اخبار مرتبط

در این مطلب می خوانیم:
امروزه حل کردن مشکلات در شهر قم نیاز به نگاه متفاوتی دارد. از مرحله اینکه کجای کار اشتباه کرده ایم و این شخص و آن شخص چه کرده اند و چه نکرده اند و این دولت و آن دولت چه رفتاری نشان داده اند گذشته ایم و وارد مرحله جدیدی از نگاه به مشکلات شده ایم که حل کردن آن به دمیدن روح تازه در حکمرانی شهر قم نیازدارد.
ابتدا باید بپذیریم جو غالب شهر امیدواری برای غلبه بر مسائل و مشکلات نیست. فضای موجود شهر می طلبد که کاری نکنیم و این جو شهر عجیب فراگیر و مسری است و جمع کثیری را مبتلا کرده است. می دانیم فضای یاس و ناامیدی علاوه بر اینکه سرزندگی را می میراند این قدرت را دارد در ادامه اندیشه را بخشکاند. و شهر بیاندیشه حکم نابودی و زوال دارد. آنچه که در وادی آن اسیر شده ایم.
می دانیم اگر نشاط و زندگی؛ ادبیات حاکم بر فضای شهر نباشد و امیدواری دررگ و ریشه شهر رخنه نکند اندیشه که لازمه حل مسائل و مشکلات شهر است بارور نمی شود.
در برش اول از اقدام برای ایجاد پویایی و زندگی نسبت به مسائل مختلف و همچنین ایجاد فضای اندیشه ورزی در حوزه شهر 6 نشست با عنوان مسئله شهر با سه مشخصه آینده نگری؛ مسئله محوری و راهبردی بودن یا کمک تشکل مردم نهاد دستگاه های سیاست گذار، برگزار می شود.
سیستم حکمرانی شهر قم علاوه بر ناامیدی در غلبه بر مشکلات و جو رخوت و کسالت حاکم بر آن، در ساختارهای حکمرانی نیز دچار اختلال است. این اختلال نه به خاطر آدمها که به سبب کهنگی و ناکارآمد بودن ساختارها و عدم انطباق ایشان با مسائل جدید شهرهاست . به همین جهت به سمت اصلاح وضعیت و حل مسئله رفتن از ظرفیت درونی حکمرانی خارج شده است.
طبیعی است برای تغییر چشم امید داشتن صرفا به حکمرانی شهر و یا همان مدیریت شهری بی منطق است. لذا برای ایجاد تغییر و اصلاح علاوه بر دمیدن روح زندگی، نیاز به ایجاد ظرفیت مکمل واندیشه ورز، بیرون از حکمرانی شهر و ساختارهای آن است. نهادهای مردمی و تشک لهای مردم نهاد هستند که می توانند قدرت تغییر را به حکمرانی شهر بازگردانند. این موضوع؛ موضوع با اهمیتی است. و از ارکان تغییر است.
سلسله نشست های مسئله شهر علاوه بر مسیر راهبردی که برای هر مسئله می پیماید قصد دارد حال و هوایی را ایجاد کند تا جان تاز های بر روح کسل شهر دمیده شود. و نشان دهد میتوان امید و نشاط را بازگرداند واندیشه های خاموش را بیدار کرد.
در این نشست ها به دنبال مباحث تکراری نیستیم. در واقع فرآیند این جلسات در نهایت به یک مطالب هگری ختم م یشود که در جهت ارائه راه حل گام برمی دارد. امیدواریم در پایان نشست ها به تولید گفتمان در این عرصه دست یابیم تا شهرها را در عرصه هایی که نیاز فوری و جدی آن است به تحرک واداشته و روحیه یاس را به روحیه تلاش و آینده نگری تبدیل کنیم.
منبع: روزنامه 19 دی قم
/8138/ 6133/
انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.