sport

تیم فوتسال دانش آموزان ایران با غلبه بر تایلند به عنوان قهرمانی آسیا دست یافت.