شانزده آذر دیگری آمد تا باز هم ذهن جامعه، علیرغم موضوعات متعدد و متنوع، به دانشگاه و دانشجو معطوف شود. شانزده آذر هزار و سیصد و سی و دو، هویت خواهی و استبدادستیزی دانشجوی ایرانی جرقه خورد و در انقلاب پنجاه و هفت، شعله ور گردید.

دانشگاه و سهم خواهی جناح ها

امروز فضای دانشگاه ما از بیانیه و شعار و مطالب رنگارنگ، لبریز و به حد اشباع رسیده، به ویژه روزهایی که بوی انتخابات به مشام می رسد. اگرچه تنوع و تکثر سیاسی می تواند زمینه ساز رشد و ارتقاء شود و بستر تعاطی افکار و اندیشه های مختلف را فراهم آورد، اما هرگونه افراط و تفریط در این زمینه که با سهم خواهی گروه ها و جناح ها از دانشگاه توام است نیز، آسیب رسان است. جمله هوشمندانه رهبر انقلاب مبنی بر اینکه: دانشجو باید تحلیل سیاسی داشته باشد، بیانگر این واقعیت است که خود دانشجو به شناخت و تحلیل سیاسی برسد، نه اینکه سیاست زده شود و از این سرمایه علمی و نیروی کارآمد کشور، کسی یا جریانی و عده ای بهره برداری ابزاری نکنند.

دانشجو، صدای رسای ملت

هرچقدر نشست های فرهنگی، سیاسی و پژوهشی در فضای دانشگاه ها تقویت شود، شاهد خروجی چشمگیرتری در این عرصه خواهیم بود. دانشگاه را نباید صرفا محلی برای تحصیل علم دید، باید به عملگرایی هم میدان کافی داد، به تعبیری دیگر، دانشجو باید به تمرین نوشتن و گفتن و ابداع و ممارست در دانشگاه ترغیب شود تا بتواند بعد از فارغ التحصیلی، با مجموعه ای از توانمندیهای علمی و اجتماعی، دین خود را به جامعه ادا کند. پدیده زشت خرید و فروش پایان نامه و ... که امروز می بینیم محصول نگاهی بسته و روزمره زده است که متاسفانه دانشگاه را به کارخانه صدور مدرک تبدیل کرده و دانشجو، چاره ای ندارد جز آنکه به کسب نمره فکر کند و دیگر هیچ! و این اتفاق، در نوع خود تلخ و تکان دهنده است.

وضعیت بغرنج شهرستانها

رکود و سردی خاصی برنامه ها و رویدادهای دانشجویی شهرستانها از جمله دانشگاه های شهرخودمان - ملایر - را در خود فرو برده، به طوری که وضعیت دانشگاه های پایتخت در مقایسه با آنها بهتر ارزیابی می شود. درب دانشگاه ها باید به روی چهره های علمی و فرهنگی و سیاسی پایبند به قانون اساسی باز باشد و شرایط مساعد و مناسب گفتگو و بهره گیری دانشجویان از نخبگان و فعالان جامعه فراهم. به این نکته باید توجه داشت که اگر امروز، ما در فضای داخلی دانشگاه به دانشجو فرصت ندهیم، فردا نباید از او انتظار ایستادگی در مقابل صداهای متعارض با آئین و فرهنگ و کیان و هویت را داشت! چرا که اصولا چنین توان و اراده ای را در او تربیت و تقویت نکرده ایم!

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.