بیشتر کشورهای حاضر در دهکده ورزشکاران بازی های آسیایی پرچم هایی در ابعاد مختلف را در محل اقامت خود نصب کرده اند. یک کشور حاشیه خلیج فارس بزرگترین پرچم را در این میان نصب کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ یکی از نشانه هایی به دهکده ورزشکاران هر رویداد بزرگ المپیکی روح می دهد، پرچم کشورهای ساکن در دهکده است.
در دهکده بازی های آسیایی اینچئون هم پرچم هایی در ابعاد مختلف دیده می شود اما پرچم کشور قطر که بخش اعظم یک آپارتمان را در دهکده گرفته است، بیشتر از همه به چشم می آید.
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.