sport

با تایید برنامه‌های سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری برای بازیهای آسیایی و رقابتهای جهانی، سجاد انوشیروانی یکسال فرصت یافت تا تیمش را برای رویدادهای مهم پیش رو مهیا سازد.

جی پلاس، برنامه های سجاد انوشیروانی با هدف تجهیز و آماده سازی تیم ملی وزنه برداری تا رقابتهای جهانی و آسیایی پیش رو از سوی شورای عالی فنی فدراسیون تایید شد تا این سرمربی جوان یکسال فرصت اجرای برنامه های خود را داشته باشد. طبق این برنامه، نخستین مرحله اردوی تیم ملی و آغاز تمرینات وزنه برداران ملی پوش از ابتدای آذرماه با هدف پشتوانه سازی برای المپیک ۲۰۲۰ و درخشش در بازی‌های آسیایی۲۰۱۸ و دعوت از ۱۴ وزنه بردار آینده دار در رده جوانان در کنار ۵ وزنه بردار المپیکی آغازمی شود. البته قرار است اواخر آذرماه یک مرحله رکوردگیری رسمی از وزنه برداران اردونشین صورت گیرد و ۸ وزنه بردار گزینش شوند. دومین اردوی تیم ملی نیز از وز ۴ دی ماه به مدت ۲۵ روز در تهران آغاز می شود و سپس بعد از ۳ روز استراحت سومین مرحله اردو از بهمن آغاز و تا ۲۸ اسفند ادامه خواهد داشت. در این مرحله از اردو از تمامی نفرات تست دوپینگ گرفته می شود تا سلامتشان مورد تایید کمیته پزشکی فدراسیون وزنه برداری و نادو قرار گیرد. چهارمین مرحله اردوی وزنه برداران از روز ۷ فروردین سال آینده آغاز می شود و اواخر فروردین نیز بعد از رکوردگیری، ترکیب نهایی تیم ملی برای رقابتهای آسیایی برگزار می شود. همچنین بعد از مسابقات آسیایی، اردو تعطیل می شود و مرحله بعدی اردو از خرداد سال آینده استارت می خورد که احتمالاً این اردو در شیراز برگزار می شود. در ادامه نیز اردونشینان تا تیرماه به تهران باز می گردند و ادامه تمریناتشان را در کمپ تیم های ملی پیگیری می کنند. گفته می‌شود در ادامه برنامه های تمرینی تیم ملی یک مرحله اردوی سطح دریا و ارتفاع نیز تا قبل از اعزام به مسابقات جهانی مالزی دردستور کار وزنه برداران است و سپس بعد از یک استراحت کوتاه، یک اردوی یکماهه در تهران برگزار خواهد شد. طبق برنامه های سرمربی تیم ملی مقرر شد بعد از پایان مسابقات جهانی، ملی پوشان ۳ هفته به مرخصی رفته و بعد از آن هر ۲ هفته یک بار در اردو به تمرینات خود ادامه دهند. منبع: مهر
کدخبر: 281497
ارسال نظر

موضوعات داغ