کتاب گلچین عرفانی حضرت امام خمینی(س) که به تدوین گزیده های آثار و آرای عرفانی حضرت امام خمینی(س) پرداخته است با تالیف دکتر هادی وکیلی توسط واحد انتشارت معاونت پژوهشی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی تهیه و توسط موسسه چاپ و نشر عروج منتشر شد. چاپ اول این کتاب در سال 1383 منتشر شده بود.

چاپ سوم کتاب گلچین عرفانی حضرت امام خمینی(س) که به تدوین گزیده های آثار و آرای عرفانی حضرت امام خمینی(س) پرداخته است توسط موسسه چاپ و نشر عروج منتشر شد. کتاب گلچین عرفانی حضرت امام خمینی(س) در 264 صفحه و شمارگان دوهزار نسخه با تالیف دکتر هادی وکیلی توسط واحد انتشارت معاونت پژوهشی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی تهیه و توسط موسسه چاپ و نشر عروج عرضه شده است. چاپ اول این کتاب در سال 1383 منتشر شده بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، نویسنده در مقدمه این اثر هدف از نگارش آن را با توجه به کثرت روبه فزونی علاقه مندان به مباحث کلاسیک و اصیل عرفان اسلامی و به ویژه نظر به لزوم آگاهی و درک درست پژوهشگران، دانشجویان و علاقه مندان عرفان اسلامی از آثار و آراء عارفان اسلامی و دسترسی آسان به آنها، تدوین مجموعه هایی که بتواند به شکلی مناسب به رفع این نیاز بپردازد، امری ضروری و غیرقابل تردید می نماید. مولف در این اثر به تدوین گزیده های آثار و آرای امام خمینی پرداخته است.

این کتاب علاوه بر آن که می تواند به عنوان یک کتاب درسی برای دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد در نوع خود نخستین گلچین آثار عرفانی از لحاظ محتوایی است که موضوعات آن نیز متناسب با اهمیت و جایگاه هر موضوع در کلیت عرفان اسلامی طراحی گردیده است.

این مجموعه شامل پنج بخش است که هر کدام تحت عنوانی خاص به موضوعی خاص در عرفان اسلامی می پردازد. بخش اول تحت عنوان وجود شناسی به بحث در رابطه با وجود، عدم و ماهیت و احکام عام وجود مطلق و مطلق وجود، چیستی حقیقت وجود و اوصاف و احکام وجود مطلق واجب پرداخته است.

بخش دوم اسما و صفات الهی را مورد توجه قرار داده و تعریف، جایگاه و نقش آنها در سلسله وجود و اسما ذاتی و اسما مستأثر الهی و تبیین اسم اعظم و مقامات و مراتب آن و نسبت آن با حضرت اعیان و در نهایت تفسیر و شرح پنج اسم کبیر الهی از جمله مباحث آن است.

بخش سوم تحت عنوان تجلیات الهی مشیت مطلقه و مراتب ظهور و اظهار و تعینات و تجلیات آن و تجلی الهی در انسان کامل و در کلمات و کتب وجودی و اسرار حروف و حقیقت الهی قرآن را مورد بحث قرار داده است. بخش چهارم عوالم کلی و حضرات خمس الهی و بخش پنجم نیزبه بررسی اعیان ثابته اختصاص دارد.

علاوه بر آن که در پایان هر بخش پرسش های نمونه از آن بخش گنجانده شده است از دیگر ویژگی های مفید این کتاب می توان به برخورداری از نمایه آیات، ابیات، اعلام و روایات اشاره کرد.

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.