مجلس در رأس همه امور واقع است، باید تأیید بکند ملت و هیچ وقت این طور نباشد که تضعیف بکند.

حضرت امام خمینی (س) در یکی از سخنرانی های خود بیان داشته اند که مجلس در رأس همه امور واقع است .ایشان در این سخنرانی که در جمع دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت در 6 آذرماه 1361 انجام گرفت ، فرمودند که ....شما بدانید که اگر این وحدتى که بین مسلمین هست و خصوصاً در بین ایران تحقق پیدا کرده است، از دست برود ما برمى‏گردیم- خداى نخواسته- به همان رژیمهاى فاسدى که همه چیز این کشور را به باد دادند و نگذاشتند مغزهاى متفکر این جوانهاى ما به کار بیفتد. و ما الآن در صورتى که سه سال، چهار سال از جمهورى اسلامى گذشته است، مى‏بینیم که در همه جا به کوشش دولت و به کوشش جوانها کارها دارد راه مى‏افتد.کارخانه‏ها با کوشش خود جوانها دارد راه مى‏افتد. و در عین حالى که ما در سه سال تقریباً در جنگ هستیم، مع ذلک دولت آن طور اقدام کرده است و آن طور خدمت کرده است که نگذاشته است که قرض بکند کشور ما از خارج، در حالى که صدام در عین حالى که همه کشورهاى متمکن و داراى قدرت با او موافقند و همراهى مى‏کنند و مجانى به او مى‏دهند و چه، مع ذلک، میلیاردها ارز خودش را از بین برده است و میلیاردها قرض کرده است. و دولت ما بحمد اللَّه، با کوششى که دارد و با وحدت نظرى که هست بینشان ان شاء اللَّه و با وحدتى که ما بین ملت و دولت است، هم ارز را بالا برده‏اند به طور چشمگیر و هم از هیچ‏ جا تا کنون قرض نکرده‏اند و ما باید تشکر کنیم از یک همچو دولتى.و اگر اشکالى فرض کنید یک وقتى داریم- که حتماً بدانید از روى سوء نیت آنها کارى نمى‏کنند- چنانچه یک وقت اشتباهى داشته باشند، اشتباه را باید به طور معقول تذکر داد. و وقتى که به طور معقول تذکر دادند، آنها در صدد رفعش برمى‏آیند. من اعلام مى‏کنم به همه ملت که امروز مخالفت با دولت، مخالفت با مجلس، مخالفت با جمهورى اسلامى، مخالفت با ارگان‏هایى که در جمهورى اسلامى است، مخالفت با اسلام است و موجب تباهى این کشور و این ملت خواهد شد. باید همه پشتیبان باشند و همه توجه کنند به اینکه در یک همچو مشکلاتى، این طور گرفتاریها را دارند به تدریج، ان شاء اللَّه، رفع مى‏کنند. این موجب تشکر ملت باید باشد. به مجرد اینکه در ذایقه یکى یک مطلبى درست نیست، فوراً هجوم نکنند و [اینکه‏] کارشکنى بکنند و- عرض بکنم- تضعیف بکنند دولت را. و همین طور راجع به مجلس، که مجلس در رأس همه امور واقع است، باید تأیید بکند ملت و هیچ وقت این طور نباشد که تضعیف بکند. و من امیدوارم که ملت توجه کامل داشته باشد و این تحکیم وحدتى که شما در نظر دارید، باز موفق بشوید و ملت موفق بشود که در بین همه افرادى که در کشور هست، بین همه افرادى که مشغول خدمت هستند، تحکیم وحدت بشود و همه آنها مشغول کار باشند و دلگرم مشغول کار باشند. موجب سستى و سردى فراهم نشود، موجب دلگرمى باشد ملت براى مجلس و دولت تا اینکه بتوانند انجام خدمت بکنند. خداوند ان شاء اللَّه، همه شما را و همه ملت را هدایت به راه راست بکند و همه ما را خدمتگزار به اسلام و خدمتگزار به مسلمانها و خدمتگزار به کشور [قرار دهد.]‏( منبع : صحیفه امام، ج‏17، ص:112 )

حضرت امام خمینی (س) سخنرانى 13 دی ماه 1362 در جمع فرمانداران، بخشداران و اعضاى شوراهاى روستایى‏ نیز که در خصوص وظایف فرمانداران و بخشداران در حکومت اسلامى واهمیت انتخابات‏ سخن گفتند درباره جایگاه مجلس فرمو دند :مجلس یک چیزى است که در رأس همه امورى که در کشور است واقع است. یعنى مجلس خوب همه چیز را خوب مى‏کند و مجلس بد همه چیز را بد مى‏کند. و لهذا آنهایى که قبلًا در این کشور حکومت داشتند سعیشان این بود که مجلس را نگه دارند.ایشان در بخشی از این سخنرانی که حضور داشتندکه ناطق نورى، (وزیر کشور)- عبدالله نورى، (نماینده امام در جهاد سازندگى) نیز حضور داشتند فرمودند : ....باید عرض کنم که یکى از امورى که مطمح نظر آنهایى است که مى‏خواهند این انقلاب را به شکست برسانند قضیه مجلس است. مجلس یک چیز سهلى نیست کارش. مجلس یک چیزى است که در رأس همه امورى که در کشور است واقع است. یعنى مجلس خوب همه چیز را خوب مى‏کند و مجلس بد همه چیز را بد مى‏کند. و لهذا آنهایى که قبلًا در این کشور حکومت داشتند سعیشان این بود که مجلس را نگه دارند. آن وقتى که دیگر مجلس تحقق پیدا کرده بود و مشروطه شده بود و مجلس پیدا شده بود، سعى مى‏کردند که مجلس را به دست بیاورند. آن وقت که نمى‏توانستند با فشار مردم را الزام کنند باید کیک را چیز بکنید، آن وقت با حیله‏ها مى‏کردند، ایادى خودشان، در بلاد، و مردم بیچاره را یا اغفال مى‏کردند یا خانها وادار مى‏کردند و وقتى که رضا خان آمد در کار، دیگر قضیه، قضیه این بود که دست شاهنشاه بود، همه چیز دست او بود. البته این آخر هم همین جور بود. فرماندارها هر جا بودند مأمور بودند که در آنجا این آدم را از صندوق بیرون بیاورند. بتوانند مردم را وادار کنند به این کار؛ نتوانستند صندوق‏ها را عوض بکنند، نتوانستند صندوقها را بد بخوانند و همه چیز هم دست خودشان بود. مردم هم چون مأیوس شده بودند کنار رفته بودند، راه دیگر باز بود. یکى از امور بسیار مهم که آنها کارهاى خودشان را با آن انجام مى‏دهند مأیوس کردن قشرهاى مختلف کشور است. مأیوسشان بکنند از اینکه ما کار ازمان مى‏آید. کوشش داشتند در رژیم سابق به اینکه مردم را از همه چیز مأیوس کنند، «ما نمى‏توانیم، باید از غرب درست بشود، ما همسایه کذا داریم». کوشش مى‏کردند در این معنا و کسانى که در مجلس پیدا مى‏شد احیاناً که مقابل بایستد، آنها یا همان ایادى خود آنها در مجلس مى‏کوبیدند آنها را، و یا اگر نمى‏شد آنها را از بین مى‏بردند. مأیوس مى‏کردند مردم را از اینکه بتوانند خودشان یک کارى انجام بدهند، طبیب بتواند آپاندیس را معالجه کند. این دردآور بود هر وقت من فکرش را مى‏کنم متأثر مى‏شوم از اینکه در زمان محمد رضا براى یک آپاندیس از خارج طبیب آوردند، و این سرکوبى اطبا محترم ما بود. کارشناس از خارج مى‏آوردند، ارتش حتماً باید کارشناس‏اش از امریکا بیاید. یا اگر آن وقت بود از جاى دیگر بیاید.
براى ما کارشناس مى‏آوردند. براى کارخانه‏هاى ما کارشناس مى‏آمد. مى‏آمد که نگذارد خود شما بفهمید. کارشناس ارتشى مى‏آمد که نگذارد ارتش چیز بفهمند. نه این که مى‏آمد به آنها تعلیم کند، مى‏آمد که جلوى تعلم را بگیرد.(منبع :صحیفه امام،ج 18 ،ص 279 تا286 )

انتهای پیام
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.