احمد مسجد جامعی همزمان با نزدیک شدن روز ملی سینما، شصت و هشتمین تهران گردی خود را به سینماگردی تبدیل کرد و پس از بازدید از خانه شماره یک سینما به دو استودیو شرکت «فیلم ساز»و «بدیع» که فعالیت هر دو از حدود دو سال گذشته متوقف شده بود، رفت. دیدار با خانواده یکی از شهدای فاجعه منا،بازدید از بنیاد خیریه کامرانی که در مجتمع سینمای مرکزی قرار دارد و بنیاد سینمایی فارابی از دیگر برنامه های این هفته مسجدجامعی بود.

 • سینماگردی احمد مسجدجامعی همزمان با روز ملی سینما - خانه سینما شماره ۱
 • سینماگردی احمد مسجدجامعی همزمان با روز ملی سینما - خانه سینما شماره ۱
 • سینماگردی احمد مسجدجامعی همزمان با روز ملی سینما - استودیو
 • سینماگردی احمد مسجدجامعی همزمان با روز ملی سینما - استودیو
 • سینماگردی احمد مسجدجامعی همزمان با روز ملی سینما - استودیو
 • سینماگردی احمد مسجدجامعی همزمان با روز ملی سینما - استودیو
 • سینماگردی احمد مسجدجامعی همزمان با روز ملی سینما - استودیو
 • سینماگردی احمد مسجدجامعی همزمان با روز ملی سینما - استودیو
 • سینماگردی احمد مسجدجامعی همزمان با روز ملی سینما - معاونت سینمایی وزارت ارشاد
 • سینماگردی احمد مسجدجامعی همزمان با روز ملی سینما - معاونت سینمایی وزارت ارشاد
 • سینماگردی احمد مسجدجامعی همزمان با روز ملی سینما - بنیاد کامرانی ( مجتمع سینمای مرکزی)
 • سینماگردی احمد مسجدجامعی همزمان با روز ملی سینما - بنیاد کامرانی ( مجتمع سینمای مرکزی)
 • سینماگردی احمد مسجدجامعی همزمان با روز ملی سینما - بنیاد کامرانی ( مجتمع سینمای مرکزی)
 • سینماگردی احمد مسجدجامعی همزمان با روز ملی سینما - بنیاد سینمایی فارابی
 • سینماگردی احمد مسجدجامعی همزمان با روز ملی سینما - ملاقات با یکی ازخانواده های شهدای فاجعه منا
 • سینماگردی احمد مسجدجامعی همزمان با روز ملی سینما - ملاقات با یکی ازخانواده های شهدای فاجعه منا
 • سینماگردی احمد مسجدجامعی همزمان با روز ملی سینما - بنیاد کامرانی ( مجتمع سینمای مرکزی)
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.