در مقدمه کتاب آمده است: امام خمینی(س) بنیان گذار انقلاب اسلامی توانست بر اساس شناخت جامع از انسان و جهان و ارایه نظام فکری و اندیشه ای منسجم با زیانی روز آمد، عام، جهانی و ملهم از دین، تمامی انسان های آگاه و عدالت خواه را گرد هم فرآورد و ندای همبستگی جهانی برای تحقق صلح پایدار بر پایه عدالت را طنین اندازد.

چاپ اول کتاب "بازتاب مفهومی و نظری انقلاب اسلامی ایران در روابط بین الملل" نوشته محمدرضا دهشیری منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در مقدمه این کتاب آمده است: "انقلاب اسلامی ایران به عنوان انقلابی تمدن ساز، ضمن شناساندن حوزه معرفتی اسلام به جهانیان و معرفی منطق فکری خود که برآمده از خرد باوری و اعتقادات و حیاتی است، توانسته است نوعی نظام گفتمانی مبتنی بر حیات معقول را در روابط بین الملل تبیین نماید که بر تمدن سازی، انسان شناسی و نهادینه سازی ارزش های عام و جهانشمول بشری و برآمده از وجدان و فطرت انسانی استوار است. انقلاب اسلامی، علاوه بر ارایه فراروایت و فراگفتمان مبتنی بر آرمان های عدالت و استقلال و آزادی که ریشه در رویکرد انسان شناسانه و هستی شناسانه نظام فکری و اعتقادی اسلام دارند، توانست از رهگذر معنا بخشی به واژگان، دمیدن روح تازه در ادبیات سیاسی و اعطای بار معنایی به ترمینولوژی روابط بین الملل به مفهوم سازی و اندیشه ورزی مبادرت نماید. امام خمینی(س) بنیان گذار انقلاب اسلامی توانست بر اساس شناخت جامع از انسان و جهان و ارایه نظام فکری و اندیشه ای منسجم با زیانی روز آمد، عام، جهانی و ملهم از دین، تمامی انسان های آگاه و عدالت خواه را گرد هم فرآورد و ندای همبستگی جهانی برای تحقق صلح پایدار بر پایه عدالت را طنین اندازد."

در این نوشتار در خصوص بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر ساختار و فرایند نظام بین‌الملل، می‌توان به گشتار در مفاهیم و هنجارهای روابط بین‌الملل از رهگذر مفهوم‌سازی و گفتمان‌سازی، تحول در ماهیت قدرت، نوع بازیگران و نحوة توزیع قدرت بین آنان، تحول در ماهیت و نحوة تعامل و تقابل بازیگران بین‌المللی، و نوع تاثیرگذاری بازیگران بر فرایند تصمیم‌گیری در نظام بین‌الملل اشاره کرد. در این رهگذر، انقلاب اسلامی در عصر جهانی شدن تلاش نموده است تا با بهره‌گیری از فضای تعامل و تبادل فکری و رساندن پیام استقلال‌طلبی و آزادی‌خواهی از رهگذر کاربرد فناوری‌های نوین ارتباطی، به گسترش مراودات و همکاری‌های بین‌المللی، ارتقای تعامل، و گفت‌وگو میان ملت‌ها و تمدن‌ها مبادرت ورزد و ضمن افزایش ظرفیت بازیگری و حضور بانشاط، به ایفای نقشی پویا و سازنده در عرصة تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای بپردازد. در واقع، انقلاب اسلامی ایران در گسترة جهانی شدن توانست با ارتقای سطح تحلیل سیاست بین‌الملل از عرصة دولت ـ ملت به حوزة تمدنی، نقش دین را با تجدید حیات اسلام‌خواهی و بیداری اسلامی احیا کند. کتاب حاضر به بازتاب انقلاب اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف و از جمله حوزة بین‌الملل و نیز فرصت‌ها، آسیب‌ها و تهدیدات فراروی انقلاب اسلامی ایران اختصاص یافته است.

چاپ اول این کتاب در 2000 نسخه و با قیمت 90000 ریال، در 486 صفحه توسط انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است.

انتهای پیام
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.