اخبار مرتبط

سعید اسماعیل خانیان روز چهارشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: یکی از مصوبات قانون برنامه چهارم توسعه کشور در سال 1380 این بود که اعتبارات دولتی به موسسات آموزشی و پژوهشی به عنوان کمک تلقی شود و هزینه های تحقیقاتی و تخصصی این موسسات باید از طریق درآمدهای اختصاصی آنها تامین و جبران شود.
وی اظهار داشت: اکنون پس از گذشت حدود 17 سال، بودجه عمومی اختصاصی دولت به موسسات تحقیقاتی فقط حقوق کارمندان آنها را تامین می کند که نزدیک به 10 درصد هزینه ها است.
اسماعیل خانیان گفت: هیچ اعتباری از سوی دولت برای انجام تحقیقات اختصاص نمی یابد و بر این ادعا هستند که باید خود موسسات درآمد ایجاد کنند به طوریکه در برنامه ششم توسعه آمده که موسسات تحقیقاتی دارای هیات امنا و درآمد اختصاصی بوده و بودجه عمومی فقط کمک به این موسسات است.
وی بیان داشت: همچنین در این قانون آمده که فقط یک تا سه درصد از بودجه های هزینه ای به دستگاه های پژوهشی برای امور تحقیقاتی اختصاص یابد که هم مبلغ ناچیزی است و هم در دادن آن مجاز هستند.
رئیس موسسه علوم دامی کشور افزود: تصویب این قوانین منجر شده تا به جای اینکه وقت موسسات تحقیقاتی برای پژوهش و یافته های جدید صرف شود به درآمدزایی و اجاره دادن بخش هایی از موسسه ها به بخش خصوصی بگذرد.
اسماعیل خانیان اضافه کرد: این در حالی است که موسسات تحقیقاتی هزینه های زیادی همچون خرید زیرساخت های تحقیقاتی متحمل می شوند .
وی گفت: به عنوان مثال موسسه تحقیقات دامش کوشر مبالغ هنگفتی صرف خرید دام و طیور می کند.
اسماعیل خانیان افزود: همچنین این موسسات هزینه های زیادی برای ایستگاه های تحقیقاتی و بخش اداری هزینه می کنند.
وی بیان داشت: این درحالی است که بخش خصوصی و سایر بخش ها خواستار دریافت خدمات رایگان از موسسه های علمی تحقیقاتی دولتی هستند.
موسسه تحقیقاتی علوم دامی کشور از اواخر سال 1312به منظور اصلاح نژاد دام در کشور راه اندازی شد.
6156/ 6155
انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.