این کتاب شامل سخنرانی ها، میزگردها و مقالات در این زمینه است. در مقدمه این کتاب آمده است: " اندیشه های حضرت امام در زمان حیات پربرکت خودشان در سراسر جهان گسترش یافت و بعد از رحلت ایشان، شاهد بازتاب تاثیرات اندیشه ایشان هستیم و آثار و برکات آن را به تدریج مشاهده می کنیم.

کتاب "همبستگی ملی و مشارکت عمومی از دیدگاه امام خمینی(س)" به کوشش دفتر قم موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) به چاپ دوم رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، این کتاب شامل سخنرانی ها، میزگردها و مقالات در این زمینه است. در مقدمه این کتاب آمده است: " اندیشه های حضرت امام در زمان حیات پربرکت خودشان در سراسر جهان گسترش یافت و بعد از رحلت ایشان، شاهد بازتاب تاثیرات اندیشه ایشان هستیم و آثار و برکات آن را به تدریج مشاهده می کنیم. لذا دوره حاضر-حتی نسبت به زمان حیات امام- تلاش علمی و فرهنگی بیش تری را در جهت بسط افکار و آثار ایشان می طلبد. از جمله شکل هایی که می توانیم در قالب آن، اندیشه های حضرت امام را تبیین کنیم و به بسط آن بپردازیم، همایش های کوتاه مدت است که جلسه حاضر برای تحقق این مهم تشکیل شده است. این کتاب دربر دارنده دو سخنرانی از آقایان دکتر محمدجواد نوروزی، قاضی زاده، با عنوان "وحدت ملی از دیدگاه امام خمینی(س)" و دو مقاله از دکتر شریف لک زایی با عنوان "آزادی و مشارکت سیاسی در اندیشه امام خمینی(س)" و دکتر غلامرضا بهروز لک با عنوان "نقش دین در همبستگی اجتماعی" است که پس از ارایه در مشست "همبستگی ملی و مشارکت عمومی" و نقد و بررسی و تحلیل شرکت کنندگان است."

این کتاب در 3000 نسخه و با قیمت 13000 ریال توسط موسسه نشر عروج، چاپ شده است.

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.