روند تخریب و اتهام زنی برخی چهره ها و گروه های تندرو، این روزها در مرحله «انگلیسی» خواندن اعضای فهرست دربردارنده نامزدهای جریان های اصیل و تایید شدگان شورای نگهبان درجا می زند

روند تخریب و اتهام زنی برخی چهره ها و گروه های تندرو، این روزها در مرحله «انگلیسی» خواندن اعضای فهرست دربردارنده نامزدهای جریان های اصیل و تایید شدگان شورای نگهبان درجا می زند؛ ادعایی با مبنایی موهوم که واکنش منفی بسیاری از چهره ها و صاحبنظران سیاسی را برانگیخته است.

به گزارش جماران، فعالیت های تبلیغاتی نامزدها و جریان های سیاسی گوناگون این روزها به اوج خود رسیده است. در فضایی که رقیبان باید به فکر ارایه برنامه های و راهکارهای خود برای جلب نظر و رای مردم باشند به نظر می رسد عده ای قصد کرده اند به جای رفتار انتخاباتی قانونمند و مبتنی بر آموزه های دینی و اخلاقی، راه آسانتری را بپیمایند و با تخریب جریان و چهره های رقیب، نابرابرانه و ناعادلانه پیروز انتخابات شوند.


منتسب دانستن برخی جریان های سیاسی به دولت های بیگانه و تخریب رقیبان از طریق سرسپرده خواندن آنان تاکتیکی است که این روزها به محور فعالیت های تبلیغاتی عده ای از نامزدها و گروه ها تبدیل شده تا شاید جای خالی بی برنامگی و کارنامه تهی سیاسی آنان را پرکند. نکته جالب، بی اساس بودن همین ادعاهای مطرح شده در مورد برخی نامزدهایی است که مهر تایید شورای نگهبان روی کارنامه سیاسی آنان خورده و صلاحیت آنان در این نهاد قانونی تایید شده است.
در این زمینه، ایرنا با سه تن از صاحب نظران مسایل سیاسی از جریان های اصلاح طلب و اصولگرا به گفت وگو پرداخته است.

***تخریب در انتخابات نشانه ضعف، ترس و راحت طلبی سیاسی
2 تن از صاحبنظران مسایل سیاسی نزدیک به جریان اصلاح طلب، اتهام زنی های یاد شده را در آستانه انتخابات، نشان دهنده ضعف و ترس رقیب عنوان کردند.
«فیاض زاهد» مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسایل سیاسی در گفت وگوی تلفنی با پژوهشگر ایرنا در این ارتباط گفت: این اقدام نشانگر وحشت برخی نامزدهای تندرو از پیروزی اصلاح طلبان و اعتدالی ها در انتخابات پیش رو است. این اقدام نشان می دهد افراطی ها حتی از لیست های سایه اصلاح طلبان و چهره های کمتر شناخته شده آن ها هم وحشت دارند.


زاهد با اشاره به وجود باوری قدیمی در مردم که فریاد زدن در منازعه را نشانه ترس می انگارند، افزود: از نظر روانشناسی، آدم هایی که فریاد زیاد می زنند آدم هایی با ترس های بزرگ هستند. در جریان اتهام زنی های اخیر نیز ما شاهد فریاد و هیاهوی شماری از افراد مشخص هستیم؛ فریادهایی که بخاطر غلبه بر ترسِ ناشی از ناکامی در انتخابات بلند شده است.


از طرفی، «مرتضی مبلغ» معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات نیز در موضعی مشابه، گفت: متاسفانه برخی مشکلی اساسی دارند و آنکه به دنبال پیروزی آسان در انتخابات اند. از همین رو است که در آستانه انتخابات، مشارکت حداکثری و پیروزی رقیب، به کابوس آنان تبدیل شده است. این افراد به جای آنکه اخلاق مداری در انتخابات را سرلوحه قرار دهند و برای انتخاباتی سالم تلاش کنند، به ترساندن مردم از جناح رقیب با استفاده از تهمت و ادعاهای واهی رو می آورند.


زاهد با اشاره به ترس گروه های تندرو از مشارکت حداکثری که حذف آنان را در مجلس به دنبال خواهد داشت، بهترین واکنش به ادعاهای مطرح شده را تلاش چهره ها و گروه های عقلگرا در راستای تشویق مردم به شرکت در انتخابات عنوان کرد.
مبلغ نیز در این خصوص تصریح کرد: چنین حرکت هایی از چشم مردم دور نمی ماند. آن ها خود تشخیص می دهند که حرکت هایی از این دست تنها یک نمونه از اقدام های ضدمشارکتی است و از جانب چه افرادی و با چه هدفی صورت می گیرد. آن ها با حضور پرشور خود در انتخابات بهترین پاسخ را به این افراد خواهند داد.

***ادعای فهرست انگلیسی، توهین به نظام و شورای نگهبان است
نکته قابل تامل در اتهام زنی های شماری از گروه های و چهره های سیاسی به اعضای فهرست اصلاح طلبان و برخی چهره های اعتدالی و اصولگرا، استناد به برخی تحلیل ها و اظهارنظرهایی است که در رسانه های بیگانه از جمله «بی.بی.سی» انگلیس انتشار یافته است.


احراز صلاحیت های دشوار و طولانی مدت در شورای نگهبان با هدف عبور نامزدهای اصلح و بی حاشیه از صافی انتخاباتی این نهاد قانونی، هرگونه شبهه در خصوص وجود نقطه های تاریک یا حتی مبهم در پرونده این افراد را باطل می کند؛ نکته ای که فعالان اصلاح طلب با تاکید بر آن، انگلیسی خواندن فهرست اصلاح طلبان را نه تنها توهین به این افراد، بلکه توهین به نظام و شورای نگهبان عنوان کردند.
زاهد در این خصوص گفت: بسیار ناشایست است که عده ای با وارونه جلوه دادن حقیقت، به جریان سیاسی اصیلی که با این همه دشواری از شورای نگهبان صلاحیت گرفته چنین تهمت هایی وارد می کنند. همگان به خوبی می دانند که این شورا، امسال یکی از سختگیرانه ترین و دقیق ترین بررسی ها را روی نامزدهای اصلاح طلب انجام داد. بنابراین تهمت کنونی، توهین به شورای نگهبان و فقهای نظام نیز محسوب می شود.


زاهد افزود: اصولگرایان در پاسخ به کسانی که می پرسند مگر دولت انگلیس چقدر قدرتمند است که به فقهای شورای نگهبان و فهرست های نامزدهای تایید صلاحیت شده نیز نفوذ کرده، چه دارند بگویند؟ مبلغ نیز اظهار کرد: این موضوع توهین به نظام و شورای نگهبان است و نوعی خودزنی به شمار می رود که محصول ترس برخی از نتیجه انتخابات است.

***تخریب اصلاح طلبان و تحریک اصولگرایان؛ مصداق تفرقه انگیزی بیگانگان
«ناصر ایمانی» روزنامه نگار و کارشناس سیاسی اصولگرا انگلیسی خواندن فهرست در بردارنده چهره های اصلاح طلب، اعتدالی و اصولگرا را اقدامی نه از جانب اصولگرایان، بلکه بازی تازه انگلیس در راستای ایجاد تفرقه و نزاع داخلی در آستانه انتخابات دانست.


این تحلیلگر مسایل سیاسی تاکید کرد که اصولگرایان چنین ادعایی را مطرح نکرده اند و در صورتی که فردی افراطی -چه در جناح اصولگرا و چه دیگر گروه ها- نامزدهای تایید شده شورای نگهبان را جاسوس و نفوذی انگلیس بخواند باید محکوم و مجازات شود. وی ادامه داد: همه بخوبی می دانند که انگلیسی ها دلشان برای هیچ یک از گروه ها چه اصولگرا و چه اصلاح طلب نمی سوزد چرا که همه این افراد در داخل نظام فعالیت دارند.


این روزنامه نگار اصولگرا پیشنهاد داد که در شرایط فعلی، اصلاح طلبان به جای اینکه بگویند چرا اصولگرایان در آستانه انتخابات چنین سیاستی را پیش گرفته اند و از آن ها انتقاد کنند، از انگلیس اعلام برائت کنند. انگلیس همیشه از سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» بهره برده است. آن ها در زمان جنگ میان هندوها و مسلمانان نیز در مساجد مسلمانان کله خوک و در معابد هندوها کله گاو می انداختند و اکنون هم بدنبال ایجاد نزاع داخلی در کشور ما هستند.


ایمانی با اشاره به اینکه در انتخابات 88 نیز درجه هایی از این نزاع و ردپای انگلیس قابل مشاهده بود، افزود: رسانه های انگلیس و در صدر آن بی.بی.سی عنوان می کنند که تنها حامی اصلاح طلبان اند. شکی در این نیست که این رسانه اصلاح طلبان را نیز نمی خواهد و مشکل بنیادین با نظام و کشور ما دارد. انگلیسی ها به دنبال آن هستند که همچون سال 88، در کشور نزاع و تفرقه داخلی ایجاد کرده و خود پیروز آن شوند.


او خطاب به اصلاح طلبان و بزرگان این جناح گفت: اصلاح طلبان باید از انگلیس اعلام برائت کنند؛ این همان چیزی است که خواسته اصولگرایان نیز هست زیرا اگر طیفی که بی.بی.سی مدعی حمایت از آن است پیروز انتخابات شود، این رسانه بیگانه با سواستفاده تبلیغاتی خود می تواند اینگونه وانمود کند که مردم ایران موضعی مشابه بی.بی.سی و انگلیس دارند؛ موضوعی که نه واقعیت دارد و نه مطلوب کشور ما است.


ایمانی با حساس خواندن شرایط سیاسی کنونی کشور و لزوم تلاش همه جریان ها حتی گروه های رقیب برای برگزاری انتخابات به بهترین شکل، گفت: رقیبان انتخاباتی در کنار حفظ رقابت خود باید در یک نقطه با یکدیگر متحد باشند و آن ایستادگی در برابر بیگانگان است. مگر در صورتی که در این کشور جنگی صورت گیرد، اصلاح طلبان در گوشه ای می نشینند تا اصولگرایان از کشور دفاع کنند؟! خیر، در آن زمان همه از نظام دفاع خواهند کرد.

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.