دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها گفت: سند دانشگاه اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با امضای رئیس جمهور به وزارت خانه های بهداشت،علوم و دانشگاه آزاد ارسال شده و توسط معاونان مربوطه به دانشگاه ها ابلاغ شد.
به گزارش جماران به نقل از مهر، حجت الاسلام روح الله شاطری درباره ابلاغ سند دانشگاه اسلامی به دانشگاه‌ها گفت: سند دانشگاه اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، با امضای رئیس جمهور به وزارتخانه ‌های بهداشت درمان و آموزش پزشکی، علوم تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد ارسال شده و به وسیله معاونت‌های مربوطه به دانشگاه ها ابلاغ شده است.

وی با اشاره به ویژگی های سند جدید ادامه داد: سند دانشگاه اسلامی قدیمی، براساس 6 مولفه استاد، دانشجو، مدیریت، نظام برنامه ریزی آموزشی، نظام برنامه ریزی پژوهشی و نظام برنامه ریزی فرهنگی تشکیل شده بود و این مولفه‌های شش‌گانه در مواردی دچار مشکل موازی کاری می‌شد و به دلیل تعدد متولیان برنامه‌ها بلاتکلیف می‌ماند.

دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه ها افزود: براساس آسیب شناسی که انجام شد درطراحی سند جدید دانشگاه اسلامی، برای افزایش ضمانت اجرایی، نظام‌های چهارگانه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی تربیتی و مدیریت طراحی و تدوین شد که براساس آن متولیان هر بخش مشخص باشند و همچنین سند از تمرکز و انسجام برخوردار باشد.

مصوبه «سند دانشگاه اسلامی» که در جلسه ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

براساس این سند دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی هر جامعه نماد بالاترین سطح علم و فرهنگ آن جامعه محسوب می‌شوند؛ بنابراین آموزش عالى کشور ‌بایستی، مبدأ تحولات علم و فرهنگ باشد. احیاى هویت تمدنى و پیشرفت جمهورى اسلامى، مستلزم رشد متوازن و همه جانبه ابعاد علمى، فرهنگى، سیاسى و اجتماعى کشور است که در مسیر تعالى آن، آموزش عالى کشور نقش پیشران و موتور محرکه را برعهده خواهد داشت.

آموزش عالى کشور رسالت‌هاى مختلفى در ابعاد فرهنگی- تربیتى، آموزشى، پژوهش و فناورى و مدیریتی بر عهده دارد که ‌بایستی آنها را به صورت نظام واره لحاظ نمود که مهم‌ترین آنها عبارتند از: ‌تربیت متخصصین متعهد، خلاق، متخلق، ماهر و کارآفرین،‌ تولید، انتقال و انتشار علم و فناورى در خدمت نیازهاى جامعه اسلامى،‌ ساختارى کارامد و اثربخش با تعامل سازنده و اثرگذار در سطوح ملى، منطقه‌اى و فراملى.

اصول و مبانی

حاکمیت اصول اعتقادی، احکام و اخلاق اسلامی در تمامی ابعاد دانشگاه: نهادینه سازى اصول، معارف، شریعت و اخلاق اسلامی و توجه به فرهنگ امامت، ولایت و انتظار در تمامى ابعاد دانشگاه اسلامى.

خردورزی و عقلانیت: تقویت عقلانیت، خرد ورزی و خلاقیت در میان دانشگاهیان در پرتو تعالیم اسلامی و توجه به همسویى مفاهیم وحیانی، عقلانی و تجربی.

قدسى بودن علم و محیط هاى علمى: توجه به قداست علم و فضاى آموزش عالى و تلقى عبادت از تعلیم و تعلم و تکریم عالم و متعلم، تقدم تزکیه بر تعلیم، اولویت دادن به تربیت و تهذیب روحی و تعالی معنوی سرمایه انسانی دانشگاه و محوریت داشتن تزکیه در محتوای آموزشی و پژوهشی و تنظیم ساختارهای دانشگاه تعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی، برخوردارى از بینش و بصیرت دینى و سیاسى و ایفاى نقش در عرصه هاى مختلف و حضور فعال در صحنه و تقویت دلبستگى به نظام و وفادارى به ارزش‌ها و صبر و پایدارى درجهت تحقق آرمان‌هاى انقلاب اسلامی.

ارتقاى اعتماد به نفس ملى و تولید علم نافع و توسعه نهضت نرم‌افزارى: ارتقاء خودباورى علمى و رهایى از وابستگى علمى، تولید و توسعه علم نافع، کارامد و بومى در جهت تأمین آرمان‌هاى نظام به منظور پیشرفت و خودکفایى علمى-فناورى و ترویج آزاداندیشی و تضارب آراء در میان دانشگاهیان.

تقدم منافع ملى و مصالح عمومى بر منافع فردى و گروهى و اهتمام بر وحدت ملی: مقدم داشتن منافع نظام بر منافع شخصى و گروهى و ایفاى نقش مؤثر دانشگاه در حفظ مصالح نظام و تأمین منافع عمومى و وحدت ملى و در خدمت جامعه بودن دانشگاه‌ها.

تمدن‌سازى دانشگاه‌ها: تولید دانش و فرهنگ تمدنى با رویکرد اسلامى و آینده‌پژوهانه و تأثیرگذار و الگو براى دانشگاه‌هاى جهان و احراز مرجعیت علمى.

وحدت حوزه و دانشگاه: وحدت در هدف و تعامل و همکاری همه جانبه؛ علمی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و هنرى حوزه و دانشگاه.

عدالت محورى در تمامى شئون دانشگاه: توزیع و بهره‌مندی عادلانه از امکانات آموزش عالی در نظامات چهارگانه با تأکید بر عدالت آموزشى.

تعادل و هماهنگی در نظامات چهارگانه دانشگاه: ایجاد توازن هدفمند و یکپارچگى در نظام‌هاى چهارگانه دانشگاه؛ فرهنگی-تربیتى، آموزشى، پژوهشى-فناوری و مدیریتى.

ارتقاء جایگاه هدایت‌گر خانواده در تعالى بخشى علمی و فرهنگی دانشجویان: تقویت بنیان خانواده و گزینش بومى با تأکید بر مسئولیت پایان ناپذیر خانواده در امر تعلیم و تربیت با احترام به هویت دانشجو.

اعتلای فرهنگى فضای عمومی دانشگاه: انضباط بخشى و اعتلاى فرهنگى- تربیتى فضاى عمومى دانشگاه‌ها و رعایت شئونات محیط علمى و تعظیم شعائر در دانشگاه‌ها براساس فرهنگ اسلامى.

اهتمام به ملازمات پیوستگى دو نظام آموزش عالى و آموزش عمومى: ایجاد پیوستگى در سیاست‌گذارى و برنامه‌ریزى میان دو دورة آموزش عمومى و آموزش عالى به‌ منظور تداوم فرایند فعالیت‌هاى تعلیم و تربیت.

فصل سوم: چشم انداز نظام آموزش عالى در افق ۱۴۰۴

برخورداری از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاى پیشگام در عرصه تولید دانش تمدنى و تبیین و توسعه فرهنگ جهانى اسلام و پیشتاز در گسترش مرزهاى دانش و علوم کاربردى و کارامد مبتنى بر نگرش و حیانى به منظور کسب مرجعیت علمى و فرهنگى در منطقه و جهان اسلام و داراى اساتید عالم، متدین، عدالت‌خواه و آزاداندیش تربیت‌یافته در مکتب اسلام و انقلاب، مسئولیت‌پذیر در عرصه هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى با توانایى تربیت متخصصانى متدین و متعهد و دانشمندانى برتر.

دانشگاه اسلامى در افق ۱۴۰۴ با اتکال بر قدرت لایزال الهى و در راستاى احیاى تمدن اسلامى- ایرانى داراى چشم‌اندازهاى بخشى ذیل خواهد بود:

چشم‌انداز فرهنگى- تربیتی:
"خردورز، آزاداندیش و خلاق»، «با اعتماد به نفس علمى و ملى بالا و تأمین کننده استقلال علمى و خودکفایى کشور»، برخوردار از «هویت تمدن‌ساز اسلامى- ایرانى»، «الهام‌بخش در جهان اسلام»، «متعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی»، «پرورش‌دهنده نخبگانى عالم، معتقد، متشرع و متخلق و مهذب» و «تجلی‌بخش الگوی سبک زندگی اسلامی- ایرانی.

چشم‌انداز آموزشی:
برخورداری از اساتید عالم، متدین، انقلابى، محقق و مولد علم نافع، کارامد و منطبق بر آموزه‌هاى دینى و وحیانى، عدالتخواه و آزاداندیش تربیت‌یافته در مکتب اسلام و انقلاب، مسئولیت‌پذیر در عرصه‌هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى با توانایى تربیت دانش‌آموختگانى متخصص، متعهد، خلاق و کارآفرین، تولیدکننده محتواى آموزشى منطبق بر دین، عدالت محور، معتقد به نورانیت و قدسیت علم و تکریم عالم و متعلم.

چشم انداز پژوهش و فناوری:
پیشتاز در عرصه «تولید و گسترش مرزهاى دانش و علوم کاربردى و کارآمد مبتنى بر آموزه‌هاى دینى و و وحیانی» با «مرجعیت علمى و فرهنگى در جهان اسلام» و «پیشتاز نهضت نرم‌افزاری» با توانایی جذب و تربیت محققانى نوآور و توانمند در حل و تحلیل چالش‌هاى علمى و بین‌المللى و دانشمندانى برتر در عرصه‌هاى مورد نیاز کشور و منطقه و متعامل با حوزه.

چشم انداز مدیریتی:
متوازن و نظام‌مند»، «عدالت‌محور و کارامد»، «درخدمت مصالح عمومی و منافع ملی»، «کارآفرین، ارتقاءدهنده بعد علمی، مهارتی و اخلاقی سرمایه‌های انسانی»، «دارای شاخص و استانداردهای بومی» و «پویا و با نشاط.

فصل چهارم: اهداف کلان
تعمیق و نهادینه‌سازى معارف و آموزه‌هاى اسلامى در دانشگاه‌ها، تحقق آرمان ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی، تولید دانش تمدنى بویژه علوم انسانی- اسلامى، تعمیق خردورزى و عقلانیت و تقویت روحیه آزاداندیشى و خلاقیت در دانشگاه‌ها، دستیابى دانشگاه‌ها به اقتدار علمى، فرهنگى و اقتصادى در جهان اسلام و منطقه، توسعه عدالت آموزشى با توجه به آمایش سرزمین، توسعه تعامل علمى در عرصه‌هاى بین‌المللى و دستیابى به مرجعیت علمى و فرهنگى در منطقه و جهان اسلام، گسترش تعامل حوزه و دانشگاه، تحقق سبک صحیح زندگی اسلامی، ارتقاى مستمر و نظام‌مند بعد علمى، مهارتى و اخلاقى دانشگاهیان،مشارکت حداکثرى دانشگاه‌ها در تمدن‌سازى نوین اسلامى،احیاء و ارتقای نقش خانواده در فرایند تعلیم و تربیت.

فصل پنجم: نظام فرهنگى- تربیتى
راهبرد۱:تبیین و طراحى نظام جامع فرهنگی- تربیتى دانشگاه‌ها مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و هماهنگی دیگر نظامات دانشگاهی با آن.

راهبرد۲:بازنگرى و تبیین فلسفه تعلیم و تعلم و متعالی‌سازی انگیزه تدریس و تحصیل در دانشگاهیان.

راهبرد۳:تبیین و طراحی نظام رتبه‌بندى فرهنگی- تربیتى اسلامی دانشگاه‌ها به‌منظور ایجاد فضاى رقابتى.

راهبرد۴:تبیین نقش تربیتى و اخلاقى استادان و تکریم مقام ایشان
راهبرد۵: احیاى هویتِ تمدن ساز اسلامی- ایرانى با ارتقاء روحیه خودباورى و نفى انفعال و خودباختگى در مقابل تمدن غرب

راهبرد۶: تعمیق بینش، بصیرت و افزایش نشاط سیاسی- فرهنگى و انقلابی دانشگاهیان

راهبرد۷:تقویت منطق خردورزی و روحیه آزاداندیشى، پرسشگری و پاسخگویی و نقدپذیری در فضای عمومی و علمى دانشگاه‌ها

راهبرد۸:ارتقاى تعامل حوزه و دانشگاه با تأکید بر حل مشکلات فرهنگی- سیاسی و اجتماعى جامعه

راهبرد۹:تبیین و ترویج نواندیشى دینى در زمینه‌هاى مورد نیاز دانشگاهیان و نخبگان با سازماندهى ظرفیت‌هاى حوزوى و دانشگاهى.

راهبرد۱۰:افزایش روحیه نشاط، امید و پویایى در دانشگاهیان و مدیریت زمان جهت بهره وری بهینه از سرمایه عمر با بهره گیرى از آموزه‌هاى اسلامى.

راهبرد۱۱:ارتقای روحیه قانون مداری، مسئولیت و نظم پذیرى و التزام به اخلاق حرفه‌اى اسلامی.

راهبرد۱۲:تعامل اثربخش فرهنگى، اجتماعی و سیاسى دانشگاه‌هاى کشور با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دیگر کشورها به ویژه در جهان اسلام و افزایش سهم تأثیرگذاری بر آنها.

راهبرد۱۳:گسترش فرهنگ جهاد، ایثار، شهادت و ترویج ارزش‌های دفاع مقدس و زمینه‌سازی برای خدمت‌رسانى به مستضعفین در دانشگاه‌ها

راهبرد۱۴:نهادینه‌سازی فرهنگ عفاف و حجاب، ساماندهی فضای عمومی دانشگاه ها و حفظ شئون محیط علمی دانشگاه.

کاهش اختلاط غیرضروری دختر و پسر در دانشگاهها
اقدامات:
گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با تأکید براجرای ضوابط، تکمیل و متناسب سازی آن با مقتضیات دانشگاهی و مراکز آموزشی و نظارت بر حُسن اجرا،ایجاد سازوکار ترویج، اجرا و بروزرسانی طرح انطباق و بازنگری و کارآمدسازی شاخص‌ها و مراعات اصول آن در فرایند اعتباربخشی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی، اجرای دقیق و به‌روزرسانی استانداردها و آیین‌نامه‌های پوشش و رفتار حرفه‌ای در محیط‌های آموزش و درمان دولتی و غیر دولتی، حمایت از پژوهش ها و فعالیت های علمی و کاربردی در زمینه عفاف و حجاب در دانشگاه ها، تشویق دانشگاهیان فعال دارای نوآوری و ابتکار در جهت ترویج و زمینه سازی فرهنگ عفاف و حجاب،بازنگری و بهسازی در طراحی فضاها و بهینه سازی خدمات دانشگاه با هدف کاهش اختلاط غیرضروری دختر و پسر.

بهسازی محیط‌های درمانی بر اساس معماری اسلامی- ایرانی به منظور ارتقای سلامت معنوی، ترغیب و حمایت از تأسیس و گسترش دانشگاه های ویژه دختران و پسران با رعایت عدالت و کیفیت آموزشی و حق انتخاب داوطلبانه خانواده ها، تبیین و تدوین منشور حقوق بیمار و تکریم آن در فرایند آموزش و درمان و رعایت احکام شرعی و آداب اسلامی، استفاده از فرصت های متون درسی مرتبط، جهت تبیین فلسفه، ارزش و موازین شرعی حجاب و عفاف با تأکید بر نتایج فردی و اجتماعی در محیط دانشگاه،

حمایت از طراحی، تولید، تأمین و دسترسی آسان به پوشش متناسب با ارزش های اسلامی جهت توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، تبیین آثار مثبت و سازنده حجاب و عفاف در رشد علمی و اخلاقی جامعه در جهت اقناع جوانان دانشجو و درونی سازی حجاب و آگاهی بخشی در مورد آثار و پیامدهای منفی ترویج اخلاق جنسی غربی.

جذب دانشجویان محجبه خارجی

ایجاد سازوکار اثربخش جهت ترویج و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر متناسب با شئونات دانشگاه اسلامی، ساماندهی و سیاستگذاری فرایند جذب دانشجویان مستعد، ارزشی و محجبه خارجی بویژه از جهان اسلام و ارتقای وضعیت فرهنگی و سیاسی آنان.

افزایش پذیرش بومی

راهبرد۱۵: اولویت دادن به پذیرش بومی دانشجویان و تقویت ارتباط دانشگاه با خانواده
اقدامات: طراحی و تدوین نظام تعامل خانواده و دانشگاه و تقویت زیرساخت های ارتباط بین دانشگاه و خانواده با تأکید بر فضای مجازی، بازنگری در نظام پذیرش دانشجو بر مبنای سند آمایش در راستای تقویت بومی گزینی، ارتقاء سطح کیفی دانشگاه های بزرگ استانی جهت حفظ نخبگان در استان های خود، اطلاع‌رسانی از وضعیت تحصیلی دانشجویان به خانواده‌ها و ارتقاء دانش و بینش و به‌ویژه مسئولیت پایان‌ناپذیر تربیتی والدین در قبال فرزندان دانشجو.

راهبرد۱۶:
اهتمام بر اصل خانواده‌محوری و ترویج و تسهیل ازدواج دانشجویی و تبیین موازین دینی و اخلاقیِ ارتباط مشروع و برقراری محرمیت حسب شرایط و مقتضیات در جهت رفع نیازهای معقول و واقعی دانشجویان.

رفع اختلاط های غیرضروری در محیط های علمی و دانشگاهی
اقدامات:
تبیین اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام و ارائه راه حل های اسلامی و اخلاقی برای روابط سالم دانشجویان در فضاهای دانشگاهی و برنامه‌ریزی برای رفع اختلاط های غیرضروری در محیط های علمی و دانشگاهی، تدوین متون درسی جهت طرح مباحث مرتبط با نیازها و مقتضیات زندگی مشترک و اصلاح و بازنگری متون مغایر با آن، تقویت فرهنگ مشاوره و توسعه نهادهای مشاوره اخلاقی و دینیِ دانشجویان و برگزاری دوره‌های آموزشی متناسب با سبک زندگی اسلامی، آسیب شناسی و پایش ازدواج های دانشجویی و یافتن راهکارهایی برای توسعه و ترویج آن، تهیه و تدوین پیوست فرهنگی خانواده محور در رشته های مختلف،تشویق و ترغیب ازدواج دانشجویی با رعایت اصل سادگی و الگوسازی آیین ازدواج آسان و آگاهانه، شناسایی و هماهنگی نهادها، اشخاص و دستگاه های اجرایی برای تأمین امکانات و منابع موردنیاز برای ازدواج دانشجویی، حمایت و تشویق دانشجویان متأهل و دارای فرزند در راستای ارتقاء تحصیلی آنان.

راهبرد۱۷: تبیین و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی با رویکرد تمدن‌سازی نوین اسلامی

راهبرد۱۸: تعظیم شعائر اسلامی و توجه خاص به نماز و مسجد محوری در فعالیت های دینی، فرهنگی و علمی دانشگاه.

راهبرد19: ارتقای فرهنگ قرآن و عترت در بین دانشگاهیان به منظور انس با قرآن و تدبر و تفکر در آیات الهی و معارف اهل بیت (ع)

راهبرد۲۰: ساماندهی مقابله با جنگ نرم با تکیه بر مؤلفه های قدرت نرم انقلاب اسلامی

راهبرد۲۱: طراحی و تدوین نظام جامع نظارت و ارزیابی مستمر فرهنگی- تربیتی دانشگاه ها براساس شاخص های اسلامی.

نظام آموزشی

راهبرد۱:برنامه‌ریزی، تنظیم و بازنگری سرفصل‌ها و تدوین متون و برنامه‌ریزی آموزشی در تمامی شاخه‌های علوم براساس آموزه های اسلامی

راهبرد۲:هدایت و تحول نظام برنامه‌ریزی آموزشی و متون درسی به سمت تقویت فضایل اخلاقی و اعتماد به نفس و تقویت باورهای دینی و التزام به مسئولیت‌های اجتماعی

راهبرد۳:فراگیر نمودن نهضت نقد علمی در نظام آموزشی و ترویج رویکرد نقادانه علمی در مواجهه با نظریه ها و متون موجود

راهبرد۴:طراحی فرایند آموزش با عنایت به پرورش انواع استعدادها و پرورش قدرت ابتکار، خلاقیت و نوآوری.

راهبرد۵:آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی بشر و بهره‌گیری از آنها متناسب با ارزش‌های اسلامی برای استفاده در مراکز آموزش عالی

راهبرد۶:طراحی، تبیین و تدوین نظام جامع اخلاق و فقه پزشکی و سلامت معنوی بر اساس آموزه‌های اسلامی

راهبرد ۷: ایجاد و اصلاح رشته های تحصیلی کاربردی و متناسب با نیازهای جامعه اسلامی و بومی سازی آنها و تقویت بُعدکارآفرینی و افزایش اشتغال مولد و پایدار.
راهبرد ۸: تحول و نوسازی رشته های دانشگاهی براساس عدالت آموزشی و آمایش سرزمین
راهبرد۹: تسریع ضابطه مند فرایند جذب، تربیت، ارتقاء و نظارت و ارزیابی مستمر اعضای هیأت علمی
راهبرد۱۰: نهادینه‌سازی تعامل آموزشی بین حوزه و دانشگاه

راهبرد۱۱:بسترسازی و تقویت ساختارهای حمایتی برای رشد هنر اسلامی و حمایت از آموزش های نظری و کاربردی در حوزه هنر متعهد

راهبرد۱۲:توسعه رشته های تخصصی به منظور تبیین و صیانت از آموزه ها، تجربیات و دستاوردهای انقلاب اسلامی و ارزش های دفاع مقدس
راهبرد۱۳: تحول هدفمند فرصت های مطالعاتی، نظام راتبه تحصیلی (بورس) و اعزام، ساماندهی و هدایت علمی- فرهنگی دانشجویان خارج از کشور با توجه به نیازها و اولویت‌های کشور.

راهبرد۱۴: فراهم آوردن ساز وکار کارامد اعطای بورس و جذب دانشجویان و نخبگان خارجی و برنامه‌ریزی خاص برای ایشان با توجه به اهداف جهانی انقلاب اسلامی در ابعاد علمی و فرهنگی
راهبرد۱۵:فراهم آوردن فرصت های رسمی و ضابطه مند جهت انتقال تجربیات و مطالعات برون دانشگاهی به دانشگاه ها
راهبرد۱۶:ساماندهی و ارتقاء مؤسسات آموزش های عالی آزاد بر اساس آموزه های اسلامی
راهبرد۱۷:اصلاح و تکمیل نظام نظارت و ارزیابی مستمر متون و برنامه های آموزشی متناسب با آموزه‌های اسلامی
اقدامات:
تدوین شاخص های بومی و شیوه ارزیابی و نظارت بر متون و برنامه های نظام آموزشی، تدوین شاخص ها، فرایندها و ساختارهای مناسب نظارت و ارزیابی راهبردها و اقدامات نظام آموزشی، اصلاح فرایندها و ساختارهای مرتبط در ارزیابی متون آموزشی، ایجاد انسجام و هماهنگی و تمرکز در سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه نظارت و ارزیابی مستمر نظام آموزش، ارزیابی مستمر متون و برنامه های آموزشی، تربیت نیروی متخصص در زمینه برنامه ریزی های آموزشی، ایجاد سازوکار نظارت و ارزیابی مستمر و هدفمند نظام آموزشی در سه سطح «شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی»، «وزارتخانه های ذیربط» و «دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی»

نظام پژوهش و فناوری

راهبرد۱:ساماندهی نظام جامع پژوهش و فناوری با تأکید بر گسترش مرزهای دانش مبتنی بر آموزه های اسلامی و بومی، با توجه به نیازها و اقتضائات جامعه اسلامی
راهبرد۲:طراحی نظام موضوعات و اولویت های پژوهشی و ساماندهی فرایندهای آن با اولویت علم بومی و علم دینی

راهبرد۳: تقویت و ارتقای جایگاه پژوهش، تولید علم و فناوری و نهضت نرم افزاری و بسط روحیه پژوهشگری در دانشگاه در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی
راهبرد۴:ساماندهی و هدفمندسازی برنامه های پژوهشی براساس مزیت های نسبی و رقابتی و مأموریت گرایی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی.

راهبرد۵:ساماندهی نظام موضوعات پژوهش ها، پایان نامه ها، رساله ها و فرایند راهنمایی کارامد جهت رفع نیازهای مادی و معنوی جامعه اسلامی با تأکید بر پیوستگی آموزش و پژوهش
راهبرد ۶:ساماندهی و ارتقاء منابع انسانی در حوزه پژوهش

راهبرد۷:ایجاد انگیزه الهی مبتنی بر آموزه های اسلامی برای عبور از مرزهای دانش، توسعه کارآفرینی علمی و تجاری‌سازی یافته های پژوهشی
راهبرد۸: مأموریت گرایی و ارتقاء نقش قطب ها و انجمن های علمی در فرایند تولید و توسعه فعالیت های علمی و دینی دانشگاه ها

راهبرد۹: تحکیم و تقویت اخلاق ورزی، رعایت هنجارهای پژوهشی و مالکیت فکری و معنوی در راستای نظام پژوهشی مبتنی بر آموزه های اسلامی
راهبرد۱۰: ارتقای کرسی‌های نظریه‌پردازی و حمایت از تولیدات علمی خودکفا و تقویت مواجهه انتقادی با جریان ترجمه‌زدگی
راهبرد۱۱: ساماندهی نظام نوین نظارت و ارزیابی هدفمند و مستمر پژوهش در راستای اقتدار و مرجعیت علمی کشور

نظام مدیریتی

راهبرد۱:طراحی و تدوین نظام جامع مدیریت اسلامی در دانشگاه ها
راهبرد۲:تعادل هدفمند در طراحی و برنامه‌ریزی و طرح جامع دانشگاه با تأکید بر بُعد فرهنگی ـ تربیتی
راهبرد۳:ظرفیت‌سازی و مدیریت بهینه از مزیت های دانشگاه و دانشگاهیان در تأمین منافع ملی و مصالح عمومی و حل مسائل کلان کشور
راهبرد۴:نقش‌آفرینی فعال دانشگاه‌ها در عرصه‌های علمی و فرهنگی در سطح بین‌الملل با اولویت تعامل با دانشگاه‌های جهان اسلام
راهبرد۵:طراحی، بهسازی و متناسب سازی فضاهای کالبدی دانشگاه بر اساس معماری اسلامی- ایرانی و رعایت شرایط محیطی
راهبرد۶:تدوین شاخص ها و ملاک های اسلامی شایسته سالاری در مدیران دانشگاهی

چارچوب نهادی و نظام اجرایی «سند دانشگاه اسلامی»

برای تحقق اهداف و برنامه‌های سند دانشگاه اسلامی در افق چشم انداز ۱۴۰۴، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر فرایند اسلامى شدن دانشگاه‌ها در چهار سطح به شرح زیر صورت می‌پذیرد:
الف) سیاست‌گذاری، نظارت و ارزیابی در سطح کلان
سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کلان و نیز ارزیابی و نظارت راهبردی کلان فرایند اسلامی شدن دانشگاه‌ها بر پایه این سند بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است.شوراى عالى انقلاب فرهنگى در صورت نیاز براى اصلاح و تصویب قوانین با مجلس شوراى اسلامى تعامل خواهد داشت.

ب) برنامه‌ریزی و نظام اجرایی فرابخشی
شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی با استفاده از همه ظرفیت آموزش عالی و سایر نهادها و امکانات کشور مسئولیت بررسی، تصویب و ابلاغ سیاست‌های اجرایی، طراحی سازوکار تحقق اهداف، اصلاح ساختارها و فرایندهای مربوط، به روزآوری و ترمیم، هماهنگی و انسجام در سیاست‌ها، برنامه‌ها و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های تحول راهبردی فرایند اسلامى شدن را برعهده دارد و گزارش پیشرفت اجرای سند و چگونگی عملکرد دستگاه‌های مربوطه را به صورت سالانه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌دهد.

ج) برنامه‌ریزی، اجرا و فرهنگ‌سازی ستاد
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامى، نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‌ها و جهاد دانشگاهی مسئولیت نهادینه‌سازی و اجرای سند دانشگاه اسلامی و طراحی و تدوین برنامه های اجرایی سند در دستگاه خود را برعهده دارند و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این سند، برنامه‌های خود را به تصویب شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی خواهند رساند.

د) اجرا و پیگیرى
دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزشى موظف‌اند در چارچوب سیاست‌هاى اجرایى شوراى اسلامى شدن و مراکز آموزشى، طرح‌ها، برنامه ها و بازخوردهاى خود را براى اجراى این سند تدوین و براى بررسى و تصویب به ستاد مربوطه خود تسلیم نمایند.

شوراى عالى انقلاب فرهنگى و به تبع آن وزارتخانه‌هاى ذیربط و شوراى اسلامى شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی بایستى حمایت دستگاه‌هاى رسانه‌اى و اجرایى و استمداد از آن‌ها براى فرهنگ‌سازى و پیگیرى مصوبات، اقدامات لازم را به عمل آورند.

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.