اخبار مرتبط

شاپور نظری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: استان اردبیل در قلمرو تاریخ فراز و نشیب های زیادی در قلمرو تاریخ داشته ، هر عکس قدیمی علاوه بر اینکه اسناد معتبر تاریخی قلمداد می شود ،یک اثر هنری محسوب می شود و امید است با هم اندیشی و همگرایی اساتید دانشگاه ، مفاخر هنری ، مشاهیر علمی و پژوهشگران تاریخ این مرز و بوم، پروژه موزه عکس و اسناد تاریخ اردبیل که نگاه توسعه گرایانه اجتماعی و مردم گرایانه دارد، تحقق یابد.
وی گفت: اگر روزی چنین رویداد عظیم فرهنگی و پژوهشی در شهر تاریخی اردبیل توسط دوستداران تاریخ کهن شهر اردبیل به وقوع پیوست قطعا از زوال پذیری عکس و اسناد جلوگیری خواهد شد.
این مولف کتاب پنج جلدی هویت اردبیل قدیم با اشاره به تاثیرگذاری راه اندازی موزه تاریخ عکس و اسناد اردبیل اظهار کرد: اگر بنیان تدوین و تالیف کتب تاریخ معاصر اردبیل بر اساس نشر و ترویج فرهنگ موزه داری ، رواج تاریخ نویسی و ثبت وقایع بر مبنای استفاده بهینه از عکس و اسناد حاضر انجام گیرد، در محیط پیرامون آن امکان مشارکت مخاطب در پدید آوردن اثر تاریخی جدید با استفاده از متدهای علمی موزه استوار خواهد شد.
نظری افزود: در واقع راه اندازی موزه عکس و اسناد تاریخ اردبیل، ساختاری نوین در عرصه تحقیق و پژوهش را ممکن می سازد.
وی بیان کرد: در دنیای پرشتاب و پر تحول امروز چنانچه در تاریخ نگاری اردبیل ، ثبت وقایع و رویدادها بر مبنای عکس و اسناد همگام و همسو با آن پیش رود منجر به خلاقیت و نوآوری می شود.
نویسنده کتاب هویت اردبیل قدیم افزود: راه اندازی موزه عکس و اسناد تاریخ معاصر اردبیل با هدف پژوهش ، گردآوری نسخه های خطی اسناد ، عکس ، حفظ و نمایش آنها به منظور گسترش سطح جریان شناسی تاریخ قدیم اردبیل و نشان دادن آثار هنری و فرهنگی باعث می شود برقراری ارتباط با موزه های داخلی و بین المللی از جمله موزه تاریخی آرمیتاژ در شهر سن پطرزگ بورگ روسیه که آثاری ارزشمند و گرانسنگ دوره صفوی در آنجا نگهداری می شود انجام بگیرد.
او با بیان اینکه هویت اردبیل نیاز به مستند نگاری دارد افزود: هویت اردبیل قدیم در عهد قاجار و دوران پهلوی با اتکاء به مجموعه عکس های تاریخی نیاز به مستندنگاری دارد تا چشم اندازی شفاف از وقایع و رویدادهای آن دوره ثبت شود ، عکاسی مستند اجتماعی از لحاظ موضوعیت تاریخی ژانری در عکاسی است که بر اساس آن به مستند نگاری جامعه می پردازد و بینندگان و مخاطبین را بدون داوری در برابر عکس ها قرار می دهد.
نظری اضافه کرد: دودمان شناسی ، تبارشناختی و تاریخ نگاری عمومی اردبیل و قلمرو آن زمانی درمسیر غنا یافتگی قرار می گیرد که عکس ها و اسناد واجد ارزش گرانسنگ باشد و به مثابه میراث غنی گذشتگان محسوب شود ، بنابر این تازمانی که موزه عکس و اسناد در اردبیل راه اندازی نشود ارزشمندترین بخش فرهنگ تاریخ مصور اجتماعی دچار آسیب خواهد شد و انسجام پذیری خود را از دست خواهد داد.
وی بیان کرد:
مولف کتاب پنج جلدی هویت اردبیل قدیم گفت: کاربرد عکس و اسناد در پژوهش گامی بسوی تاریخ نگاری است تا مستند نگاری آن واکاوی شود و فهم درستی از آن در رفتار اجتماعی عقل جمعی و حافظه تاریخی متصور شود.
نظری افزود: از لحاظ جامعه شناختی هر گونه نزدیک سازی ذهنی با جریانات تاریخی مشروطیت اردبیل به هم سطح سازی عالمانه نیاز دارد تا مطابق واقعیت موضوعیت رویدادها و وقایع تاریخی دچار تحریف و تاریخ سازی کج باورانه نشود.
نظری با بیان اینکه عکس های کتاب هویت اردبیل قدیم دارای ارزش تاریخی است افزود: عکس های چاپ شده در این مجموعه که حاصل فعالیت و تلاش فرهنگی و هنری عکاسان اردبیلی و خارجی است از حیث ارزش تاریخ عکاسی حائز اهمیت می باشد.
وی بیان کرد: برای تحقیق و پژوهش تاریخ معاصر در زمینه مجموعه عکس های تاریخی استان اردبیل این واقعیت را باید در نظر گرفت که انجام هرگونه تحقیق و پژوهش بدون دسترسی به اسناد و عکس ها و نداشتن یک مدل تاریخ نگاری مناسب علمی امکان پذیر نیست.
خبرنگار: یعقوب شاددل ** انتشار دهنده: سیفعلی موسی زاده
7110/6016

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.