life

دو ماه از آشنایی اش با حسن می گذشت که نامش در لیست نمازگزاران پادگان ارتش شاهنشاهی ثبت شد.

جی پلاس: یکی از بچه هایی که در پادگان دوره می گذراند، نام افرادی را که نمازخوان بودند در دفترچه ای یادداشت می کرد تا محیط را برای آنها مساعدتر کند.

حسن تازه وارد پادگان شده بود و به حال و هوای آنجا آشنایی نداشت. به من که رسید، پرسید: اگر اینجا بخواهم نماز بخوانم اشکالی ندارد و من هم برای آنکه خیالش را راحت کنم، عصر همان روز به سراغش رفتم و از او خواستم تا در کنار چادر با خیال راحت به نماز بایستد.

ادامه خبر>>>

کدخبر: 75436
ارسال نظر

موضوعات داغ