کارت های شرکت در‌ آزمون‌ داوطلبان‌ گروههای‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌، علوم‌ تجربی‌، علوم انسانی‌، هنر و زبانهای خارجی‌ آزمون سراسری سال 93 از روز یکشنبه اول تیرماه تا روز چهارشنبه چهارم تیرماه برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشورقرار می گیرد.

به گزارش جماران به نقل از مهر، آزمون‌ سراسری‌ سال 1393 در روزهای پنجم، ششم و هفتم تیرماه برگزار می شود و آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در صبح پنجشنبه 5 تیر، داوطلبان گروه آزمایشی هنر در بعدازظهر پنجشنبه 5 تیر، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه 6 تیر، داوطلبان گروه آزمایشی زبانهای خارجی در بعدازظهر جمعه 6 تیر و گروه آزمایشی علوم انسانی در صبح شنبه 7 تیر در 364 شهرستان و بخش مختلف کشور برگزار می شود.

داوطلبان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون از سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org در صورت وجود نقص احتمالی باید مطابق بند «ب» این اطلاعیه به حوزه های رفع نقص کارت مندرج مراجعه کنند.

نحوه‌ و زمان پرینت برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون

کلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی شرکت‌ در آزمون‌، برای پرینت کارت شرکت با مراجعه به سایت و وارد کردن شماره سریال کارت اعتباری ثبت نام (12 رقمی) و شماره شناسنامه و یا شماره پرونده و کدرهگیری ثبت‌نام (16 رقمی) و نام و نام خانوادگی، کدملی و سریال شماره شناسنامه یک نسخه پرینت از برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون تهیه کنند.

داوطلبانی که در 2 یا 3 گروه آزمایشی متقاضی شده‌اند باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی اصلی، برحسب مورد نسبت به پرینت کارت گروه آزمایشی دوم و یا گروههای آزمایشی دوم و سوم خود اقدام کنند.

داوطلبان این آزمون برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.

چنانچه داوطلبی به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات کاربری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی شود لازم است با همراه داشتن کارت ملی و یا شناسنامه عکسدار شخصاً از روز سه شنبه 3 تیر تا چهارشنبه 4 تیر از ساعت 8 صبح تا 18 بعدازظهر براساس جداول مربوطه به باجه رفع‌ نقص حوزه ذیربط مراجعه کنند.

محل‌ رفع نقص کارت شرکت در آزمون

محل رفع نقص کارت شرکت در ‌آزمون کلیه داوطلبان گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی‌، علوم‌ تجربی‌، علوم انسانی‌، هنر و زبانهای ‌خارجی‌ بر مبنای‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت فعلی‌ آنان‌ که‌ در بند 28 تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌، مشخص‌کرده‌اند به‌ شرح‌ جداول مربوطه و آدرس محل رفع نقصبه شرح جداول اطلاعیه است.

مغایرت های مهم برای رفع نقص کارت

چنانچه داوطلبان در کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده کردند لازم است به شرح زیر اقدام کنند.

با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای 1، 3، 4‌، 7، 12‌، 13، 14، 15، 16، 17، 18 ، 19، 20، 21 و 23 (شامل نام­ خانوادگی و نام، سال تولد، شماره شناسنامه‌، سال اخذ و نوع دیپلم، شماره ملی، سری و سریال شناسنامه، محل تولد، شماره دانش آموزی، منطقه اخذ دیپلم، سهمیه، معدل کتبی نهایی دیپلم، محل اخذ مدرک ماقبل دیپلم ، محل اخذ مدرک دیپلم، سال و محل اخذ مدرک دوره پیش دانشگاهی، استفاده از بورسیه آموزگار، کارمندی، مدرک کاردانی، دانشجوی دوره روزانه، دانشجوی انصرافی، اتباع خارجی و مدرک کارشناسی) کارت شرکت در آزمون مشاهده کردند لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور در سایت سازمان و در قسمت ویرایش اطلاعات حداکثر تا تاریخ 7 تیر مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام کنند.

تبصره 1 ـ داوطلبانی که سال اخذ مدرک دیپلم آنان سال 1384 به بعد است چنانچه خواستار ویرایش اطلاعات مندرج در بندهای 1، 3، 4، 7، 12، 13، 15، 16 و 18 کارت شرکت در آزمون خود است با توجه به اینکه در زمان ثبت نام اولیه نسبت به تأیید بندهای فوق اقدام و کد سوابق تحصیلی دریافت کرده اند در این مرحله هرگونه ویرایشی درخصوص اطلاعات فوق انجام دهند، اعمال ویرایش اطلاعات منوط به هماهنگی سازمان سنجش و تأیید مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش و محل اخذ مدرک دیپلم داوطلبان است.

تبصره 2 ـ داوطلبانی که سال اخذ مدرک دیپلم آنان سال 1383 و قبل از آن است، چنانچه خواستار ویرایش سال اخذ مدرک دیپلم (بند7) کارت شرکت در آزمون خود به سال 1384 و بعد از آن است و در یکی از رشته­ های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی دیپلم خود را اخذ کرده و یا به یکی از رشته های مذکور تغییر می­ دهند باید کد پیگیری آموزش و پرورش را از سایت سازمان دریافت و آن را در محل مربوط در صفحه ویرایش اطلاعات وارد کنند و سپس نسبت به اصلاح سال اخذ مدرک دیپلم خود اقدام کنند.

تبصره 3 ـ درصورت مشاهده هرگونه مشکل درخصوص نمرات آموزش وپرورش، اطلاعات سوابق تحصیلی، عدم ارسال آنها به سازمان سنجش، مشمول یا غیر مشمول بودن لازم است حداکثر تا تاریخ 10 تیرماه به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ دیپلم خود مراجعه کنند.

داوطلبان درصورتی که مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای 2، 6، 8، 9 و 10 (جنس، دین، زبان خارجی امتحانی، معلولیت و بهیار) کارت شرکت در آزمون مشاهده کردند ضروری است از روز سه شنبه 3 تیر تا روز چهارشنبه 4 تیر از ساعت 8 صبح تا 18 بعدازظهر با به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر (کارت ملی و یا شناسنامه عکسدار) شخصاَ به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره 2 اطلاعیه مراجعه کنند.

2 ـ چنانچه سهمیه درخواستی داوطلبی غیر از سهمیه مناطق است و در بند 17 کارت شرکت در آزمون سهمیه مناطق درج شده است لازم است به این ترتیب عمل کند:

1 ـ 2 ـ کلیه داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه های بنیاد شهید و امور ایثارگران برای اعلام مغایرت حداکثر تا تاریخ 7 تیر از طریق سایت سازمان سنجش به قسمت ویرایش اطلاعات مراجعه و اطلاعات خواسته شده را تکمیل کنند . اطلاعات دریافتی به بنیاد شهید و امور ایثارگران ارسال می شود و در صورت تأیید سهمیه توسط ارگان مربوط، سهمیه درخواستی داوطلبان اعمال می شود در غیر اینصورت با سهمیه مناطق گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نیست.

2 ـ 2 ـ سایر داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه (به جز داوطلبان مندرج در بند 1 ـ 2 فوق) برای روشن شدن وضعیت سهمیه خود حداکثر تا تاریخ 10 تیر به ارگان مربوط (ستاد مشترک سپاه پاسداران، وزارت جهاد کشاورزی، ستاد نیروهای مسلح) مراجعه کنند. بدیهی است در صورت تأیید سهمیه توسط ارگان مربوط، سهمیه در خواستی داوطلبان اعمال می شود در غیر اینصورت با سهمیه مناطق گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نیست.

3 ـ چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب دارای اشکالاتی از جمله، فاقد مهر بودن عکس، واضح نبودن عکس و ... است، ضروری است از روز سه شنبه 3 تیر تا روز چهارشنبه 4 تیر از ساعت 8 صبح تا 18 بعدازظهر با به همراه داشتن 2 قطعه عکس 4 در 3، کارت ملی یا شناسنامه عکسدار شخصاَ به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه براساس جدول شماره 2 مراجعه کنند و موضوع را دنبال کرده تا مشکل برطرف شود.

4 ـ چنانچه شماره داوطلب مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا است، ضروری است از روز سه شنبه 3 تیر تا روز چهارشنبه 4 تیر از ساعت 8 صبح تا 18 بعدازظهر شخصاَ به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط براساس جدول شماره 2 مراجعه کنند و موضوع را دنبال کرده تا مشکل برطرف شود.

نحوه اعلام علاقمندی به رشته های متمرکز سایر موسسات آموزش عالی

5 ـ دفترچه راهنمای شرکت در آزمون در قسمت «دسترسی سریع» با عنوان «دریافت فایل» از سایت این سازمان قابل دریافت است. ضمناً رشته‌های دارای شرایط خاص که به روش متمرکز دانشجو می­ پذیرند نیز به طور جداگانه از روز یکشنبه اول تیرماه بر روی سایت سازمان قرار داده می‌شود. تا داوطلبان اینگونه رشته‌ها، در صورت واجد شرایط بودن و علاق­مند بودن براساس ضوابط مربوط حداکثر تا 10 تیرماه نسبت به انتخاب رشته محلهای گروه آزمایشی مربوط که گزینش آنها به روش متمرکز و یا شرایط خاص صورت می‌گیرد اقدام و در فرم مربوط مشخص کنند.

6 ـ آن دسته از داوطلبانی که در زمان ثبت نام آزمون موفق به اعمال بند موسسات غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور نشده اند، با پرداخت مبلغ 58000 (پنجاه و هشت هزار) ریال بصورت الکترونیکی به وسیله کارتهای عضو شبکه بانکی شتاب از طریق سایت سازمان سنجش و در قسمت ویرایش اطلاعات نسبت به علامت‌گذاری بند فوق از تاریخ اول تا هفتم تیرماه اقدام کنند.

7- داوطلبان علاقه‌مند به رشته ­های تحصیلی دارای شرایط خاص آزمون سراسری باید براساس اطلاعیه‌ای که در این خصوص در سایت این سازمان و همچنین هفته نامه پیک سنجش مورخ 2 تیر درج می شود از تاریخ اول تا دهم تیر به صورت اینترنتی علاقه‌مندی خود را اعلام کند.

8- به اطلاع داوطلبان علاقه مند به رشته های تحصیلی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه های تربیت دبیر شهید رجایی و پردیسهای دانشگاه فرهنگیان می‌رساند به محض وصول اطلاعات لازم درخصوص پذیرش در رشته‌های این دانشگاهها اطلاع‌رسانی لازم از سوی این سازمان بعمل خواهد آمد. بدیهی در صورت تعیین تکلیف قطعی درخصوص پذیرش در این دانشگاهها دریافت علاقمندی از داوطلبان در مرحله انتخاب رشته صورت خواهد گرفت.

9- آن دسته از داوطلبان علاقه‌مند به انتخاب رشته‌های تحصیلی مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که پذیرش در آنها براساس آزمون صورت می‌پذیرد، باید ضمن شرکت در آزمون، پس از اعلام نتیجه اولیه آزمون سراسری و دریافت کارنامه برای انتخاب رشته به سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه کنند.

انتهای پیام
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.