life

رئیس سازمان امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت:‌ همه مالکان املاک اجاره‌ای چه مسکونی و چه تجاری و اداری باید اظهارنامه مالیاتی پر کنند.

به گزارش جی پلاس، حسین بنی صفار‌ با بیان اینکه در تهران مالکان املاک مسکونی اجاری تا ۱۵۰ متر معاف از مالیات هستند، افزود: با این حال همه مالکان باید اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند، تا بتوانند از این معافیت استفاده کنند. وی افزود: از نظر سازمان امور مالیاتی همه موجرها مشمول مالیات نیستند، اما همه ‌آنها موظفند برای استفاده از معافیت مالیاتی اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه دهند. رئیس سازمان امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: مالکان باید تا آخر تیر اظهارنامه های خود را ارائه می دادند و اگر مالکی تا کنون این کار را نکرده می تواند همچنان با مراجعه به سازمان امور مالیاتی اظهارنامه خود را ارائه دهد. وی افزود‌: اگر این کار انجام نشود، ما پرونده ها را رسیدگی و حتماً مالیات را مطالبه خواهیم کرد. رئیس سازمان امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت:‌ از نظر این سازمان املاکی که در اختیار غیرمالک است، اعم از مسکونی و تجاری اجاره ای تلقی می شود . وی افزود‌: البته املاکی که به بخش تجاری و اداری به اجاره داده شده‌اند، شامل معافیت مالیاتی نیستند. بنی صفار گفت: اگر مستاجر شخصیت حقوقی یا مشمولان بند الف و یا ادارات باشد، در پرداخت مالیات به صورت علی الحساب مالیات اجاره را محاسبه و آن را از مبلغ اجاره کم کرده و به نظام مالیاتی خواهند پرداخت. رئیس سازمان امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: اما خود موجر در پایان سال تکلیف دارد که اظهارنامه مالیاتی را ارائه دهد. بنی صفار افزود: اگر کسی تا کنون اظهارنامه مالیاتی را نداده، می تواند خارج از موعد اظهارنامه را ارائه دهد. منبع: فارس

کدخبر: 310797
ارسال نظر

موضوعات داغ