life

با پایان فصل تازه کاوش‌ها مشخص شد،

شهر بلقیس یکی از بزرگ ترین بناهای خشتی و گلی ایران است که در سه کیلومتری جنوب غرب شهر کنونی اسفراین قرار گرفته است. این بنا از لحاظ قدمت به استناد متون تاریخی قبل از اسلام‌ نیز شکوفا بوده و در سال ۳۱ هجری به وسیله مسلمانان فتح شده است.

به گزارش جی پلاس،‌ فصل هفتم کاوش در شهر تاریخی بلقیس اسفراین در دو بخش شارستان و داخل ارگ به کشف بی نظیرترین گچ بری دوره اسلامی و ساختار آب رسانی منجر شد. شهر بلقیس یکی از بزرگ ترین بناهای خشتی و گلی ایران است که در سه کیلومتری جنوب غرب شهر کنونی اسفراین قرار گرفته است. این بنا از لحاظ قدمت به استناد متون تاریخی قبل از اسلام‌ نیز شکوفا بوده و در سال ۳۱ هجری به وسیله مسلمانان فتح شد. احمد نیک گفتار، سرپرست فصل هفتم کاوش در شهر تاریخی بلقیس اسفراین با اعلام این خبر گفت: فصل هفتم کاوش شهر تاریخی بلقیس اسفراین به همت پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی بلقیس اسفراین به مدت دو ماه در دو بخش یکی در محدوده شارستان با تأکید بر تپه منار و بخش داخل ارگ انجام شد. او افزود: کاوش در محدوده شارستان با هدف مشخص کردن کاربری و تکمیل فضاهای کاوش شده در فصل های گذشته و در بخش داخل ارگ با هدف شناخت و آگاهی از ساختار معماری داخلی ارگ و فضاهای مسکونی موجود در آن انجام شد. نیک گفتار مهم ترین کشف های شارستان در بخش معروف به تپه منار را یک صحن بزرگ با رواق های پیرامونی با یک ورودی آجر فرش اعلام کرد که ایوان آن مزین به گچبری های از نوع برهشته بود که در نوع خود از بی نظیرترین گچ بری های دوران اسلامی در دوره ایلخانان به شمار می رود. از کشفیات دیگر در تپه منار می توان به ادامه تالار ستون دار(شبستان مسجد) و یک ساختار آب رسانی (قنات) اشاره کرد. سرپرست فصل هفتم کاوش در شهر تاریخی بلقیس اسفراین خاطر نشان ساخت: تالار ستوندار از دوجهت شمالی و جنوبی با دیواری ضخیم احاطه شده و گستردگی آن به سمت شرقی و غربی است. داخل این تالار ۱۶ ستون آجری به ابعاد یک در یک متر قرار گرفته که تشخیص کاربری این سازه به دلیل گستردگی، نیاز به کاوش های باستان شناسی بیشتر دارد اما احتمالا این ساختار در گذشته یکی از قنات های شهر کهن اسفراین به منظور تأمین آب شهر محسوب می شده که در متون تاریخی به این قنات ها اشاره شده است. به گفته نیک گفتار ساختار آب رسانی (قنات) که از جبهه شرقی تالار ستوندار کشف شده یکی از کشفیات مهم در تپه منار است. این باستان شناس درباره مهم ترین کشفیات در در داخل ارگ به یک حیاط مرکزی اشاره کرد که تمام درگاهی های منازل مسکونی که در فصل ششم به دست آمد به این فضا منتهی می شود. در این حیاط یک ساختار آب رسانی پیچیده و منظم وجود دارد که شامل یک حوض انبار است. کاوش باستان شناسی در شهر تاریخی بلقیس اسفراین که با مجوز رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از تاریخ پنجم اردیبشهت ماه شروع شده بود به پایان رسید. منبع: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

کدخبر: 477343
ارسال نظر

موضوعات داغ