مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی از بیمه شدگان تامین اجتماعی خواست تا در زمان دریافت استراحت پزشکی از پزشک معالج، به مدت و نوع بیماری مندرج در آن دقت کنند.

به گزارش جماران به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی،'سیروس نصیری' با اعلام این مطلب گفت: در پی اعلام نارضایتی برخی از بیمه شدگان در خصوص عدم پذیرش گواهی استراحت پزشکی آنها از سوی شعب تأمین اجتماعی ، مشخص شد در برخی موارد استراحت های پزشکی صادر شده فاقد اطلاعات کامل است.

وی افزود: بیمه شدگان باید توجه کنند که در تمامی گواهی های استراحت پزشکی، باید نوع بیماری و مدت آن، بستری در بیمارستان یا استراحت در منزل به تفکیک و صراحت مشخص شده باشد.

مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: گواهی های استراحت پزشکی که در هر نوبت 7 روز یا کمتر باشد (و جمع آنها در طول سال از 15 روز بیشتر نشود) براساس گواهی پزشک معالج قابل قبول است.

نصیری همچنین در خصوص استراحت های بیش از 7 روز گفت: اگر مدت گواهی استراحت پزشکی در یک نوبت بیشتر از 7 روز و حداکثر تا 60 روز باشد، مدت استراحت باید به تأیید پزشک معتمد و استراحت های بیش از 60 روز در طول سال باید به تأیید شورای پزشکی برسد.

مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از بیمه شدگان خواست تا به منظور اطمینان از تایید گواهی استراحت پزشکی، در اسرع وقت گواهی های مربوطه را به شعبه تامین اجتماعی ذیربط ارائه کنند.

انتهای پیام
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.