life

رئیس مرکز تحقیقات هیستومرفومتری و استریولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: طبق مطالعات محققان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، استرس حافظه افراد را به نحو چشمگیری کاهش می دهد.
جی پلاس، دکتر علی نورافشان افزود: بر این اساس فشارهای روانی بر قسمت های مختلف مغز به ویژه پیش پیشانی که در قسمت پشت استخوان پیشانی افراد قرار گرفته و مسئول تشخیص، قضاوت، سنجش و کنترل رفتارهای سطح بالای انسانی است تاثیر منفی می گذارد. وی یادآور شد: در این وضعیت سلول های عصبی و سلول های پشتیبان و پرستار سلول های عصبی بر اثر استرس از بین می رود و توجه به این مسئله ضروری است. دکتر نورافشان گفت: با توجه به اینکه سلول های عصبی این منطقه غیرقابل ترمیم است این آسیب می تواند دائمی و غیرقابل جبران باشد. وی افزود: طبق این مطالعات، از ماده موثره موجود در زردچوبه به نام کورکومین برای ترمیم این وضعیت استفاده کردیم و همزمان که به موش های آزمایشگاهی استرس وارد می کردیم ماده کورکومین زردچوبه به صورت خوراکی به آنها داده شد و نتیجه این بود که این ماده با قدرتی برابر با برخی از داروهای ضدافسردگی عمل کرد. وی با اشاره به کم خوابی و اختلالات خواب، گفت: مرحله عمیق خواب تاثیر بسیار مهمی بر سلامت افراد و به ویژه سلامت و عملکرد دستگاه عصبی دارد. در این مرحله، خواب عمیق را در موش های آزمایشگاهی حذف کردیم و با حذف این مرحله در موش های آزمایشگاهی و بررسی بافت مغز نشان داد منطقه ای از بافت مغز که مسئول واردکردن اطلاعات و حافظه به مغز است تحت تاثیر قرار گرفته و آسیب دیده و موش ها قادر به یادگیری نکات جدید نیستند و علاوه بر این عملکرد سلول های عصبی اصلی و همچنین سلول های پشتیبان در این منطقه از بین رفته است. دکتر نورافشان یادآور شد: در همین خصوص طی مطالعات محققان ما، نمونه های آزمایشگاهی پس از مصرف ماده موثره زردچوبه به میزان چشمگیری از آسیب های یادشده آنها پیشگیری شد. این محقق دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: مصرف زردچوبه حداکثر یک گرم در روز برای افراد بالغ به منظور پیشگیری از پیامدهای ناشی از استرس و بی خوابی بر مغز و کاهش تاثیرات استرس بر دستگاه تولیدمثل میتواند تاثیر داشته باشد، اما مقدار زیاد مصرف زردچوبه نیز می تواند باعث ایجاد سنگ های کلیوی گردد. منبع: خبرآنلاین
کدخبر: 493393
ارسال نظر

موضوعات داغ