amin khosroshahi-1-177.JPG
amin khosroshahi-2-179.JPG
amin khosroshahi-3-187.JPG
amin khosroshahi-4-167.JPG
amin khosroshahi-5-180.JPG
amin khosroshahi-6-167.JPG
amin khosroshahi-7-174.JPG
amin khosroshahi-8-179.JPG
amin khosroshahi-9-168.JPG
amin khosroshahi-10-168.JPG
amin khosroshahi-11-160.JPG
amin khosroshahi-12-155.JPG
amin khosroshahi-13-136.JPG
amin khosroshahi-14-140.JPG
amin khosroshahi-15-127.JPG
amin khosroshahi-16-117.JPG
amin khosroshahi-17-115.JPG
amin khosroshahi-18-94.JPG

منبع: ایسنا

انتهای پیام
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.