عکس : عبدالواحد میرزازاده - ایسنا
1435485582750_abdolvahed mirzazadeh-270.jpg
1435485583608_abdolvahed mirzazadeh-271.jpg
1435485458746_abdolvahed mirzazadeh-259.jpg
1435485458886_abdolvahed mirzazadeh-260.jpg
1435485459260_abdolvahed mirzazadeh-261.jpg
1435485459385_abdolvahed mirzazadeh-262.jpg
1435485459510_abdolvahed mirzazadeh-263.jpg
1435485459635_abdolvahed mirzazadeh-264.jpg
1435485460368_abdolvahed mirzazadeh-265.jpg
1435485460508_abdolvahed mirzazadeh-266.jpg
1435485460711_abdolvahed mirzazadeh-267.jpg
1435485456484_abdolvahed mirzazadeh-250.jpg
1435485456686_abdolvahed mirzazadeh-251.jpg
1435485456842_abdolvahed mirzazadeh-252.jpg
1435485456983_abdolvahed mirzazadeh-253.jpg
1435485457981_abdolvahed mirzazadeh-254.jpg
1435485458184_abdolvahed mirzazadeh-255.jpg
1435485458356_abdolvahed mirzazadeh-256.jpg
1435485458480_abdolvahed mirzazadeh-257.jpg
1435485458621_abdolvahed mirzazadeh-258.jpg
1435485462708_abdolvahed mirzazadeh-268.jpg
1435485462848_abdolvahed mirzazadeh-269.jpg
1435486732706_abdolvahed mirzazadeh-250.jpg
1435486732909_abdolvahed mirzazadeh-251.jpg
انتهای پیام
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.