life

در نظافت و تمیزی از همان جوانی میان دوستانشان ضرب المثل بودند.

جی پلاس: فریده مصطفوی در خاطرات خود از پدر می گوید: آقا بسیار پاکیزه بودند به حدی که یکی از خصوصیات بارزشان، نظافت زیادشان بود. از همان جوانی‌، در نظافت و تمیزی میان دوستانشان ضرب المثل بودند. یادم هست که در دوران کودکی ما، کوچه ها گلی بود و همه طلبه ها تا زانو، عبایشان گلی می شد ولی آقا آنقدر آرام در کوچه حرکت می کردند که تعداد کمی لکه گل پشت عبایشان می نشست. آنگاه وقتی به خانه می رسیدند، عبا را جلوی بخاری می گذاشتند تا خشک شود و بعد ما با دم قاشق آنها را پاک می کردیم و به آن ماهوت پاک کن می زدیم.

کدخبر: 471262
ارسال نظر

موضوعات داغ