sport

خبری مبنی بر وجود مواد منفجره باعث شد تا پلیس همراه سگ جست وجوگر به دنبال مواد منفجره در اتاق نشست خبری بگردد.

جی پلاس، اخباری مبنی بر وجود مواد منفجره باعث شده است تا پلیس همراه سگ جستجو کننده وارد اتاق کنفرانس شود.

یوفا هنوز در این زمینه اظهار نظری نکرده است و پلیس تمام خبرنگارها را به بیرون راهنمایی کرد و با سگ های جستجوگر به دنبال مواد منفجره احتمالی گشت.

این اتفاق نزدیک به نیم ساعت طول کشید و اکنون یک بار دیگر به خبرنگارها اجازه داده شد به جایگاه خود برگردند زیرا بسته مشکوکی پیدا نکردند.

منبع: ایسنا

کدخبر: 258250
ارسال نظر

موضوعات داغ