اگر دانشگاه ها درست نشود اگر مدرسه و درس های ما درست نشود امید اینکه جمهوری اسلامی ما پیدا کنیم نداریم، اگر این دو قشر تربیت شدند به طوری که اسلام می خواهد تربیت انسانی شدند هم مملکت ما مصون می شود از تصرف شیاطین و روی چرخ خودش گردش می کند بدون وابستگی به خارج و بدون خیانت های داخلی و هم ترقیات حاصل می شود برای شما. مهم در دانشجویی و در دانشیاری و در استادی و در شاگردی و در تربیت و در علم این است که یک تربیت صحیح همراه علم باشد. عالم، تربیت شده به تربیت انسانی که همان تربیت اسلامی است باشد.

اگر فقط به دنبال یاد گرفتن باشید حالا این یاد گرفتن همراه با یک تربیت صحیح و تزکیه نفس و درست راه رفتن نباشد یک انباری از معلومات است. کسی که یاد می گیرد لکن یاد گرفتنش همان یاد گرفتن است و به کار نمی بندد این ها را ،‌ تربیت تربیت انسانی نیست در تعبیر قرآن کریم این است که مثل یک حیوانی الاغی می ماند که به پشتش کتاب بار باشد،‌ این کتاب فرق نمی کند که پشت یک کسی باشد یا خیر، در مغز و در فکرش باشد،‌ بلکه آن که در مغز و فکرش کتاب هست تعلیمات هست اما مربی به تربیت انسانی نیست این ضرر دارد برای جامعه چه در جانب ما باشد چه در جانب شما باشد هیچ فرق نیست،‌ چه علوم اسلامی و فلسفه اعلا باشد و چه علوم طبیعی و امور مربوط به طبیعت باشد. اگر همراه با تعلیم، ‌تربیت نباشد، همراه با تعلم تربیت نباشد تربیت انسانی نباشد یک حیوانی است انسان که انباری از معلومات هم دارد.

اکثر این دین ها که باطل بوده و درست شده است به وسیله اهل علم درست شده است . غیر اهل علم دین سازی نکرده. اهل علم دین سازی کرده و بسیار از این خیانت هایی که به کشور ما شده است از همین درس خوانده هاست.این درس خوانده ها هستند که کمک کردند به دستگاه حکومت و پنجاه سال مملکت را بر باد فنا دادند،‌ اگر دانشگاه ها درست نشود اگر مدرسه و درس های ما درست نشود امید اینکه جمهوری اسلامی ما پیدا کنیم نداریم، اگر این دو قشر تربیت شدند به طوری که اسلام می خواهد تربیت انسانی شدند هم مملکت ما مصون می شود از تصرف شیاطین و روی چرخ خودش گردش می کند بدون وابستگی به خارج و بدون خیانت های داخلی و هم ترقیات حاصل می شود برای شما. مهم در دانشجویی و در دانشیاری و در استادی و در شاگردی و در تربیت و در علم این است که یک تربیت صحیح همراه علم باشد. عالم، تربیت شده به تربیت انسانی که همان تربیت اسلامی است باشد. کوشش کنید که هر قدمی که برای علم بر می دارید برای عمل ظاهری و برای اعمال باطنی ایجاد تقوی در خودتان ایجاد استقامت امانت در خودتان بکنید که وقتی از دانشگاه بیرون می آیید یک انسانی باشید که هم معلومات داشته باشید و هم امانت دار باشید. برای معلوماتتان هم امانتدار باشید و هم تزکیه نفس کرده باشید. نفس خودتان را مهار کرده باشید. نفس انسان سرکش است و سرکشی آن انسان را به زمین می زند همانطور که اگر انسان سوار یک اسب سرکش باشد و مهار نداشته باشد آن اسب انسان را هلاک می کند. نفس انسان بدتر از هر سر کشی است. سرکشی نفس انسان را به هلاکت می رساند. هر قدمی که برای تعلیم و تعلم بر می دارید همراه آن قدم، قدمی باشد برای مهار کردن نفستان که از این سرکشی دارد و آزادی ای که برای خودش فرض می کند که هیچ مهاری در کار نباشد؛‌ خودتان مهار کنید نفس خودتان را. اگر همچون تعلیم و تربیتی در یک کشوری باشد این کشور می تواند مستقل باشد می تواند آزاد باشد. اقتصادش را می تواند تأمین کند می تواند فرهنگش را درست کند و می تواند همه چیزش را اصلاح کند یک همچون کشوری دیگر حکومتش نمی تواند معجوج باشد،‌ ارتشش نمی تواند زورگو باشد،‌ ژاندارمریش نمی تواند تعدی بکند، شهربانیش نمی تواند خلاف بکند. عمده این است که از دانشگاه ها چه دانشگاه های علوم جدید باشد و چه دانشگاه های علوم قدیمه باشد ،‌که مقدرات یک ملت دست این دو قشر است، ‌از این ها انسان بیرون بیاید. نه چارپایی و بر دوشش کتابی چند،‌ اینطور نباشد که تعلم باشد، شما در طرف علوم طبیعی و این طایفه هم در طرف علوم فقهی والهی دقایق علوم را بررسی کنید لکن از آن جهاتی که در نفس است و از آن سرکشی هایی که در نفس است غفلت بکنید. اگر غفلت بکنید هر قدمی که در راه علم بردارید از انسانیت دور شده اید؛ هی دورتر. انسانیت یک راه مستقیمی است یک راه مستقیم که اگر از این ور کسی برود معجوج است و بر خلاف انسانیت است؛‌ اگر از آن ور هم برود بر خلاف است و آن کسی که اعوجاج پیدا کرد و راه مستقیم نرفت،‌ هر چه پیش تر برود دور می شود از راه انسانیت.

آموزش تنها اثر ندارد و باید در کنار آموزش پرورش باشد یعنی وقتی جوان هایی که در دانشگاه ها و دانشسراها بروند برای تحصیل اگر همان تحصیل محض باشد گاهی وقت ها شاید مضر هم باشد به حال کشور. بسیاری از ضررهایی که به کشور ما وارد شده است از همین تحصیل کرده ها وارد شده است. طرحهای منافی با کشور ما بسیار اش به دست همین تحصیل کرده ها شده است. تحصیل کرده هایی که آموزش داشته اند لکن پرورش نداشته اند. تحصیل کرده هایی که فقط برای منافع شخصی خودشان کارها را انجام می دادند.

کسی که پرورش صحیح ندارد ولو آموزش صحیح هم فرض کنید دارد،‌ خیلی هم آموزشش در سطح عالی است، این ضررش به کشور از مردم عادی بیشتر است. مردم عادی نمی توانند آنطور به کشور ضرر بزنند. این تحصیل کرده هایند که می توانند یک طرحهایی بریزند برای استفاده دیگران. اشخاصی که اطراف رضا پهلوی و محمد رضا پهلوی بودند از همان تحصیل کرده هایی بودند که در اروپا یا امریکا تحصیل کرده بودند لکن فقط آموزش بود. پرورش اسلامی،‌ پرورش انسانی نداشتند. و لهذا آن ضرری که به کشور ما از ناحیه دانشمندان این کشور وارد شده است،‌ آن ضرر از ناحیه دیگران وارد نشده است. حتی ساواک هم مثل آنها به ما ضربه نزدند. آنها افکار را ضایع کردند آن ها جوان های ما را فاسد کردند. از این جهت درکنار آموزش باید پرورش داشته باشد همان اسم نباشد که « آموزش و پرورش » واقعیت باشد هم تحصیل باشد به مدارج عالیه و هم همراه تحصیل تربیت باشد. جوان های ما تربیت بشوند به یک تربیت های انسانی؛ یک تربیت های اسلامی که همان تربیت های انسانی است. اگر چنانچه تربیت انسانی بشوند جوان های ما این ها دیگر خیانتکار به کشور خودشان نمی شوند این ها دیگر طراح نیستند برای اینکه منافع کشور ما را به دیگران بدهند.

انتهای پیام
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.