در سال 2013 سهم ایران از جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی 35درصد و سهم ایران از سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر 11درصد کم شده است. در سال 2013 بالغ بر 45/1 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان انجام شده است که سهم ایران از این میان تنها 20صدم درصد یعنی سه‌میلیاردو50میلیون‌دلار بوده است. رقمی که نشان می‌دهد سهم ایران از سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی به یک‌درصد هم نمی‌رسد. به گزارش «تسنیم»، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در جدیدترین گزارش خود از کاهش 35درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب‌شده توسط ایران در سال 2013 خبر داده است. ایران در سال 2012 بالغ بر چهارمیلیاردو662میلیون‌دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال 2013 به سه‌میلیاردو50میلیون‌دلار کاهش یافته است و این کاهش سهم سبب شده که ایران از رتبه 49 به رتبه 59 تجارت جهانی تنزل کند. این در حالی است که بر اساس این گزارش بیشترین سرمایه جذب‌شده مربوط به آسیا بوده است. بر اساس گزارش‌های پیشین در این سال‌ها سهم ایران از جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی همواره روندی نوسانی داشته است. در سال 84 میزان سرمایه‌گذاری خارجی ایران سه‌میلیارددلار بوده که در سال 85 به نصف رسیده است. در سال‌های 85، 86، 87، 88، 89 و 90 میزان سرمایه‌گذاری به ترتیب 7/1، 6/1، 7/1، 7/2، 4/2 و 5/2میلیارددلار بوده است.
آماری که نشان می‌دهد اگرچه میزان سرمایه‌گذاری در سال 88 افزایش داشته اما در این فاصله به رقم سال 84 هم نزدیک نشده است. تنها در سال 91 است که میزان سرمایه‌گذاری خارجی با رسیدن به رقم 8/4 میلیارددلاری از سال 84 پیشی گرفته است. اما در سال 92 این رقم مجددا نزولی شده و به عدد سه‌میلیارددلار رسیده است.
آسیا، سردمدار جذب سرمایه‌های خارجی 2013
این روند نزولی جذب سرمایه در حالی است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان 9درصد افزایش یافته و از 33/1 تریلیون‌دلار در سال 2012 به 45/1تریلیون‌دلار در سال 2013 رسیده است. در این میان 54درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان یعنی 778میلیارددلار آن متعلق به کشورهای در حال توسعه بوده و سهم کشورهای توسعه‌یافته 39درصد برابر با 566میلیارددلار بوده است. اقتصادهای درحال‌گذار نیز هفت‌درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان یعنی 108میلیارددلار را به خود اختصاص دادند. این اولین‌باری است که کشورهای در حال توسعه از کشورهای توسعه‌یافته در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پیشی گرفتند اما سهم ایران به‌عنوان کشوری که در حال توسعه نامیده می‌شود در این میان، روندی نزولی است. نکته جالب دیگر گزارش این است که در میان مناطق مختلف جهان، آسیا بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرده است. این منطقه 4/29درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان در سال 2013 را به خود اختصاص داد. سهم اتحادیه اروپا 17درصد و آمریکای شمالی 2/17 درصد بوده است. آمار ارایه‌شده از سوی آنکتاد نشان می‌دهد در منطقه خاورمیانه از نظر جذب سرمایه‌های خارجی کشور امارات (با جذب سرمایه 48/10میلیارددلاری و سه برابر ایران) رتبه اول و کشور عربستان (با جذب سرمایه 29/9میلیارددلاری و سه برابر ایران) رتبه دوم را دارد. رتبه سوم جذب سرمایه هم مربوط به کشور ایران است.


منبع: شرق
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.