اخبار مرتبط

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای آران وبیدگل از آموزش 200 هزارنفر ساعت آموزش در 45 الی 60 رشته واشتغال زایی 155 نفر دررشته های مرتبط و 124 نفر در رشته های غیرمتربط طی سال گذشته دراین مرکز خبرداد.

به گزارش ایلنا   ، حبیب الله  پورابراهیمی به مناسبت هفته ملی  مهارت  ،   به رسالت مهم   سازمان فنی و حرفه ای کشور درحرفه آموزی ، ایجاد وحفظ اشتغال پایدارموجود درجامعه به عهده دارد اشاره کرد و گفت : آموزش فنی وحرفه ای شهرستان آران وبیدگل نیزبراساس امکانات موجود تمام تلاش خود را درآموزش افراد دررشته های مختلف متناسب با نیازهای بازار بکار گرفته است .

وی با اشاره به اینکه درتنها مرکز ثابت دومنظوره  مرکز شهرستان آران وبیدگل و مرکز سیار شهرنوش آباد آموزش های لازم ر به کارآموزان  ارائه می شود گفت : در سال گذشته بالغ بر75 هزارساعت آموزش دربخش برداران ، 62 هزارنفرساعت خواهران،  387 نفرساعت استاد شاگردی درمحیط کارواقعی ، 22هزارنفرساعت روستایی ، 6 هزارنفرساعت صنایع ، 44 هزارنفر ساعت شهری و 8660  نفرآموزش ساعت آموزش درپادگان به شهروندان ارائه کرده ایم.

 وی ، با بیان اینکه در31 آموزشگاه فعال شهرستان آران و بیدگل رشته های حسابداری ، کامپیوتر ، خیاطی  ،آرایش وپیرایش ، برق ، صنایع دستی ، هنری وفناوری آموزش داده می شود .گفت : طی یک سال گذشته 3 آموزشگاه جدید دراین شهرستان را ه اندازی شده است .

پورابراهیمی ، با بیان اینکه طی یک سال گذشته  2884 نفردرآزمون هماهنگ  و 984 نفر درآزمون تکمیل مدارک بیمه ای این  مرکز شرکت کرده اند. گفت : برای 698 نفر از این تعداد شرکت کننده  گواهینامه  آموزش فنی وحرفه صادر گردیده است .

پور ابراهیمی همچنین   از جذب 9 نفر ازمربیان حق التدریسی تبدیل وضعیتی رسمی پیمانی آزمون استخدامی کشوری دراین مرکزدرسالجاری خبرداد وگفت : 5 نفر دیگر از این مربیان  درحال طی نمودن مراحل مقدماتی  تبدیل وضعیت می باشند.

 وی ، با انتقاد ازنبود رشته های آموزشی نساجی ، کشاورزی  وگردشگری دراین منطقه گفت : به دلیل وجود بیش از800 واحد صنعتی فعال دراین شهرستان نیازمند آموزشگاه جوارصنعت در رشته های نساجی ، بافندگی ، تعمیرکاردستگاههای بافندگی  وحسابداری تخصصی می باشیم.

 

 

 

انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.