اخبار مرتبط

به گزارش ایرنا، بررسی نیازها و چالش های اجتماعی جامعه بانوان ، موضوع محوری نشست روز چهارشنبه مشاوران امور بانوان استان البرز بود که مورد واکاوی قرار گرفت.
اینکه بانوان علاوه بر رسالت سنگین در امور خانواده ، بسیاری از آنان در عرصه های اجتماعی نقش آفرینی می کنند اما ابعاد ودشواری های کاری آنان به خوبی دیده نشده از موضوعاتی بود که کارشناسان مشاور خواستار رسیدگی به آنها در سطح خرد و کلان شدند.
اتخاذ روش های مناسب برای حمایت از طیف های مختلف بانوان از جمله بانوان خود سرپرست و به کارگیری روش های عالمانه برای نقش آفرینی مناسب زنان کارمند و کارگر در محیط خانواده، نمونه مباحث مطرح شده در این نشست بود.
نداشتن ردیف پستی در ادارات برای بانوان مشاور، تخصیص نیافتن ردیف بودجه برای حوزه زنان و خانواده در ادارات ، فقدان بسته های حمایتی ویژه زنان سرپرست خانوار، عدم بازنگری و لحاظ ساعت کاری متناسب با نقش دو جانبه زنان در محیط خانواده و کار و تلقی نکردن زنان شاغل مجرد بالای 45 سال خودسرپرست به عنوان یک خانواده تک سرپرست از دیگر مباحث محوری در این نشست کارشناسانه به شمار رفت.
محرومیت از حق عائله مندی زنان سرپرست خانوار، تقلیل نیافتن ساعت کاری بانوانی که مسئولیت تیمارداری و نگهداری از والدین یا فرزندان خود را دارند، طرح تقسیم ساعت کاری روزهای پنجشنبه به سرجمع سایر ایام
هفته و تعطیلی روزهای پنجشنبه برای مادران دارای فرزندان زیر 10 سال از جمله مشکلاتی بود که به آنها اشاره شد.
کافی نبودن زمان مدت مرخصی زایمان برای مادران موضوع محوری بود که کارشناسان بانو خواستار رسیدگی به آن و سایر مشکلات شدند.
مدیرکل اموربانوان و خانواده استانداری البرز دراین نشست بر تهیه بانک اطلاعاتی در خصوص وضعیت مشاوران بانوان در دستگاه های اجرایی تاکید کرد.
مریم اسماعیلی فرد افزود: وضعیت خوبی را به لحاظ کاری بانوان تحصیلکرده دراستان البرز شاهد هستیم و دولت فرصت های خوبی در اختیار این قشردردستگاه های اجرایی برای پیشرفت قرار داده است.
وی ادامه داد: از جمله فرصت ها دراین زمینه می توان به ابلاغ سهمیه 30 درصدی منصب مدیریتی در دستگاه های اجرایی اشاره کرد.
اسماعیلی فرد گفت: چالش هایی را در حوزه زنان استان البرز از جمله فقدان بسته های حمایتی برای بانوان شاغل خود سرپرست وسرپرست خانوار شاهد هستیم و از دیگر چالش های حوزه زنان به ترتیب فراونی آرا از منظرمشاوران دستگاه های اجرایی و عدم هماهنگی و توازن دربکارگیری بانوان در پست های مدیریتی است .
وی خاطرنشان کرد: تاثیرنامساوی سیاست های اقتصادی برزنان و مردان، عدم وجود مهد کودک برای مادران دارای کودک زیرهفت سال، نداشتن قدرت اجرایی ودر برخی از موارد حذف زنان از جریانات تصمیم گیری از دیگر چالش ها دراین زمینه به شمارمی رود.
اسماعیلی فرد ادامه داد: پیشنهادات مشاوران امور بانوان برای بهبود وضعیت زنان به ترتیب فراوانی شامل توانمندسازی مهارتی، علمی ، روانی وشخصیتی فراهم کردن شرایط بهره مندی بانوان شاغل از امکانات ورزشی ، توجه به حقوق زنان و جایگاه آنان درمحیط کار است .
وی در ادامه به اهم برنامه های دفتر امور بانوان استانداری البرز در سال جاری اشاره کرد و گفت:ارتقای جایگاه زنان و خانواده ، طرح توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی جوامع محلی، طرح توانمندسازی زنان در مسیر کسب و کار و طرح گفت و گوی ملی خانواده از جمله برنامه های در دست اقدام در سال 1397 در سطح استان البرز خواهد بود.
نیمی از جمعیت 3 میلیون نفری البرز بانوان تشکیل می دهند.
8029/ 6155
انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.