طبق بودجه سال ۹۶، به دولت اجازه داده می شود تا سرمایه بانک های دولتی را تا ۵ هزار میلیارد تومان افزایش دهد و به جهت تسهیل امر ازدواج بانک های کشور ملزم به پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج ۱۰ میلیون تومانی شده اند.

به گزارش جماران، بر اساس بند (الف) تبصره ۱۷ لایحه بودجه سال ۹۶، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران چک های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس(موضوع ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.
طبق بند ب این تبصره به دولت اجازه داده می شود سرمایه بانکهای ملی ، سپه و کشاورزی را حداکثر تا پنجاه هزار میلیارد ( ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل حساب های پرداختی آن ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد. بانک مرکزی همزمان و پس از تایید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حساب ها در دفاتر خود اقدام نماید. سهم بانک ها با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهد گردید.

در بند های بعدی تبصره ۱۷ لایحه بودجه به ترتیب در مورد افزایش اعتبارات سرمایه ای و مالی بانک ها و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اشاره شده است.

بر این اساس در بند ج در سال ۱۳۹۶ به دولت اجازه داده می شود حداکثر تا یکصد هزار میلیارد ( ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، تملک دارایی های مالی و ردیف های متفرقه این قانون را به افزایش سرمایه بانک های دولتی متناسب با نیازهای بانک های مذکور در جهت تطبیق با استانداردهای بین المللی اختصاص دهد. آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .

و در نهایت در بند آخر این تبصره از بودجه ۹۶ به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین در سال ۱۳۹۶ یکصد میلیون ( ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ )ریال با دوره بازپرداخت چهارساله است و نیز بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد.

منبع:باشگاه خبرنگاران

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.