هزینه‌ها در بخش تولیدات صنعتی در یک دوره چهار ساله یعنی از سال 1388 تا 1392 در مجموع 131 درصد افزایش یافته است. اوج افزایش تورم تولیدکننده صنعتی در سال 1390 نسبت به سال پیش از آن اتفاق افتاده که 46.6 درصد هزینه ها افزایش یافته است.

به گزارش جماران، در دو سال 1391 و 1392 اگرچه میزان افزایش تورم به پای سال 1390 نمی‌رسد اما در این دو سال نیز بنا بر اعلام مرکز آمار ایران به ترتیب 29 و 28.3 درصد افزایش شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ایجاد شده است.

تفکیک فصل‌های سال 1392 نشان می‌دهد بهار و تابستان تورم فیمت تولیدکننده بیش از 40 و 45 درصد بوده است، بنابراین رشد کمتر تورم در دو فصل پاییز و زمستان که به ترتیب 19.7 و 13.7 درصد برآورد شده، سبب شده میانگین تورم به 28.3 درصد در سال 1392 برسد.

بررسی زیرگروه‌های بخش صنعت نشان می‌دهد در سال 1392 اعداد شاخص مربوط یه تمامی بخش‌های اصلی نسبت به سال 1391 دارای افزایش بوده‌اند که بخش‌های تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلرو نیم‌تریلر، فلزات اساسی و صنایع غذایی و آشامیدنی به ترتیب بیش‌ترین تاثیرگذاری را در افزایش شاخص کل داشته‌اند.

وسایل نقلیه موتوری 56.6 درصد افزایش قیمت داشتند

شاخص قیمت تولیدکننده بخش "تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم‌تریلر" در سال 1392 با 56.6 درصد افزایش نسبت به سال قبل و رسیدن به عدد 204.3، رتبه اول تاثیرگذاری را در افزایش شاخص کل داشته است. عدد شاخص در سال 1391 برابر با 130.5 بوده که نسبت به سال قبل 30.5 درصد افزایش یافته بود. بیشترین افزایش شاخص مزبور در بهار و به میران 24.5 درصد نسبت به فصل قبل برآورد شده است.

28.8 درصد رشد قیمت فلزات اساسی

شاخص قیمت تولیدکننده بخش "فلزات اساسی" در سال 1392 با 28.8 درصد افزایش نسبت به سال قبل و رسیدن به عدد 207.8، رتبه دوم تاثیرگذاری را در افزایش شاخص کل داشته است.

عدد شاخص در سال 1391 برابر با 161.3 بوده که نسبت به سال 1390، 61.3 درصد افزایش یافته بود. این شاخص در دو فصل تابستان و پاییز سال مورد بررسی دارای روند کاهشی و در دو فصل بهار و زمستان دارای روند افزایشی بوده است.

بیشترین افزایش مربوط به فصل بهار با 6.4 درصد افزایش نسبت به فصل قبل و کمترین میزان آن برابر با 6.5- درصد مربوط به پاییز است. شاخص قیمت فعالیت "تولید محصولات اولیه آهن و فولاد" در افزایش شاخص این بخش بیشترین تاثیر را داشته است.

مواد غذایی و آشامیدنی با 37.8 درصد رشد

شاخص قیمت تولیدکننده بخش "صنایع غذایی و آشامیدنی" در سال 1392 با 37.8 درصد افزایش نسبت به سال قبل و رسیدن به عدد 195.8، رتبه سوم تاثیرگذاری شاخص کل را داشته است.

عدد شاخص این بخش در سال 1391 برابر با 142.1 بوده که نسیت به سال 1390، 42.1 درصد افزایش یافته بود. این شاخص در فصل بهار با 13.2 درصد بیشترین افزایش را نسبت به فصل قبل داشته و در تمام فصول سال مورد بررسی دارای روند افزایشی بوده است.

شاخص قیمت رشته فعالیت‌های "تولید فرآورده های لبنی"، "تولید قندو شکر" و "تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی خوراکی" به ترتیب در افزایش این بخش بیشترین تاثیر را نسیت به سایر رشته فعالیت‌ها داشته‌اند.

منبع: تابناک


انتهای پیام
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.