مسئول هماهنگی سیاست های تحریم وزارت خارجه آمریکا با تاکید بر این که مادامی که ایران به تعهدات خود درقبال برجام پشت نکرده، آمریکا به اعمال تحریم های تازه روی نخواهد آورد، تصریح کرد که تحریم های بی دلیل درراستای منافع واشنگتن نیست.

به گزارش جماران به نقل از ایرنا، کریستوفر بکمایر مسئول هماهنگی سیاست های تحریم وزارت خارجه آمریکا روزچهارشنبه درگفت وگوبا رویترز مدعی شد آمریکا درجریان اجرای برجام طرف معامله صادقی بوده وصد درصد به تعهدات خود درقبال آن پایبند بوده است .

وی گفت که روی آوردن به خدعه و نیرنگ درقبال ایران مغایر اهداف و سیاست های آمریکایی است.
بکمایر درعین حال به این نکته نیز اشاره کرد که واشنگتن قادر نیست به شرکت ها بگوید برای آنکه ازعواقب ناشی ازنقض تحریم های باقی مانده آمریکایی علیه ایران مصون بمانند باید چه احتیاط هایی را در نظر داشته باشند چرا که این مساله به نوع معاملاتی که با ایران می کنند بستگی دارد.
وی افزود: ازآنجایی که بانک ها بنا برتعریف می توانند بعنوان محملی برای هر گونه نقل و انتقال مالی مورد استفاده قرار گیرند بصورت بالقوه این احتمال وجود دارد که شرکت ها در صورت درنظر نگرفتن مقررات مربوطه درمعرض خطرات ناشی ازتحریم های باقی مانده قرار گیرند.
وی باردیگر مدعی شد که آمریکا هرگز حاضر نخواهد شد درصورتیکه ایران به تعهدات خود در قبال برجام پابند بماند به اعمال دوباره تحریم های گذشته اقدام کند.
وی افزود: بازگشت به تحریم ها ساز وکاری است که به منظور بازداشتن ایران از پشت کردن به تعهدات خود مورد مذاکره قرار گرفته اند و نه با این هدف که'..هروقت ما دلمان بخواهد ' به آن ها روی بیاوریم.
بکمایر که این سخنان را درپاسخ به سوالات مربوط به تردید واحتیاط شرکت های آمریکایی برای ورود به معاملات تجاری با شرکت های ایران ووجود برخی ابهامات دررابطه با نقل و انتقالات مالی با موسساتی ایرانی به زبان آورد وبه صراحت گفت که اعمال تحریم های بی دلیل در راستای منافع کشورش نیست.
وی ضمن اینکه احتیاط شرکت های آمریکایی وانجام برخی بررسی ها ومطالعات در مورد مقررات حاکم براین معاملات را موجه وضروری خواند مدعی شد که مواضع آمریکا در رابطه با تحریم های لغو شده صریح وروشن است وهیچگونه ابهامی درمورد آن ها وجود ندارد.

انتهای پیام
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.