life

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی به کارگیری نیروی کار محلی در بحث صنعت گردشگری را سبب کاهش بیکاری دانست و گفت: صنعت گردشگری امروز به عنوان عاملی برای ریشه کن کردن فقر و توانمندسازی زنان و پایداری محیط زیست شناخته می‌شود.

جی پلاس، مرتضی رحمانی موحد در مراسم افتتاحیه کارگاه بین المللی یونسکو در بیستون با عنوان «مدیریت پایدار گردشگری در محوطه های میراث جهانی» اظهارکرد: امروزه از صنعت گردشگری به عاملی موثر در جهت ریشه کن کردن اهداف بزرگی همچون فقر و بیکاری و همچنین توانمندسازی زنان و پایداری محیط زیست یاد می شود. رحمانی موحد ادامه داد: مقوله گردشگری با گستره جهانی بسیار حائز اهمیت است و سبب پویایی اقتصاد خواهد شد. وی گردشگری را امری مهم و اثرگذار در توسعه پایدار و اشتغالزایی و حمایت از آثار طبیعی دانست و افزود: صنعت گردشگری امروز به عنوان عاملی برای ریشه کن کردن فقر و توانمندسازی زنان و پایداری محیط زیست شناخته می‌شود و ایران از ظرفیت بالایی در این زمینه برخوردار است. رحمانی موحد با اشاره به ثبت ۳۱ هزار اثر ملموس و ناملموس در کشور گفت: ۲۱ اثر تاریخی نیز در فهرست جهانی یونسکو ثبت شده است. وی گردشگری را حوزه‌ای مرتبط با مقوله اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی دانست و بیان کرد: این حوزه نیازمند توجه خاصی است و تداوم و پایداری صنعت گردشگری در نتیجه بهره برداری متوازن و مدیریت شده از منابع منطقه کسب می‌شود. لزوم توجه به ظرفیت گردشگری محلی در ایجاد فرآیند توسعه پایدار به گزارش chtn - رحمانی موحد با تاکید بر لزوم توجه به ظرفیت گردشگری محلی در ایجاد فرآیند توسعه پایدار گفت: صنعت گردشگری نیاز به مدیریت پایدار و برنامه ریزی توسعه و بازاریابی به عنوان جاذبه های گردشگری است. وی تحقق اهداف مذکور را منوط به فراهم کردن زیرساخت‌های گردشگری دانست و گفت: در این راستا مدیریت، تخصص و تعمیم و آموزش نیروهای مجرب مورد نیاز است. رحمانی موحد به کارگیری نیروی کار محلی در بحث صنعت گردشگری را سبب کاهش بیکاری دانست و گفت: تعالی، توسعه و ارتقا جایگاه آثار و محوطه تاریخی در سایه رویداد محور بودن سیاست گذاری ها محقق می‌شود و گردشگری نسبت بسیار نزدیکی برای مدیریت با این رویدادها دارد. وی بیان کرد: مصمم به گسترش تعاملات کاری با سازمان یونسکو و سایر سازمان‌های جهانی برای توسعه پایدار گردشگری در کشور هستیم. منبع: تسنیم
کدخبر: 495308
ارسال نظر

موضوعات داغ