عدد 143 کیلومتر را نشان می دهد و روند ساخت بزرگراه در مسیرهای ارتباطی اصلی ایتان ایلام همچنان با شتاب ادامه دارد.
وضعیت استان ایلام در حوزه راه های اصلی قبل از انقلاب 189 کیلومتر بود که اکنون این حوزه به 560 کیلومتر افزایش یافته که بیانگر رشد 196 درصدی احداث راه های اصلی در استان ایلام است و همچنین مقدار راه های فرعی در استان پیش از انقلاب 979 کیلومتر بود که بعد از انقلاب عمده این راه های فرعی به اصلی تبدیل شد و هم اکنون 824 کیلومتر راه فرعی در استان وجود دارد.
در زمینه راه های روستایی نیز باید اذعان داشت، که در زمان رژیم پهلوی مقدار راه های روستایی احداث شده در استان ایلام 353 کیلومتر بود که با پیروزی انقلاب اسلامی این میزان به یک هزار و 800 کیلومتر و با 409 درصد افزایش رسیده است.

** حفر تونل یک ضرورت برای ایلام محصور شده در دل کوه ها
با توجه به اینکه از لحاظ ساختار جغرافیایی بیشتر پوسته استان ایلام را کوه های زاگرسی تشکیل داده و محصور بودن استان در بین کوه ها، وجود و احداث تونل های دسترسی را برای ارتباط مردم استان ایلام به دیگر نقاط کشور و حتی شهرستان های داخل استان الزامی کرده بود.
اما کم توجهی سران حکومت پهلوی به این مهم باعث شده بود که مردم استان ایلام به سختی از یک نقطه به منطقه ای دیگر سفر کنند و در دوران پیش از انقلاب تنها 352 متر تونل در استان ایلام احداث شده بود که بعد از انقلاب ایلام از بعد احداث تونل رشد مناسبی داشت و اکنون میزان تونل های احداث شده در استان 11 و نیم کیلومتر است که در مقایسه با قبل سه هزار و 167 درصد رشد نشان می دهد.
یکی دیگر از مهمترین موارد در رابطه با مسیرهای ارتباطی در استان ایلام احداث فرودگاه است که بازهم شاخص های وجود فرودگاه برای استان ایلام در زمان پهلوی صفر است اما اولین فرودگاه استان ایلام بعد از انقلاب شروع به کار کرد و هم اکنون روزانه هفت پرواز در این فرودگاه انجام می شود و وجود فرودگاه مسافرت برای مردم استان ایلام راحت تر کرده است.
یکی دیگر از پروژه های مهم راه سازی در استان ایلام احداث راه آهن است که با توجه به رایزنی های انجام گرفته استان ایلام عنقریب به شبکه ریلی و راه آهن سراسری متصل خواهد شد و پایه های اولیه این فرایند مهم ارتباطی در حال شکل گیری است.

**
به گزارش ایرنا، هم اکنون و با توجه به اهمیت مرز مهران و اینکه این مرز در طول سال پذیرای جمعیت قابل توجهی از زائران عتبات عالیات و بازرگانان است و به ویژه در ایام اربعین که بیش از 50 درصد زائران مرز مهران را برای سفر به عراق انتخاب می کنند، احداث بزرگراه، آزادراه، راه اصلی و پل همچنان با شتاب در مسیرهای دسترسی منتهی به مرز مهران در حال انجام است.
استان ایلام در این مقطع کنونی دیگر آن استان فراموش شده و محبوس در دل کوه ها و به بن بست رسیده نیست، ایلام هم اکنون به یکی از راه ها و کریدورهای اصلی و ارتباطی مهم کشور تبدیل شده و همه مسئولان نگاه بسیار ویژه ای به توسعه زیرساخت های این استان دارند.
به مدد پیروزی انقلاب اسلامی و بذل توجه مسئولان به احداث راه های استان ایلام امروز شاهد این موضوع هستیم که برخی از راه های فرعی به اصلی، بسیاری از مسیرهای پر پیچ و خم حذف و مسیرهای طولانی کوتاه شده اند.
دیگر سفر از یک نقطه به نطقه ای دیگر برای مردم استان ایلام سخت و ملالت آور نیست و در کوتاه ترین زمان ممکن و با وجود راه های اصلی و فرعی آسفالت می توان به مقصد مورد نظر خود رفت.
امروز اگر به علت وقوع هر حادثه ای، یکی از راه ها مسدود یا متوقف شود راه های متعدد دسترسی جایگزین برای هر مسیر مشخص شده است در حالی که در گذشته این گونه نبود و با مسدود شدن یک مسیر باید تا رفع مانع برای انجام سفر صبر می شد.
/6034/7177
انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.