life

«باید فکر کنم، خیلی هم باید فکر کنم.»، این پاسخی بود که در جواب خواستگاری به حمید دادم.

جی پلاس: آمده بود دانشگاه دنبالم. پیش از این چند بار دیگر هم این کار را کرده بود و برایم خیلی غیرعادی به نظر نمی آمد ولی این بار متفاوت بود چون ازم خواستگاری کرد.

کدخبر: 75411
ارسال نظر

موضوعات داغ