life

مدیر کل دفتر اطلاعات، آمار و مهاجرت سازمان ثبت احوال گفت: حدود 19 درصد خانواده های کل کشور نیز یک فرزند دارند و  23.5 درصد ( کمتر از یک چهارم) خانواده های نسل جدید بچه ندارند.

به گزارش جی پلاس، علی اکبر محزون، مدیر کل دفتر اطلاعات، آمار و مهاجرت سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه دو نسل در کشور ما به متولدین قبل و بعد از ۵۰ تقسیم می شوند، افزود: بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در کشور، متولدین قبل و بعد از ۵۰ مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد که ۷۹ درصد خانواده ها در نسل قدیم حداقل ۳ فرزند و ۸۲ درصد نسل جدید نیز حداکثر دو فرزند دارا هستند.

وی گفت: بررسی ها نشان می دهد که تفاوت قابل توجه و چشم گیری در فرزند آوری میان نسل ها در کشور به وجود آمده است که باید با آگاه سازی و اطلاع رسانی درست و همچنین ارائه تسهیلات به جوانان در آستانه ازدواج زمینه فرزند آوری در کشور فراهم شود.

متولدین قبل از ۵۰ متولدین بعد از ۵۰ کل کشور تعداد فرزند
۳٫۴ ۲۳٫۵ ۱۴٫۴ بدون فرزند
۳٫۹ ۳۱٫۳ ۱۸٫۹ یک فرزند
۱۳٫۲ ۲۷٫۲ ۲۰٫۹ دو فرزند
۱۶٫۰ ۱۰٫۷ ۱۳٫۱ سه فرزند

مدیر کل دفتر اطلاعات، آمار و مهاجرت سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه ۳٫۴ درصد نسل قدیم فرزندی نداشتند، گفت: همچنین ۳٫۹ درصد خانواده های نسل قدیم دارای یک فرزند، ۱۳٫۲ دارای دو فرزند و ۱۶ درصد نیز دارای سه فرزند بودند .

به گفته وی، این در حالی است که در نسل جدید متولدین بعد از سال ۱۳۵۰، ۲۳٫۵ درصد خانواده ها بدون فرزند هستند. همچنین ۳۱٫۳ درصد دارای یک فرزند ، ۲۷٫۲ درصد دو فرزند و ۱۰٫۷ درصد نیز دارای سه فرزند دارند.

محزون به میانگین کشوری فرزند آوری اشاره کرد و اظهار داشت: آمارها نشان می دهد که در کل خانواده های کشور و فارغ از نسل ها و سن ، ۱۴٫۴ درصد بدون فرزند ، ۱۸٫۹ درصد یک فرزند، ۲۰٫۹ درصد دو فرزند و ۱۳٫۱ درصد نیز سه فرزند دارند.

متولدین قبل از ۵۰ متولدین بعد از ۵۰
کل کشور
تعداد فرزند
۱۵٫۰ ۴٫۰ ۸٫۹ چهار فرزند
۱۲٫۴ ۱٫۵ ۶٫۴ پنج فرزند
۱۰٫۴ ۰٫۷ ۵٫۱ شش فرزند
۸٫۴ ۰٫۳ ۳٫۹ هفت فرزند
۶٫۳ ۰٫۲ ۲٫۹ هشت فرزند
۴٫۲ ۰٫۱ ۱٫۹ نه فرزند
۲٫۸ ۰ ۱٫۳ ۱۰ فرزند

وی تاکید کرد: بر اساس بررسی های انجام شده ، حدود ۹ درصد از خانواده های کل کشور چهار فرزند دارند این درحالی است که چهار فرزندی در ۴ درصد خانواده های نسل جدید و ۱۵ درصد نسل قدیم بوده است.

به گفته محزون، ۱٫۳ درصد خانواده های ایران ۱۰ فرزند، ۱٫۹ درصد ۹ فرزند، ۲٫۹ درصد ۸ فرزند، ۳٫۹ درصد ۷ فرزند ، ۵٫۱ درصد ۶ فرزند ، ۶٫۴ درصد ۵ فرزند و ۸٫۹ درصد نیز ۴ فرزند دارند.

منبع: خبرگزاری مهر
کدخبر: 469073
ارسال نظر

موضوعات داغ